MR-dagarna 2007

Stockholm (19-20 november 2007)

Tema: Krig och Fred

Mänsklighetens upplevelse under några få decennier av två ohyggliga världskrig och folkmorden på judarna, assyrierna och kongoleserna drev fram deklarationen om de mänskliga rättigheterna 1948. Föraktet för mänskliga rättigheter uppfattades som orsaken till krigen. Krigen har inte upphört under de år som gått. Miljoner har dött i krig, varningar höjs för lokala kärnvapen i framtiden. Men krigen har blivit färre och sedan fem år tillbaka kan krigsförbrytare ställas inför den internationella krigsförbrytardomstolen och dömas. Är en värld utan krig möjlig? Är en värld utan förtryck möjlig? Finns det svar på dessa frågor så finns de bland alla deltagare på Mänskliga Rättighetsdagarna. Här kan du ta del av erfarenheter från människor som upplevt krigets fasor men som inte slutat arbeta för en fred där allas rättigheter respekteras.

Huvudtalare:

Jan Eliasson; har varit ordförande för FN:s Generalförsamling, svensk utrikesminister samt FN:s sändebud i Darfur.

Kathy Kelly; koordinator för Voices for Creative Nonviolence. Var en av initiativtagarna till Voices in the Wilderness, en kampanj som syftade till att avbryta sanktionerna mot Irak 1996.

David Tolbert; vice chefsåklagare vid Internationella krigsförbrytartribunalen för det före detta Jugoslavien ICTY i Haag och talade om tribunalens arbete i relation till fredsbyggande och rättvisa.

Ruth Manorama; en av dalitrörelsens mest kända kvinnor, fick 2006 Right Livelihoodpriset.

Abdi-Noor Mohamed; ordförande för frivilligorganisationen Community Concern Somalia, men även författare som skrivit politiska analyser, romaner och dikter om den somaliska tragedin.