Hur ser framtiden ut för mänskliga rättigheter?


Vilka är de stora utmaningarna i världen i dag och hur ser framtiden ut för mänskliga rättigheter? Vad tar vi med oss från Malmö inför nästa år i Jönköping? Nu kan du ta del av panelsamtalet under avslutningen på Malmö Live i november, se här! Medverkande i panelen är Anders Kompass, före detta chef för fältarbetet vid FN:s kontor för mänskliga rättigheter i Genève, Fredrik Hollertz, Svenska kyrkan Jönköping, Rolf Ring, Raoul Wallenberg Institute och representant för Mänskliga Rättighetsdagarnas huvudarrangörer samt Zana Doncic, RFSL Malmö och Kayo Shekoni, artist.

Foto: Fedja Jakupovic

About MR dagarna

Speak Your Mind

*