MR-dagarna 2016

Malmö Live, Malmö (17-19 november)

Tema: Det handlar om dina rättigheter!

Mänskliga rättigheter ska gälla alla alltid – men vilka är rättigheterna? Hur påverkar de dig i vardagen? Hur får du reda på dina rättigheter? Idag får civilsamhället och aktivister rycka in när staten brister i sitt ansvar att tillgodose de mänskliga rättigheterna. Hur påverkar det möjligheten för människor att få sina rättigheter uppfyllda och vad händer med ansvarsutkrävandet? I en tid när många är på flykt riskerar asylrätten att hotas. Hur kan den skyddas?

Under Mänskliga Rättighetsdagarna 2016 diskuterades en rad rättigheter såsom exempelvis rätten till bostad, hälsa, utbildning och asylrätt. Vilka metoder kan användas för att förverkliga dem och vilka är utmaningarna? Vilka goda exempel finns det lokalt och globalt och vad kan vi lära av varandra?

Bland talarna: Cynthia Enloe, forskningsprofessor och professor i statsvetenskap vid Clark University, Guy Standing,  professor i utvecklingsstudier vid School of Oriental and African Studies (SOAS), University of London, Ramy Essam, egyptisk sångare och aktivist, Issa Touma, fristadskonstnär, Anders Kompass, visselblåsare och tidigare chef inom FN, Henry Asher, pediatriker och docent i barnmedicin, med fler. Josette Bushell-Mingo och Kayo Shekoni var konferencierer.

Programtidning 2016: