MR-dagarna 2009

Stockholm (16-17 november 2009)

Tema: Mänskliga Rättigheter och klimatkrisen

Ett av Mänskliga Rättighetsdagarnas syften är att lyfta fram nya utmaningar som våra mänskliga rättigheter står inför. En av de största sådana idag är utan tvekan klimatkrisen. Under 2009 års dagar ägnades mycket tid och energi åt att lyfta fram de senaste rönen om klimatets påverkan på våra mänskliga rättigheter, rykande heta debatter om ansvar, rättvisa och kompensation och dessutom de bästa lösningarna på krisen. För viktigt att komma ihåg är att lösningar faktiskt finns. Det avgörande är att vi alla väljer att agera för att stärka de mänskliga rättigheternas ställning och för att hejda klimatkrisen. Omgående. 

Huvudtalare:

Sheila Watt Cloutier; När inuiterna startade den första internationella rättsprocessen om klimatförändringarna var Sheila Watt Cloutier deras företrädare. Hon har fått många utmärkelser för sitt arbete, bland annat Champion of the Earth Award, Green Cross, Rachel carson Prize, och även nominerats till Nobels fredspris.

Stephen Humphreys; varit forskningschef på International Council on Human Rights Policy i Genève, nu knuten till London School of Economics.

Clarisse Kehler Siebert; klimatjurist med stor internationell erfarenhet av att utveckla lagstiftning och politik inom klimatområdet. Nu knuten till Stockholm Environment Institute där hon arbetar med att förena klimatpolitik med ett rättighetsperspektiv.