MR-dagarna 2004

Stockholm (15-16 november 2004)

Några av de frågor som diskuteras under Mänskliga Rättighetsdagarna 2004 var mäns våld mot kvinnor i nära relationer, mänskliga rättigheter i skolan, migrantarbetares rättigheter, lätta vapen- svåra problem, barns som bevittnar våld, funktionshindrades rättigheter och Rwanda- 10 år efter folkmordet.

Huvudtalare:

Hans Blix, ordförande för WMDC Weapons of Mass Destruction f.d. chef för FN:s vapeninspektörer i Irak.

Vandana Shiva, indisk kärnfysiker, boendeledare, miljöaktivist och en central gestalt bland radikala globaliseringskritiker.

Erkki Kourula, Domare och ledamot av den internationella brottmålsdomstolen, deltagit i förarbetet till de internationella brottmålstribunalerna i f d Jugoslavien och Rwanda.

Deepika Udagama, Head, Faculty of law, University of Colombo, member of the national human rights commission of Sri Lanka and alternate member to the UN Sub-Commission on Human Rights.