För arrangörer & utställare

Mänskliga Rättighetsdagarna, MR-dagarna, är Nordens största mötesplats för praktiker, forskare, myndigheter, politiker och ideellt engagerade som arbetar med eller vill lära mer om mänskliga rättigheter. Syftet med arrangemanget är bland annat att öka kunskapen om mänskliga rättigheter och att lyfta dem högre upp på den politiska dagordningen. MR-dagarna är ett initiativ från civilsamhället och är ett icke-vinstdrivande projekt. Föreningen Ordfront är huvudman för projektet och utgör tillsammans med ytterligare åtta civilsamhällesorganisationer samt två akademiska institut huvudarrangörsgrupp för arrangemanget.

Mänskliga Rättighetsdagarna 2018 kommer att hållas vid Stockholmsmässan i Älvsjö, Stockholm. Konferensens tema för 2018 är Rätten till ett liv fritt från våld.

Du som vill arrangera seminarier, miniseminarier eller ha en monter på vårt utställartorg kan hitta programspecifik information på sidorna programarrangörerminiseminariearrangörer och utställare. Under Skicka in programförslag – så här gör du går det även att läsa mera om hur det går till att skicka programförslag.

Frågor?
Hör av dig till info@mrdagarna.se så besvarar vi dina frågor så fort vi kan.