MR-dagarna 2011

Kulturhuset, Stockholm (14-15 november 2011)

Tema: Gränslösa Rättigheter? Migration, medborgarskap och mänskliga rättigheter

Mänskliga rättigheter har inga gränser men för den enskilde individen är gränser en högst påtaglig del av verkligheten och ett hinder för att få sina rättigheter tillgodosedda. Temat kommer att beröra migration och flyktingströmmar till Sverige och övriga världen. Hur kommer det sig att det finns så många flyktingar? Vilka är de och varför flyr de sina hem? Hur påverkar EU:s gemensamma asylpolitik Sverige? Riskerar Europa att bli ett ”fort Europa” som blir allt svårare att tränga igenom? Eller är det redan fallet? Dessa och många andra frågor kring migration, flyktingar och integration kommer att tas upp under MR-dagarna.