Utställare

Ta chansen att nå ut med er verksamhet och att sprida ert budskap till tusentals besökare som är intresserade och engagerade i mänskliga rättigheter genom att bli utställare på Mänskliga Rättighetsdagarna 2020 i Uppsala. Det är fri entré till hela utställarområdet vilket innebär att ni har möjlighet att nå ut till alla de ca 4000 personer som förväntas besöka forumet.

Observera att nya datum för Mänskliga Rättighetsdagarna i Uppsala är 19-21 april 2021.

utställare

Citat från tidigare års utställare:
”Samtalen här är genomgående kvalitativa. Publiktrycket är inte lika högt som i Almedalen men publiken är positiv och engagerad och det är rätt möten för oss”
”Det är en självklar plats att vara på för här kan man träffa alla som är intresserade av hållbar utveckling. Det är fantastiskt att det är så många som träffas”

I år erbjuder vi tre olika montermodeller:

Modell 1
Storlek: 2×1 m
Kostnad: 8 000 kronor (momsfritt)

Modell 2
Storlek: 2×2 m
Kostnad: 13 000 kronor (momsfritt)

Modell 3
Storlek: 3×2 m
Kostnad: 18 000 kronor (momsfritt)

I samtliga montermodeller ingår:

  • Utrustning och möbler
  • Monterservice under in- och utflytt
  • Synlighet i programtidning och på MR-dagarnas utställarwebb
  • 2 opersonliga biljetter till seminarieprogrammet.
  • Nyhet! Lunch och kaffe 3-5 december för två personer

För mer info om utrustning och bokningsvillkor se infobladet.

Vill du boka en monter och bli utställare på årets MR-dagar? Läs igenom vanliga frågor nedan och klicka på knappen för att komma vidare till bokningsformuläret.

utställare på MR-dagarna

Bokbord vid MR-dagarna 2019. Foto: Evelina Rönnbäck

Till mindre organisationer med små eller inga resurser finns möjlighet att ställa ut vid bokbord kostnadsfritt under en av dagarna. Hör av er till info@mrdagarna.se för att anmäla intresse av bokbord samt vilken av konferensdagarna ni helst vill stå.

Har er organisation verksamhet eller ett projekt med fokus på internationella freds-, konflikt- eller säkerhetsfrågor? Då kan ni anmäla intresse om att stå kostnadsfritt med bokbord på MR-dagarnas Fredstorg! Läs mer här. 

Vanliga frågor:

Vilka och hur många besöker utställartorget?
Det är fri entré till hela utställarområdet vilket innebär att ni har möjlighet att nå ut till alla de ca 4000 personer som förväntas besöka forumet. MR-dagarna besöks av många olika målgrupper såsom politiker, tjänstepersoner, civilsamhällesrepresentanter, lärare, studenter, skolklasser och en intresserad allmänhet. Torsdag och fredag är det oftast fler personer som besöker forumet genom sin tjänst samt skolklasser, under lördagen riktar sig programmet till en bredare allmänhet.

När får jag besked om vi får monter?
När ni har skickat in er intresseanmälan granskas den av kansliet för att säkerställa att er organisation lever upp till våra riktlinjer för utställningar (se nedan). Intresseanmälningarna hanteras löpande men ibland kan det dröja någon vecka innan ni får svar pga hög belastning. Om ni inte får bekräftelsemail eller hör något från oss inom 2 veckor efter att ni skickat in er intresseanmälan så kontakta info@mrdagarna.se för att säkerställa att vi har tagit emot er anmälan.

Finns det en deadline för bokning?
Det finns inget sista datum för bokning. Det finns dock begränsat antal platser och det brukar bli fullbokat så boka gärna innan sommaren för att säkra din plats. Observera att bokningen är bindande.

Kan jag avboka monterplatsen? 
Anmälan är bindande. Avbokning efter 30 juni debiteras med 50 procent av kostnaden, avbokning efter 1 september debiteras med hela avgiften.

Återbetalning efter 1 september 2020 sker inte. Om arrangemanget inte kan genomföras 3-5 december 2020 av skäl som är utom MR-dagarnas/Föreningen Ordfronts kontroll, undersöks möjligheten att flytta fram arrangemanget i Uppsala till våren 2021, då behåller ni er plats på utställartorget, alternativt erbjuds möjligheten att delta vid kommande MR-dagar. Information om hur ett sådant erbjudande nyttjas skickas ut i september i samband med beslut om att flytta fram eller ställa in MR-dagarna 2020. Administrationsavgifter kan tillkomma.

Hur synliggörs min utställning?
När er intresseanmälan är godkänd får ni inloggning till MR-dagarnas utställarwebb där ni kan lägga in logotyp och mer information om er organisation och planerade aktiviteter i montern. Informationen publiceras sedan på MR-dagarnas hemsida. Organisationsnamn och monternummer finns också med på utställarkartan i MR-dagarnas programtidning.

Var på Uppsala Konsert & Kongress kommer utställningarna ligga? 
Utställningarna kommer att förläggas på plan 2, 3 och 6 på Uppsala Konsert & Kongress. På plan 2 och 6 ligger utställningarna i anslutning till de öppna miniseminariescenerna och på plan 3 och 6 i anslutning till seminariesalar.

Kan jag välja placering? 
Nej, MR-dagarnas kansli förbehåller sig rätten att placera er där vi finner det lämpligt. I bokningsformuläret kan ni skriva in önskemål ifall ni vill bli placerad jämte någon annan organisation eller om ni har någon aktivitet i montern som påverkar valet av placering.

Vilka tider ska montern bemannas?
Montern måste bemannas under hela tiden som utställartorget är öppet och under samtliga dagar. Om ni inte har möjlighet att bemanna montern alla dagar är det ok att hitta en annan organisation att dela montern med, detta är dock inget som MR-dagarnas kansli kan vara behjälpliga med. Det är inte tillåtet att lämna montern obemannad.

Preliminära öppettider för utställartorget 2020 är:
Torsdag 3 december: 9:00-17:30
Fredag 4 december: 
9:00-16:00
Lördag 5 december: 
10:00-16:00

Vilka får vara utställare på MR-dagarna?
Samtliga utställare måste ställa sig bakom de grundläggande principerna för medverkan:

Mänskliga Rättighetsdagarna är ett arrangemang som sprider kunskap och kännedom om principen om alla människors lika värde och rättigheter med utgångspunkt från FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Det tar avstånd från allt våld och hot om våld och vill skapa en trygg arena för samtal och diskussioner. Rasistiska, xenofobiska, sexistiska, homofoba eller i övrigt diskriminerande eller illegala budskap har inte en plats på MR-dagarna.

Arrangemanget är inte heller en plats för spridande av partipolitiska budskap eller för en stats ensidiga uppfattning om MR-situationer eller kränkningar. Därför tillåts inte politiska partier, ambassader eller organisationer som ensidigt företräder ett partis eller en stats intresse att arrangera program eller presentera utställningar. Vi välkomnar statliga och politiska företrädare i samtal arrangerade av oberoende organisationer, men förbehåller oss rätten att i dessa samtal utkräva ansvar och att diskussionen har ett rättighetsperspektiv.

Programarrangörer, utställare eller medverkande i programpunkter på MR-dagarna förväntas ställa sig bakom dessa grundläggande principer. MR-dagarnas kansli har i samråd med programråd och huvudarrangörer rätt att tacka nej till arrangörer där det finns stark misstanke om att dessa principer inte följs eller kommer att följas.

Här kan du se en film från utställningarna på MR-dagarna 2017: