Programarrangörer

Arrangera program på Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg 

Deadline för att ansökan om att arrangera längre seminarier har passerat, vi har inte möjlighet att ta emot ytterligare förslag. Om ni vill arrangera program på MR-dagarna i Göteborg finns fram till 1 september möjlighet att ansöka om att arrangera miniseminarium. Läs mer och ansök om miniseminarium här. 

Information till er som ansökt om seminarium på MR-dagarna i Göteborg 

På denna sida kan du läsa mer om:

 • Information om hur ansökan går till och viktiga datum
 • Seminarieavgift och vad som ingår i denna
 • Grundläggande principer för medverkan
 • Riktlinjer för seminariet
 • Vanliga frågor

Praktisk info om programansökningsprocessen

Nu har MR-dagarnas programråd (bestående av representanter från våra huvudarrangörer) gått igenom alla inkomna förslag. Programrådet har gjort ett urval för att säkerställa att programmet lyfter för temat relevanta frågor, är relevant för våra olika målgrupper, lever upp till våra riktlinjer samt att det finns en bredd av olika arrangörer.

Vi är just nu uppe i processen att återkoppla till er som inkommit med programförslag ifall ert seminarium godkänns eller får avslag. Ibland ber vi er komplettera er ansökan, föreslår att ni samarrangerar ert seminarium med någon annan eller att ert förslag görs om till miniseminarium. Vi försöker återkoppla till er så snart som möjligt och bör ha gått ut med info till er senast under juni. 

Om ert förslag godkänns ber vi er komplettera med praktisk info om programpunkten senast 18 juni, inför att vi publicerar programmet på vår webb den 22 juni. I samband med godkännandet skickar vi ut mer praktisk info samt en faktura på seminarieavgiften.

Pris

De längre programpunkterna under Mänskliga Rättighetsdagarna är 60 minuter. Till skillnad från våra miniseminarier krävs det att besökaren har en biljett för att kunna delta.

Att arrangera en längre programpunkt kostar 8 000 kr (momsfritt).

I avgiften ingår:

 • Ett seminarium på 60 minuter
 • 5 st konferensbiljetter till medverkande/samordnare för er programpunkt. Biljetterna gäller båda konferensdagarna (värde upp till 12 500 kr beroende på biljettkategori)
 • Marknadsföring av seminariet i Mänskliga Rättighetsdagarnas programtidning och via MR-dagarnas digitala kanaler.
 • Lokal med grundteknik (projektor, duk, mikrofoner, ljudanläggning, hörselteknik och möblemang).
 • Hjälp med att boka teckenspråkstolk, moderator och annons till program.
 • Möjlighet att delta vid kostnadsfria utbildningstillfällen om hur en lägger ett intressant och bra program samt hur en maximerar genomslaget för deltagandet vid MR-dagarna.
 • Talargåva till samtliga medverkande i er programpunkt

Övriga kostnader
Eventuella tilläggsbeställningar av teknik, filmning av seminariet eller teckenspråkstolkning bekostas av programarrangören. Kostnader för medverkandes resor, arvoden och logi bekostas helt av programarrangören.

Observera att anmälan inte är bindande och faktureras först i samband med att vi ger besked om ert programförslag blir godkänt i början av juni.

Grundläggande principer för medverkan på Mänskliga Rättighetsdagarna

Mänskliga Rättighetsdagarna är ett projekt vars målsättning är att sprida kunskap och kännedom om principen om alla människors lika värde och rättigheter med utgångspunkt från FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. En viktig målsättning är att skapa en trygg arena för samtal och diskussioner, även svåra sådana.

Rasistiska, xenofobiska, sexistiska, homofoba eller i övrigt diskriminerande eller illegala budskap har inte en plats på MR-dagarna. Våld eller hot om våld får inte förekomma.

Arrangemanget är inte heller en plats för spridande av partipolitiska budskap eller för en stats ensidiga uppfattning om MR-situationer eller kränkningar. Därför tillåts inte politiska partier, ambassader eller organisationer som ensidigt företräder ett partis eller en stats intresse att arrangera program eller presentera utställningar. Vi välkomnar statliga och politiska företrädare i samtal arrangerade av oberoende organisationer, men förbehåller oss rätten att i dessa samtal utkräva ansvar och att diskussionen har ett rättighetsperspektiv.

Programarrangörer, utställare eller medverkande i programpunkter på MR-dagarna förväntas ställa sig bakom dessa grundläggande principer. MR-dagarna har rätt att tacka nej till arrangörer där det finns stark misstanke om att dessa principer inte följs eller kommer att följas.

Riktlinjer för seminariet

 • Alla programpunkter ska utgå ifrån ett tydligt rättighetsperspektiv och ett rättighetsspråk.
 • MR-dagarna har en bred målgrupp – tänk noga igenom vilka ni vill nå och anpassa innehåll, nivå och medverkande efter den tänkta målgruppen.
 • Prata med och inte om de grupper som berörs.
 • Var uppmärksam på representationen när ni sätter ihop en panel. Vilka kommer till tals? Tänk på tolkningsföreträde och bredd utifrån exempelvis normer om vithet, funktionalitet, sexualitet, genus mm.
 • Samtalet blir bättre när de medverkande har olika erfarenheter att bidra med. Om ni har paneler, blanda gärna forskning med praktik, lokalt med globalt, civilsamhälle med offentlig sektor, etc.
 • Om beslutsfattare eller politiker medverkar i panelen ska möjlighet till ansvarsutkrävande finnas, antingen genom en moderator/paneldeltagare som kan ställa kritiska frågor alternativt möjlighet för publikfrågor.

Vanliga frågor

Vad händer om MR-dagarna inte kan genomföras på mässan på grund av Corona? Får vi tillbaka seminarieavgiften då?
MR-dagarnas arrangörer har tillsammans med de lokala värdarna och Svenska Mässan gjort bedömningen att vi kommer kunna genomföra MR-dagarna på mässan i december. Vi följer dock utvecklingen noga och kommer under året se över om en annan bedömning behöver göras. I samband med godkännande av ert seminarieförslag skickas mer detaljerad information om planering av MR-dagarna med anledning av Covid-19 ut. 

Finns det möjlighet att arrangera längre seminarier än 60 minuter?
För de allra flesta seminarieupplägg räcker 60 minuter, det är också svårt för besökare att hålla fokus längre än så. Vissa upplägg som workshops och dylikt kan dock behöva mer tid. I rutan ”övrigt” i ansökningsformuläret kan ni fylla i ifall ni vill ha mer än 60 minuter och motivera varför så gör programrådet en bedömning. Observera att ytterligare kostnader kan tillkomma om ni vill ha längre seminariepass än 60 minuter.

Vi har inte råd att betala seminarieavgiften, finns det möjlighet att arrangera seminarium kostnadsfritt?
Vi upplåter varje år ett fåtal seminarier kostnadsfritt till mindre civilsamhällesorganisationer. Främst handlar det om platser på miniseminariescenerna men ibland även längre seminarier. Om ni vill ansöka om att arrangera seminariet kostnadsfritt så skriver ni det i ansökningsformuläret. Programrådet tar sedan ställning till vilka som får möjlighet att arrangera seminarier kostnadsfritt eller till reducerat pris.

Vad har tidigare programarrangörer sagt om sin medverkan på Mänskliga Rättighetsdagarna? 

Övrigt
Vid ytterligare frågor eller vill ta del av informationen i andra format, vänligen kontakta info@mrdagarna.se, 08-12 15 00 52