MR-dagarna 2010

Örebro (15-16 november 2010)

Tema: Från ord till handling

Att garantera mänskliga rättigheter för alla är det yttersta syftet för en demokrati värd namnet. Men hur ser det ut i verkligheten? Stannar det vid fina ord i lagar och internationella konventioner? Vem säkerställer att rättigheterna tillgodoses i praktiken? Mänskliga Rättighetsdagarna 2010 i Örebro tog upp utmaningar och goda exempel på arbetet med mänskliga rättigheter genom ett engagerande och kunskapsrikt program med seminarier, workshops, teater, musik, utställningar med mera. Här får du engagemanget och verktygen för att åstadkomma förändring.

Huvudtalare:  

Thomas Hammarberg; Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter och har tidigare varit generalsekreterare för Amnesty International och FN:s sändebud i mänskliga rättigheter.

Mahnaz Afkhami; grundare och ledare för den internationella organisationen Women´s Learning Partnership (WLP), var under 10 år generalsekreterare för Women´s Organisation of Iran, hennes engagemang för kvinnors rättigheter har varit livslångt.

Professor Augustine (Gus) John; professor i pedagogik och har hela sitt yrkesverksamma liv arbetat som människorättsaktivist och bekämpat diskriminering.