Arkiv

Mänskliga Rättighetsdagarna är en viktig mötesplats för alla som arbetar med mänskliga rättigheter i Sverige. Sedan år 2000 har Mänskliga Rättighetsdagarna varit landets främsta arena för samtal, debatt och kompetensutveckling inom mänskliga rättigheter och en viktig mötesplats för praktiker, politiker, studenter, tjänstemän, aktivister, forskare, företag och allmänheten.

Här kan du läsa mer om tidigare MR-dagar. Vill du ha mer info om tidigare års program kontakta info@mrdagarna.se