MR-dagarna 2002

Stockholm (18-19 november 2002)

Tema: Mänskliga rättigheternas frontlinjer

De mänskliga rättigheternas frontlinjer var temat för Mänskliga Rättighetsdagarna 2002. För andra gången samlade vi praktiker, forskare, politiker och aktivister för att sätta fokus på problem som finns men också på framsteg som skett. Under två dagar kom drygt 100 medverkande, under 30 programpunkter, att bidra med den senaste forskningen och debatten inom mänskliga rättigheter och folkrätt.

Huvudtalare:

Dr David Miller, Official Fellow vid Nuffield College, Oxford, England. Miller är inriktad på samtida politisk teori, med betoning på begreppen rättvisa och jämlikhet, etik och marknadsekonomi samt nationalitet och medborgarskap.

Elisabeth Rehn, är oberoende expert vid UNIFEM (United Nations Development Fund for Women) där hon arbetar med en rapport om kvinnor i väpnade konflikter. Rehn har tidigare varit bland annat försvarsminister i Finland, UN-dergeneralsekreterare i FN och Generalsekreterarens speciella representant i Bosnien Herzegovina.

Dr Abdullahi An-Na’im, Professor vid Emory Scool of Law, Atlanta, USA. An-Na’im är en ledande expert och skribent inom området islam och mänskliga rättigheter. Han undervisar i straffrätt, mänskliga rättigheter och islamsk lag.