Miniseminariearrangörer

Arrangera miniseminarium på Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg

Deadline för att ansökan om att arrangera miniseminarier har passerat, vi har inte möjlighet att ta emot ytterligare förslag.

Bild på en miniseminariescen, boxar i olika färger i förgrunden, en scen med tre talare och en publik som lyssnar.

Bild från miniseminariescen 2017. Foto: Evelina Rönnbäck

Praktisk information till miniseminariearrangörer  på Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg

Här nedan finns samlat de olika informationsdokument som skickats ut till innehållsansvariga och kontaktpersoner för godkända miniseminarier under hösten. Här kan ni som arrangörer hitta svar på de flesta praktiska frågor kring att arrangera miniseminarium.

Praktisk information – Miniseminariearrangörer 2021

 • Detta dokument innehåller information om hur den biljett som ingår i avgiften registreras och praktisk information om Mänskliga Rättighetsdagarna på Svenska Mässan i Göteborg.
 • Att hålla i eller besöka miniseminarium är kostnadsfritt så en köpt biljett är inget krav. Däremot behövs en enklare registrering för att komma in – Klicka här för att registrera dig för fri entré

Scener och tillgänglig teknik – Miniseminarium

 • Detta dokument innehåller specifik information om två scener för miniseminarium som byggs upp  på Svenska Mässan samt tillgänglig teknik

Snabbguide – Administrera program i MR-dagarnas plattform InvitePeople

 • Detta dokument är en snabbguide för hur du som innehållsansvarig/kontaktperson administrerar och uppdaterar information om ert program i Mänskliga Rättighetsdagarnas programplattform InvitePeople.

Vanliga frågor – Miniseminariearrangörer

Fråga: Är Globala scenen och Lilla scenen slutna rum eller öppna ytor?
Svar: Globala scenen och Lilla scenen (där våra miniseminarier hålls) är öppna scener placerade i anslutning till våra utställningsytor. Globala scenen har 20 fasta sittplatser, Lilla scenen har 30 fasta sittplatser. Tanken med våra öppna scener är att besökare även ska kunna delta stående.

Fråga: Är det fortfarande möjligt att boka teckenspråks/skrivtolk till sitt seminarium?
Svar: Det går att anmäla intresse för att få sitt seminarium teckenspråks- och/eller skrivtolkat, med förbehåll för att alla tolkar kan vara fullbokade. Detta gäller både seminarium på svenska och engelska.

Fråga: Vi har bokat teckenspråks/skrivtolk via er, behöver vi ta kontakt med företaget/tolken inför vårt seminarium?
Svar: Vi kommer att höra av oss till alla arrangörer som bokat teckensspråks- och/eller skrivtolk. Företagen kommer i sin tur kontakta er arrangörer.

Fråga: Kan en person lägga till alla medverkande?
Svar: Ja, det är innehållsansvarigas ansvar att både lägga till medverkande i sina seminarier samt registrera biljetter/fri entré till dessa. Obs! Du behöver alla medverkandes personliga e-postadresser för att kunna lägga till dem, inte en gemensam e-postadress.

Fråga: Finns det en deadline för registrering av medverkande?
Svar: Vi ber er att registrera de som skall medverka i ert program så fort de är bekräftade för vår egen översikt över deltagare samt ur marknadsföringssynpunkt – Våra besökare är intresserade av att vilka som skall medverka i olika program! Med det sagt så är det möjligt att registrera medverkande i program t o m fredag 3 december.

Fråga: Kan medverkande/paneldeltagare delta via länk?
Svar: Länksamtal är möjligt för paneldeltagare på miniseminariescenen Globala scenen. Obs! Länksamtal ställer större krav på arrangören, såsom trådburet internet, bra kamera samt bra belysning till medverkande via länk.

Fråga: Finns det möjlighet för oss som arrangör att sända vårt program/miniseminarium live?
Svar: Miniseminariescener lämpar sig tyvärr inte så bra för egen livesändning och filmning då de är placerade i öppna ytor.

 


 

Äldre praktisk info om ansökningsprocessen

MR-dagarna har nu gått igenom alla inkomna förslag och gör ett urval för att säkerställa att programmet lyfter för temat relevanta frågor, är relevant för våra olika målgrupper, lever upp till våra riktlinjer samt att det finns en bredd av olika arrangörer.

Vi återkopplar senast i mitten av september med svar till er som inkommit med miniseminarieförslag ifall ert miniseminarium godkänns eller får avslag. Ibland ber vi er komplettera er ansökan för godkännande.

Om ert förslag godkänns ber vi er komplettera med praktisk info, sedan publicerar vi ert miniseminarium vår webb. Ändringar som inkommer innan 15 september publiceras även i vår programtidning. I samband med godkännandet skickar vi även en faktura på miniseminarieavgiften.

Pris

Att arrangera ett miniseminarium kostar 3 500 kr (momsfritt).

I avgiften ingår:

 • 25 min seminarium på öppen scen
 • En konferensbiljett till medverkande/samordnare för ert miniseminarium. Biljetten gäller för hela forumet (värde upp till 2 500 kr beroende på biljettkategori)
 • Scen med grundläggande teknik (mikrofon, ljudanläggning, dator, hörslinga, projektor och duk)
 • Marknadsföring av seminariet i Mänskliga Rättighetsdagarnas programtidning och via MR-dagarnas digitala kanaler.

Har din organisation inte möjlighet att finansiera ett miniseminarium så kan du i formuläret anmäla att ni ansöker om att få hålla seminariet kostnadsfritt. Möjligheten att upplåta kostnadsfria miniseminarier varierar och beslut tas efter en bedömning av programmet som helhet. Möjligheten att anordna miniseminarium gratis riktar sig främst till mindre civilsamhällesorganisationer och aktivistgrupper.

Övriga kostnader
Eventuella tilläggsbeställningar av teknik, filmning av seminariet eller teckenspråkstolkning bekostas av programarrangören. Kostnader för medverkandes resor, arvoden och logi bekostas helt av programarrangören.

Observera att anmälan inte är bindande och faktureras först i samband med att vi ger besked om ert miniseminarieförslag blir godkänt.

Grundläggande principer för medverkan på Mänskliga Rättighetsdagarna

Mänskliga Rättighetsdagarna är ett projekt vars målsättning är att sprida kunskap och kännedom om principen om alla människors lika värde och rättigheter med utgångspunkt från FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. En viktig målsättning är att skapa en trygg arena för samtal och diskussioner, även svåra sådana.

Rasistiska, xenofobiska, sexistiska, homofoba eller i övrigt diskriminerande eller illegala budskap har inte en plats på MR-dagarna. Våld eller hot om våld får inte förekomma.

Arrangemanget är inte heller en plats för spridande av partipolitiska budskap eller för en stats ensidiga uppfattning om MR-situationer eller kränkningar. Därför tillåts inte politiska partier, ambassader eller organisationer som ensidigt företräder ett partis eller en stats intresse att arrangera program eller presentera utställningar. Vi välkomnar statliga och politiska företrädare i samtal arrangerade av oberoende organisationer, men förbehåller oss rätten att i dessa samtal utkräva ansvar och att diskussionen har ett rättighetsperspektiv.

Programarrangörer, utställare eller medverkande i programpunkter på MR-dagarna förväntas ställa sig bakom dessa grundläggande principer. MR-dagarna har rätt att tacka nej till arrangörer där det finns stark misstanke om att dessa principer inte följs eller kommer att följas.

Riktlinjer för miniseminariet

 • Alla programpunkter ska utgå ifrån ett tydligt rättighetsperspektiv och ett rättighetsspråk.
 • MR-dagarna har en bred målgrupp – tänk noga igenom vilka ni vill nå och anpassa innehåll, nivå och medverkande efter den tänkta målgruppen.
 • Prata med och inte om de grupper som berörs.
 • Var uppmärksam på representationen när ni sätter ihop en panel. Vilka kommer till tals? Tänk på tolkningsföreträde och bredd utifrån exempelvis normer om vithet, funktionalitet, sexualitet, genus mm.
 • Samtalet blir bättre när de medverkande har olika erfarenheter att bidra med. Om ni har paneler, blanda gärna forskning med praktik, lokalt med globalt, civilsamhälle med offentlig sektor, etc.
 • Om beslutsfattare eller politiker medverkar i panelen ska möjlighet till ansvarsutkrävande finnas, antingen genom en moderator/paneldeltagare som kan ställa kritiska frågor alternativt möjlighet för publikfrågor.

Vanliga frågor

Vad händer om MR-dagarna inte kan genomföras på mässan på grund av Corona? Får vi tillbaka seminarieavgiften då?
MR-dagarnas arrangörer har tillsammans med de lokala värdarna och Svenska Mässan gjort bedömningen att vi kommer kunna genomföra MR-dagarna på mässan i december. Vi följer dock utvecklingen noga och kommer under året se över om en annan bedömning behöver göras. Vi kommer självklart att hålla er uppdaterade och ha en så transparent dialog som möjligt.

Ert miniseminarieförslag är inte bindande och bokningsvillkor skickas ut i samband med fakturering (om ert förslag blir godkänt). Då har vi också förhoppningsvis en tydligare bild av formerna för MR-dagarna och ni kan då fatta beslut om ifall ni vill arrangera program eller inte.

Finns det en deadline för miniseminarieförslag? Går det att komma in med förslag efter det?
Ja, senast 1 september behöver vi ha ditt förslag. Efter det tar vi in miniseminarieförslag endast ifall det finns luckor i programmet.

Vi har inte råd att betala seminarieavgiften, finns det möjlighet att arrangera miniseminarium kostnadsfritt?
Vi upplåter varje år ett fåtal miniseminarier kostnadsfritt till mindre civilsamhällesorganisationer. Om ni vill ansöka om att arrangera miniseminariet kostnadsfritt så skriver ni det i ansökningsformuläret.

 

Har du frågor om din anmälan eller vill ta del av informationen i andra format, kontakta oss på info@mrdagrna.se eller ring 08-12 15 00 52.

Vad har tidigare programarrangörer sagt om sin medverkan på Mänskliga Rättighetsdagarna?

Övrigt
Vid ytterligare frågor, vänligen kontakta: info@mrdagarna.se, 08-12 15 00 52