Programarrangörer

Ansökan för att skicka in programförslag till MR-dagarna 2020 öppnar i början av februari. 

Att arrangera en programpunkt
Mänskliga Rättighetsdagarna besöks årligen av 3 000-5 000 deltagare. Programmet genomförs med omkring 200 seminarier, workshops, föreläsningar och kulturinslag. Under tre fullspäckade dagar möts forskare, studenter, tjänstepersoner, aktivister, politiker, företagare och ideellt engagerade för att inhämta ny kunskap och inspiration kring mänskliga rättigheter.

Syntolkning: Bild på panel och publik från ett seminarium på MR-dagarna 2017. Foto: Evelina Rönnbäck

Gemensamt för de längre programpunkterna är att de antingen är 60 eller 90 minuter långa. Till skillnad från våra miniseminarier krävs det att besökaren har en biljett för att kunna delta.

Priser
Seminarium 60 min            7 500 kr (momsfritt)
Seminarium 90 min            10 000 kr (momsfritt)

I seminarieavgiften ingår:

 • Ett seminarium på 60 eller 90 minuter.
 • Konferensbiljetter för medverkande (max 5) och för en samordnande person (värde upp till 14 700 kronor, beroende på biljettkategori).
 • Marknadsföring av seminariet i Mänskliga Rättighetsdagarnas programtidning och via MR-dagarnas digitala kanaler.
 • Lokal med grundteknik (projektor, duk, mikrofoner, ljudanläggning, hörselteknik och möblemang). Eventuella tilläggsbeställningar av teknik bekostas av programarrangören och ska meddelas till MR-dagarnas kansli senast den 1 september.
 • Hjälp med att boka teckenspråkstolk, moderator och annons till program.
 • Möjligheten att delta vid kostnadsfria utbildningstillfällen om hur en lägger ett intressant och bra program samt hur en maximerar genomslaget för deltagandet vid MR-dagarna.
 • De medverkande talarna/kulturarbetarna i seminariet får också en talargåva (ett gåvobrev till UNHCR) som tack.

Kostnader för medverkandes resor, logi och övriga kostnader (såsom teckenspråkstolkning och extra teknik) bekostas helt av programarrangören.

Grundläggande principer för medverkan på Mänskliga Rättighetsdagarna
Mänskliga Rättighetsdagarna är ett arrangemang som sprider kunskap och kännedom om principen om alla människors lika värde och rättigheter med utgångspunkt från FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Det tar avstånd från allt våld och hot om våld och vill skapa en trygg arena för samtal och diskussioner.

Rasistiska, xenofobiska, sexistiska, homofoba eller i övrigt diskriminerande eller illegala budskap har inte en plats på MR-dagarna.

Arrangemanget är inte heller en plats för spridande av partipolitiska budskap eller för en stats ensidiga uppfattning om MR-situationer eller kränkningar. Därför tillåts inte politiska partier, ambassader eller organisationer som ensidigt företräder ett partis eller en stats intresse att arrangera program eller presentera utställningar. Vi välkomnar statliga och politiska företrädare i samtal arrangerade av oberoende organisationer, men förbehåller oss rätten att i dessa samtal utkräva ansvar och att diskussionen har ett rättighetsperspektiv.

Programarrangörer, utställare eller medverkande i programpunkter på MR-dagarna förväntas ställa sig bakom dessa grundläggande principer. MR-dagarnas kansli har i samråd med programråd och huvudarrangörer rätt att tacka nej till arrangörer där det finns stark misstanke om att dessa principer inte följs eller kommer att följas.

Återbud
Vid återbud efter den 15 juni 2019 återbetalas 50 procent av programavgiften, vid återbud efter den 1 september återbetalas ingen del av programavgiften. Om inte avgiften för seminariet inkommit 60 dagar innan konferensen kommer programpunkten att strykas ur programmet och tiden upplåtas till en annan arrangör.

Riktlinjer för seminariet

 • Alla programpunkter ska utgå ifrån ett tydligt rättighetsperspektiv och ett rättighetsspråk.
 • MR-dagarna har en bred målgrupp – tänk noga igenom vilka ni vill nå och anpassa innehåll, nivå och medverkande efter den tänkta målgruppen.
 • Prata med och inte om de grupper som berörs.
 • Var uppmärksam på representationen när ni sätter ihop en panel. Vilka kommer till tals? Tänk på tolkningsföreträde och bredd utifrån exempelvis normer om vithet, funktionalitet, sexualitet, genus mm.
 • Samtalet blir bättre när de medverkande har olika erfarenheter att bidra med. Om ni har paneler, blanda gärna forskning med praktik, lokalt med globalt, civilsamhälle med offentlig sektor, etc.
 • Om beslutsfattare eller politiker medverkar i panelen ska möjlighet till ansvarsutkrävande finnas, antingen genom en moderator/paneldeltagare som kan ställa kritiska frågor alternativt möjlighet för publikfrågor.

Vad har tidigare programarrangörer sagt om sin medverkan på Mänskliga Rättighetsdagarna? 

Övrigt
Vid ytterligare frågor, vänligen kontakta: info@mrdagarna.se, 08-12 15 00 52