MR-dagarna 2006

Malmö (23-24 november 2006)

Tema: Hur kan vi leva tillsammans – Jämlika och olika?

Hur vi kan leva tillsammans är en mycket angelägen fråga ur många aspekter, såväl lokalt som nationellt och internationellt. Vi tränger djupare in i frågeställningarna i ett flertal panelsamtal, seminarier och workshops. Diskussionerna berör saker som migration och utveckling, FN:s konvention om migrantarbete, integration, fattigdom och arbetslöshet i Malmö, de nationella minoriteterna i Sverige och deras rättigheter, diskriminering i arbetslivet, kvinnors rättigheter samt religionsfrihet och varför moskén i Malmö brinner så ofta. Vi går även in på mer strukturella frågor kring FN:s reformprocess och den internationella domstolens roll.

Huvudtalare:

Soraya Post; ledamot i Delegationen för mänskliga rättigheter i Sverige, ordförande i International Roma Women´s Network (IRWN) samt styrelseledamot ansvarig för sociala rättigheter i European Roma and Travellers´ Forum (ERTF).

Ole Henrik Magga; professor vid Samiska Högskolan, f.d. ledare för FN:s urfolksforum.

Susan Nathan; författare till ”Ett annat Israel – Min resa över den judiska-arabiska grånsen”.