Årets temafilm: Rätten till ett liv i trygghet och säkerhet

De mänskliga rättigheterna slår fast att alla människor har rätt att leva ett värdigt liv i frihet, trygghet och säkerhet. Men vad innebär trygghet och säkerhet för dig?

Mänskliga Rättighetsdagarna vill valåret 2022 bidra till ett samtal om säkerhet och trygghet som innefattar social trygghet och personlig säkerhet och som har fler dimensioner än det vi tar del av dagligen i media.

I årets temafilm har vi frågat olika personer vad det innebär för dem att känna sig trygg och säker.

Speak Your Mind

*