MR-dagarna 2013

Kulturhuset Stadsteatern, Stockholm (14-16 november)  

Tema: Wienkonferensen 20 år

År 2013 var det tjugo år sedan FN:s världskonferens för de mänskliga rättigheterna i Wien ägde rum. Konferensen resulterade i att Wiendeklarationen antogs vilken slog fast en rad grundläggande principer för det internationella arbetet för mänskliga rättigheter. I Wien enades världens stater om alla rättigheters universalitet, odelbarhet, lika värde och hur de inbördes är beroende av varandra. De principer som antogs då är dock, tjugo år senare, omdebatterade och vissa av dem är långt ifrån uppfyllda. Det finns de som hävdar att vi till och med att vi har rört oss i motsatt riktning och att ett lika progressivt dokument som antogs i Wien inte skulle vara möjligt att enas om idag.

Under Mänskliga Rättighetsdagarna 2013 granskade vi vad som har hänt med de principer som antogs i Wiendeklarationen. Har utvecklingen stannat upp, och varför i så fall? Har alla rättigheter samma status och skydd? Hur ser arbetet mot rasism, diskriminering och främlingsfientlighet ut? Var finns framgångarna och var finns bakslagen? Hur har rätten till utveckling förverkligats? Och varför har vi i Sverige fortfarande inget nationellt institut för mänskliga rättigheter? Dessa och många andra frågor tittade vi närmare på och försökte besvara samtidigt som vi blickade framåt mot morgondagens rättighetsarbete.

Utökat program
År 2013 utökade vi för första gången konferensen med en hel dag. Denna tredje dag var helt kostnadsfri för besökare att ta del av och möjliggjorde för fler att ta del av Europas största konferens för mänskliga rättigheter.

Programtidning 2013
(klicka på bilden nedan för att bläddra i 2013 års programtidning)

Framsida MRprogram13