MR-dagarna 2008

Luleå (13-14 november 2008)

Tema: Urfolk och minoriteter

Av jordens sex miljarder människor räknas sex procent -370 miljoner- till urfolken och lever som minoriteter. Det finns många urfolk men åtskilliga av dem är mycket små, i de nordiska länderna är de 60 000 samerna erkända som urfolk. Det pågår en diskussion om definitionen av urfolk och flera små grupper av människor i Ryssland kan räknas som urfolk. Efter 25 års arbete antog FN den 13 september 2007 en deklarattion om urfolkens rättigheter.

Huvudtalare:

Victoria Tauli Corpuz; valdes till ordförande i FN:s permanenta urfolksråd och spelade en viktig roll när FN:s Generalförsamling efter många års förhandlingar den 13 september 2007 antog urfolksdeklarationen.

Sebastian Bakare; biskop i Harare och företrädare för den anglikanska kyrkan i Zimbabwe och vann Per Anger-priset med motiveringen att han är ”en oerhört viktig röst” för fred och rättvisa i landet.