Utställare

Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg

Den 6-7 december kommer Mänskliga Rättighetsdagarna arrangeras på Svenska Mässan i Göteborg. Utställningar kommer att byggas upp i H-hallen och kongressfoajén. Så snart vi har fått klart kring monterpaket och priser så kommer vi att publicera det här. Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev så håller du dig uppdaterad om när bokningen öppnar. Du anmäler dig till nyhetsbrevet via rutan i högerspalten. Du kan även göra en intresseanmälan genom att maila till caroline.matsson@mrdagarna.se.

ST: Bild på utställartorg, montrar med bord och besökare som står mellan montrarna.

Bild på MR-dagarnas utställartorg 2019

Vanliga frågor:

Vilka och hur många besöker utställartorget?
De senaste åren har MR-dagarna haft mellan 3500-5000 besökare per år. MR-dagarna besöks av många olika målgrupper såsom politiker, tjänstepersoner, civilsamhällesrepresentanter, lärare, studenter, skolklasser och en intresserad allmänhet.

Vilka får vara utställare på MR-dagarna?
Samtliga utställare måste ställa sig bakom de grundläggande principerna för medverkan:

Mänskliga Rättighetsdagarna är ett arrangemang som sprider kunskap och kännedom om principen om alla människors lika värde och rättigheter med utgångspunkt från FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Det tar avstånd från allt våld och hot om våld och vill skapa en trygg arena för samtal och diskussioner. Rasistiska, xenofobiska, sexistiska, homofoba eller i övrigt diskriminerande eller illegala budskap har inte en plats på MR-dagarna.

Arrangemanget är inte heller en plats för spridande av partipolitiska budskap eller för en stats ensidiga uppfattning om MR-situationer eller kränkningar. Därför tillåts inte politiska partier, ambassader eller organisationer som ensidigt företräder ett partis eller en stats intresse att arrangera program eller presentera utställningar. Vi välkomnar statliga och politiska företrädare i samtal arrangerade av oberoende organisationer, men förbehåller oss rätten att i dessa samtal utkräva ansvar och att diskussionen har ett rättighetsperspektiv.

Programarrangörer, utställare eller medverkande i programpunkter på MR-dagarna förväntas ställa sig bakom dessa grundläggande principer. MR-dagarnas kansli har i samråd med programråd och huvudarrangörer rätt att tacka nej till arrangörer där det finns stark misstanke om att dessa principer inte följs eller kommer att följas.

Här kan du se en film från utställningarna på MR-dagarna 2017: