Information till er som ska arrangera digitala seminarier på MR-dagarna i Uppsala

På denna sida har vi samlat villkor, information och instruktioner gällande ert digitala program. Om ni inte hittar svaret på det ni söker här eller behöver dokumenten i andra format så kontakta micael.wennbom@mrdagarna.se

Observera att sidan uppdateras löpande.

Livesändning av program

Information och villkor för livesändning av program
I detta dokument hittar ni information och villkor om:
– Rättigheter gällande digitalt material i Mänskliga Rättighetsdagarnas programplattform
– Information om bokning av teckenspråks- och skrivtolkning
– Hur livesändning går till via Mänskliga Rättighetsdagarnas programplattform eller via eget digitalt mötesverktyg.
– Övergripande information kring instruktioner och andra dokument

Guide för livesändning av program
I detta dokument hittar ni samlade tips och instruktioner för planering och genomförande av ett tillgängligt seminarium.

Instruktion för inställning och test av livesändning med externt mötesverktyg (T.ex. Zoom)
– För innehållsansvariga

Instruktion för inställning och test av livesändning i InvitePeoples mötesverktyg
– För innehållsansvariga

Instruktion för test av livesändning för medverkande/föreläsare i InvitePeoples mötesverktyg
– För föreläsare eller medverkande som ska testa/vara med i livesändningen.
– Observera att föreläsaren eller medverkande måste vara vara registrerad med eget konto samt att detta konto är kopplat till den programpunkt ni ska testa livesändning för. Se mer i dokumentet “Registrering av biljetter till medverkande i ert program” nedan.

Instruktion för funktioner i InvitePeoples integrerade mötesverktyg för livesändning

Instruktion för inställning och användning av egen chatt kopplad till ert program
– För innehållsansvariga. Enbart relevant om ni kommer att livesända ert program via InvitePeoples integrerade verktyg.

Instruktion för uppladdning av fil för undertexter till ert program
– För innehållsansvariga. Instruktion för hur ni lägger till en fil för undertextning till ert inspelade program efter livesändning.

Förinspelning av program

Information och villkor för förinspelning av program
I detta dokument hittar ni information och villkor om:
– Rättigheter gällande digitalt material i Mänskliga Rättighetsdagarnas programplattform
– Information om bokning av teckenspråks- och skrivtolkning
– Förinspelning av program och generell info om vår programplattform, teknisk info samt deadline för uppladdning av förinspelat material

Guide för förinspelning av program
I detta dokument hittar ni samlade tips och instruktioner för planering och genomförande av ett tillgängligt seminarium.

Ladda upp förinspelat program till MR-dagarnas programplattform

Instruktion för uppladdning av fil för undertexter till ert program

Instruktionsfilm – Ladda upp förinspelat program till MR-dagarnas programplattform

Instruktion för inställning och användning av egen chatt kopplad till ert program

Lathund – Administrera program i MR-dagarnas programplattform

Registrering av biljetter till medverkande och innehållsansvariga
I seminarieavgiften ingår biljetter för kontaktperson och medverkande i seminariet. Det är innehållsansvarig som ansvarar för registrering av dessa.
Registrering av biljetter till medverkande i ert program.

Praktisk info
Här hittar ni Mänskliga Rättighetsdagarnas program. Här kan ni nu gå in och se dag och tid för ert program och kontrollera att ni fyllt i rätt information. Meddela oss så snart som möjligt om tiden inte passar. Observera att schemat är preliminärt och kan komma att behöva justeras. All praktisk information kopplat till digitaliseringen kommer att gå ut via mail till respektive kontaktperson för seminarier. 

Grundläggande principer för medverkan på Mänskliga Rättighetsdagarna
Mänskliga Rättighetsdagarna är ett arrangemang som sprider kunskap och kännedom om principen om alla människors lika värde och rättigheter med utgångspunkt från FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Det tar avstånd från allt våld och hot om våld och vill skapa en trygg arena för samtal och diskussioner.

Rasistiska, xenofobiska, sexistiska, homofoba eller i övrigt diskriminerande eller illegala budskap har inte en plats på MR-dagarna.

Arrangemanget är inte heller en plats för spridande av partipolitiska budskap eller för en stats ensidiga uppfattning om MR-situationer eller kränkningar. Därför tillåts inte politiska partier, ambassader eller organisationer som ensidigt företräder ett partis eller en stats intresse att arrangera program eller presentera utställningar. Vi välkomnar statliga och politiska företrädare i samtal arrangerade av oberoende organisationer, men förbehåller oss rätten att i dessa samtal utkräva ansvar och att diskussionen har ett rättighetsperspektiv.

Programarrangörer, utställare eller medverkande i programpunkter på MR-dagarna förväntas ställa sig bakom dessa grundläggande principer. MR-dagarnas kansli har i samråd med programråd och huvudarrangörer rätt att tacka nej till arrangörer där det finns stark misstanke om att dessa principer inte följs eller kommer att följas.

Riktlinjer för seminariet

  • Alla programpunkter ska utgå ifrån ett tydligt rättighetsperspektiv och ett rättighetsspråk.
  • MR-dagarna har en bred målgrupp – tänk noga igenom vilka ni vill nå och anpassa innehåll, nivå och medverkande efter den tänkta målgruppen.
  • Prata med och inte om de grupper som berörs.
  • Var uppmärksam på representationen när ni sätter ihop en panel. Vilka kommer till tals? Tänk på tolkningsföreträde och bredd utifrån exempelvis normer om vithet, funktionalitet, sexualitet, genus mm.
  • Samtalet blir bättre när de medverkande har olika erfarenheter att bidra med. Om ni har paneler, blanda gärna forskning med praktik, lokalt med globalt, civilsamhälle med offentlig sektor, etc.
  • Om beslutsfattare eller politiker medverkar i panelen ska möjlighet till ansvarsutkrävande finnas, antingen genom en moderator/paneldeltagare som kan ställa kritiska frågor alternativt möjlighet för publikfrågor.