Angående incident på seminarium den 19 november

Under och efter ett seminarium på Mänskliga Rättighetsdagarna den 19 november inträffade en incident som vi som arrangörer av konferensen och som medarrangörer för det aktuella seminariet anser både olyckligt och i högsta grad oacceptabelt.

Eftersom vi vill vara en arena för meningsutbyte, välkomnar vi självfallet diskussioner, ibland kan de vara stillsamma, ibland livliga. Årets konferens var ett fantastiskt arrangemang med närmare 200 programpunkter och det engagerade fler än 100 organisationer, omkring 5 000 personer besökte dagarna. Vid ett av alla dessa samtal urartade emellertid diskussionerna och övergick till övertramp som helt motverkade seminariets syfte; nämligen att visa hur minoritetsgrupper kan gå samman för att motverka rasism och strukturell diskriminering. I panelen medverkade bland andra unga människor som var och en för sig utsätts för flera olika typer av diskriminering och som ville delge åhörarna sin upplevelse. I publiken fanns bland andra en förtroendevald lokal politiker som inte delade panelens uppfattning och som, tydligt utifrån sin position som politiker, klargjorde detta på ett helt oacceptabelt sätt. Paneldeltagarna kände sig hotade och mycket kränkta av agerandet.

Vi har valt att delge vår kritik mot politikerns agerande till partiets ordförande i Malmö samt den lokala partiorganisation som politikern tillhör. Vi anser att frågan är betydligt större än själva arrangemanget och att det i grunden påverkar det politiska förtroendet negativt. Vi hoppas på en dialog mellan politiken och de ungdomar som blev svikna.

Som ansvariga för Mänskliga Rättighetsdagarna 2016 i Malmö vill vi uttrycka vår sorg och besvikelse över att vi inte har kunnat erbjuda alla våra medverkande talare och besökare en trygg och respektfull miljö på Mänskliga Rättighetsdagarna. Vi kommer att dra lärdom av händelsen för att göra allt vi kan för att undvika att liknande situationer uppstår igen.

Mänskliga Rättighetsdagarnas huvudarrangörer

About MR dagarna

Speak Your Mind

*