Utställare

Ta chansen att nå ut med er verksamhet och att sprida ert budskap till tusentals besökare som är intresserade och engagerade i mänskliga rättigheter genom att boka en digital utställning på Mänskliga Rättighetsdagarna i Uppsala.

Observera att Mänskliga Rättighetsdagarna i Uppsala  kommer att genomföras som ett helt digitalt arrangemang den 19-21 april 2021. Även utställningarna kommer att vara helt digitala.

Vår digitala plattform är i nuläget under uppbyggnad och vi kommer återkomma med digitala monterlösningar och priser så snart det är satt. Är du intresserad av att boka en digital monter så kontakta info@mrdagarna.se

 

Vanliga frågor:

Vilka och hur många besöker utställartorget?
Då det är första gången som vi arrangerar ett helt digitalt forum så är det svårt att uppskatta hur många som förväntas besöka utställningarna. De senaste åren har MR-dagarna haft mellan 3500-5000 besökare per år. MR-dagarna besöks av många olika målgrupper såsom politiker, tjänstepersoner, civilsamhällesrepresentanter, lärare, studenter, skolklasser och en intresserad allmänhet.

När får jag besked om vi får monter?
När ni har skickat in er intresseanmälan granskas den av kansliet för att säkerställa att er organisation lever upp till våra riktlinjer för utställningar (se nedan). Intresseanmälningarna hanteras löpande men ibland kan det dröja någon vecka innan ni får svar pga hög belastning. Om ni inte får bekräftelsemail eller hör något från oss inom 2 veckor efter att ni skickat in er intresseanmälan så kontakta info@mrdagarna.se för att säkerställa att vi har tagit emot er anmälan.

Finns det en deadline för bokning?
Det finns inget sista datum för bokning. Observera att bokningen är bindande.

Vilka får vara utställare på MR-dagarna?
Samtliga utställare måste ställa sig bakom de grundläggande principerna för medverkan:

Mänskliga Rättighetsdagarna är ett arrangemang som sprider kunskap och kännedom om principen om alla människors lika värde och rättigheter med utgångspunkt från FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Det tar avstånd från allt våld och hot om våld och vill skapa en trygg arena för samtal och diskussioner. Rasistiska, xenofobiska, sexistiska, homofoba eller i övrigt diskriminerande eller illegala budskap har inte en plats på MR-dagarna.

Arrangemanget är inte heller en plats för spridande av partipolitiska budskap eller för en stats ensidiga uppfattning om MR-situationer eller kränkningar. Därför tillåts inte politiska partier, ambassader eller organisationer som ensidigt företräder ett partis eller en stats intresse att arrangera program eller presentera utställningar. Vi välkomnar statliga och politiska företrädare i samtal arrangerade av oberoende organisationer, men förbehåller oss rätten att i dessa samtal utkräva ansvar och att diskussionen har ett rättighetsperspektiv.

Programarrangörer, utställare eller medverkande i programpunkter på MR-dagarna förväntas ställa sig bakom dessa grundläggande principer. MR-dagarnas kansli har i samråd med programråd och huvudarrangörer rätt att tacka nej till arrangörer där det finns stark misstanke om att dessa principer inte följs eller kommer att följas.

Här kan du se en film från utställningarna på MR-dagarna 2017: