Amnesty Sverige är ny huvudarrangör

Amnesty

Mänskliga Rättighetsdagarna välkomnar Amnesty Sverige som ny medlem i arrangörsgruppen. Anna Johansson, avdelningschef för opinion och påverkan, ser fram emot att vara med i planeringen av årets forum.

Varför har ni valt att gå med i MR-dagarnas arrangörsgrupp?
Amnesty Sverige vill bidra till att öka kunskapen om mänskliga rättigheter i Sverige. Vi tror också att det är viktigt att involvera många människor i ett levande samtal om vad mänskliga rättigheter innebär och vad som händer när människors rättigheter inte tillgodoses. Därför har vi välkomnat möjligheten att få vara med och arrangera och påverka utformningen av Mänskliga Rättighetsdagarna.

Vilka perspektiv hoppas ni att Amnesty kan bidra med i gruppen?
Amnesty Sverige har bred kompetens och erfarenhet inom rättighetsfrågor och bidrar också med ett stort internationellt nätverk, eftersom vi finns representerade i över 70 länder. Dessutom finns vi på en rad platser i Sverige och kan därmed bidra med lokalt engagemang för mänskliga rättigheter på de platser där Mänskliga Rättighetsdagarna genomförs.

Årets tema är ”Mänskliga Rättigheter – en fråga om var du bor?”. På vilket sätt knyter det an till Amnestys arbete?
Rätten till bostad är en fråga som Amnesty har arbetat länge med, inte minst internationellt. Sedan några år tillbaka arbetar Amnesty Sverige med frågan om utsatta EU-medborgares rättigheter, där vi uppmärksammar gruppens rätt till boende och tak över huvudet i Sverige.

Vilka är era förhoppningar på årets MR-dagar?
Vi ser verkligen fram emot årets MR-dagar i Uppsala! Vi skulle gärna se att årets MR-dagar kan bidra till ett rättighetsbaserat samtal som involverar både beslutsfattare och en intresserad allmänhet.  Vi skulle också gärna se en utökad möjlighet för människor vars rättigheter kränks eller åsidosätts att vara med och skildra utmaningar och bidra med lösningar. Dessutom vill vi gärna bidra till att skapa förutsättningar för samverkan med organisationer som engagerar sig för mänskliga rättigheter i Sverige och internationellt.

Om mänskliga rättighetsdagarnas arrangörsgrupp:
MR-dagarna är ett civilsamhällesdrivet forum med elva organisationer i sin arrangörsgrupp, där Föreningen Ordfront är ekonomisk och juridisk huvudman. Arrangörsgruppen tar övergripande inriktningsbeslut för forumet och beslutar bland annat om tema, program, talare att bjuda in och värdstad. De organisationer som ingår i arrangörsgruppen är: Föreningen Ordfront, Bris, DemokratiAkademin, Diakonia, Fonden för mänskliga rättigheter, Friends, Ibn Rushd studieförbund, Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet, Sensus studieförbund, Svenska kyrkan och Amnesty Sverige.