Årets tema: Rätten till ett liv fritt från våld

Rätten till ett liv fritt från våld. Det är årets tema för Mänskliga Rättighetsdagarna.

Under Mänskliga Rättighetsdagarna på Stockholmsmässan 15-17 november 2018 kommer många olika aspekter av våld som en rättighetskränkning att lyftas. Exempelvis sexualiserat våld, politiskt våld, strukturellt våld, hatbrott och trakasserier, hat och hot på nätet, mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och våld i konfliktzoner. Det blir en djupdykning i de strukturer och bakgrundsfaktorer som ligger bakom våldet: Vilka är förövarna och vilka utsätts för våld? Hur påverkar maktstrukturer relaterade till exempelvis kön, etnicitet/vithet, funktionalitet, klass, könsidentitet, sexuell läggning, religion och ålder sannolikheten att ta till våld eller utsättas för våld?

Mer om årets tema samt hur du som programarrangör skickar in ditt programförslag hittar du här.

Syntolkning: En bild över publik framför en stor scen på Mänskliga Rättighetsdagarna. Över bilden står årets tema utskrivet med stora vita bokstäver ”Rätten till ett liv fritt från våld”. Foto: Evelina Rönnbäck

Speak Your Mind

*