Programmet är här!

Sir Michael Marmot, Henry Ascher, Irene Molina, Margareta Kristensson, Stephanie Hatch, Morten Kjaerum, Anna Lindman, Ida Östensson. Det är några av alla medverkande under Mänskliga Rättighetsdagarna i Linköping den 14-16 november. Nu släpper vi stora delar av programmet till forumet.

Programmet lanseras under rubriken ”Rätten till hälsa” som är temat för årets forum. Runt 200 programpunkter, 500 medverkande och ett 80-tal utställarorganisationer kommer att finnas på plats under MR-dagarna för att belysa frågor som rör olika aspekter av hälsa som en mänsklig rättighet.

– Vi är stolta över att kunna presentera ett program som belyser hälsa utifrån flera olika perspektiv. I årets program finns något för alla, såväl den insatta tjänstepersonen som den nyblivna studenten kan hitta intressanta ingångar i programmet, säger Micael Wennbom, vikarierande projektledare på Mänskliga Rättighetsdagarna.

Programmet tar upp ett brett spektra av ämnen som behandlar rätten till hälsa på lokal, nationell och global nivå. Det handlar om sexuell hälsa, ojämlik vård, hälsa för papperslösa och migranter, klimatets roll för vår hälsa, nationella minoriteter och hälsa, tillgången till kirurgi och sjukvård, psykisk och existentiell hälsa för att nämna ett urval.

Bland årets medverkande kan nämnas:
Sir Michael Marmot, professor i epidemiologi och folkhälsovetenskap vid University College i London, Åsa Lindhagen, jämställdhetsminister, Margareta Kristensson, överläkare och professor i socialmedicin och folkhälsovetenskap, Henry Ascher, överläkare och docent i barnmedicin, Morten Kjaerum, fd chef för European Union Agency for Fundamental Rights och nuvarande chef för RWI, Anna Lindman, journalist och programledareIrene Molina, professor i kulturgeografi, Ida Östensson, ordförande Make Equal, Benjamin Fayzi, Ung i Sverige, Nina Rung, kriminolog, Stephanie Hatch, Kings collage London, Ikhlas Mahmoud, Women´s International Leauge for Peace and Freedom Sudan

Se programmet 
Köp biljetter

Speak Your Mind

*