Program

Mänskliga Rättighetsdagarna 2016 genomförs den 17-19 november på Malmö Live i Malmö.

Under Mänskliga Rättighetsdagarna 2016 kommer du att kunna ta del av drygt 180 programpunkter. Programmet består huvudsakligen av tre delar – programpunkter om 60 eller 90 minuter, miniseminarier om 25 minuter på öppna scener samt ett utställartorg med runt 60 utställare.

Längre programpunkter
De längre programpunkterna kan se ut på många olika sätt. Det kan till exempel vara seminarier, workshops, panelsamtal eller någon form av kulturinslag. Gemensamt för programpunkterna är att de antingen är 60 eller 90 minuter långa. För att ta del av programpunkterna som arrangeras 17-18 november krävs det en biljett, programmet lördag den 19 november är kostnadsfritt att ta del av.

Miniseminarier
Miniseminarier är kortare seminarier på 25 minuter som arrangeras på öppna scener  Miniseminarierna är helt kostnadsfria att ta del av.

Utställartorg
På Mänskliga Rättighetsdagarnas utställartorg visar frivilligorganisationer, myndigheter och företag upp sina verksamheter. Här kan du som besökare möta politiker, tjänstemän och organisationsfolk som arbetar med frågor kring mänskliga rättigheter. Utställartorget är kostnadsfritt att besöka.