Search Results for: Realstars

Engagemang för Fair Sex och mot trafficking

Fredag 14.00-14.30, Ekoteket Fair Sex – ett nytt sätt för att stoppa sextrafficking och sexövergrepp. Realstars engagerar unga i ett nytt spel om trafficking och kreativa uttryck som ställs ut och påverkar. Medverkande: Realstars, Göteborgs Pedagogiska Centrum, Ungdomar Arrangör: RealStars

Utställartorget

På Mänskliga Rättighetsdagarnas utställartorg visar ett 80-tal frivilligorganisationer, myndigheter och företag upp sina verksamheter. Här kan du som besökare möta politiker, tjänstepersoner och organisationsfolk som arbetar med frågor kring mänskliga rättigheter. Utställartorget är kostnadsfritt att besöka och kräver ingen biljett. Utställare som … Continue reading