MR-dagarna 2012

Svenska Mässan, Göteborg (12-13 november)

Tema: Vem har rätt till rättigheter?

Mänskliga rättigheter är universella och gäller alla människor utan åtskillnad. Samtidigt ser möjligheterna att få sina rättigheter tillgodosedda väldigt olika ut för den enskilda människan – både inom och mellan stater. 2012 års Mänskliga Rättighetsdagar dök ner i glappet mellan de universella rättigheterna vi har på pappret och hur rättigheterna förverkligas i praktiken. Det blev en diskussion om ojämlikhet i resurser, makt och förutsättningar att få sina rättigheter tillgodosedda. Om rättvise- och rättighetsfrågor ur ett både globalt och lokalt perspektiv. Och om individens och civilsamhällets möjlighet att förändra och göra skillnad.

Programtidning 2012: