Utställare

Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg

Den 6-7 december kommer Mänskliga Rättighetsdagarna arrangeras på Svenska Mässan i Göteborg. Utställningar kommer att byggas upp i H-hallen och kongressfoajén.

UTSTÄLLARBOKNINGEN ÄR STÄNGD

Utställarpaket

Modell 1
Storlek: 2×1 m
Kostnad: 8 500 kronor (momsfritt)

Modell 2
Storlek: 2×2 m
Kostnad: 14 000 kronor (momsfritt)

Modell 3
Storlek: 3×3 m
Kostnad: 20 000 kronor (momsfritt)

Detta ingår i samtliga modeller:
• Väggar (vita träväggar; bakvägg och skiljevägg till montergranne/ar – 1 meter för modell 1 & 2,
3 meter för modell 3. Hörnmontrar byggs utan sidovägg om inget annat är överenskommet.)
• 1 st 10 A 1-fas 240 V
• 1 spotlight var 3:e kvm
• Matta (grafitgrå för modell 1 & 2, färgval modell 3)
• Trådlöst Internet
• Monterservice under in- och utflytt
• Synlighet i programtidning och på MR-dagarnas utställarwebb.
Gäller vid bokning senast 10 september.
• 2 opersonliga biljetter till seminarieprogrammet.
• Obligatorisk mässförsäkring ingår i priset för samtliga montrar (Den på Svenska Mässan obligatoriska
utställarförsäkringen kostar 1450 SEK + moms och täcker skador till ett värde av max SEK 300 000
enligt gällande försäkringsvillkor, se monterservice.com)

Modell 1
Allt ovan samt ett litet runt bord och en klappstol

Modell 2
Allt ovan samt:
• Ramp/skylt med ramptext i helvetica
• Bord 120×50 samt 2 klappstolar

Modell 3
Allt ovan samt:
• Ramp/skylt med ramptext i helvetica
• Bord 120×50 samt 2 klappstolar
• Broschyrställ

Bokbord för mindre organisationer
Tillhör du en mindre organisation med små eller inga resurser att betala för en monter? Hör av er till oss på info@mrdagarna.se om ni är intresserade av att ha ett bokbord och uppge gärna vilken av konferensdagarna som ni helst vill stå. För dig som arbetar för eller är ideellt aktiv i en organisation som arbetar med fred och säkerhet finns även möjlighet att ansöka om att kostnadsfritt ta plats på MR-dagarnas Fredstorg.

Bokning och frågor
Antalet utställarplatser är begränsade, så boka din utställarplats så fort som möjligt! Boka genom att fylla i formuläret längst ned på denna sida. Kontakta info@mrdagarna.se för att anmäla intresse för ett bokbord eller om du vill ha mer information.

Allmänna villkor
• Avbokning: Anmälan är bindande. Avbokning efter 7 oktober debiteras med 50 procent av kostnaden
enligt ovan. Avbokning efter 20 oktober debiteras med hela avgiften.
• Bemanning: Utställarplatsen bemannas i enlighet med MR-dagarnas öppettider.
• Kostnader för resor, logi och övriga kostnader bekostas helt av er och inte av MR-dagarna.
• Alla utställande organisationer måste ställa sig bakom MR-dagarnas grundläggande principer för
medverkan, se www.mrdagarna.se för mer info.
• Betalning sker mot faktura och ska vara MR-dagarna/Ordfront tillhanda 20 dagar från bokning,
försenad betalning räknas som avbokad monter om inget annat överenskommits.

Öppettider
Mänskliga Rättighetsdagarna äger rum den 6-7 december 2021 på Svenska Mässan i Göteborg.
Öppettider för utställartorget är:
Måndag 6 december: 9:00-19:00
Tisdag 7 december: 9:00-17:00

ST: Bild på utställartorg, montrar med bord och besökare som står mellan montrarna.

Bild på MR-dagarnas utställartorg 2019

Vanliga frågor:

Vilka och hur många besöker utställartorget?
De senaste åren har MR-dagarna haft mellan 3500-5000 besökare per år. MR-dagarna besöks av många olika målgrupper såsom politiker, tjänstepersoner, civilsamhällesrepresentanter, lärare, studenter, skolklasser och en intresserad allmänhet. MR-dagarna 2021 kan komma ha ett lägre besökarantal och/eller andra anpassningar av besöksflöden för att säkerställa ett tryggt deltagande för både besökare och utställare.

Planering av utställningar med anledning av Covid-19
• Mänskliga Rättighetsdagarna kommer att släppa monterplatser i omgångar för att försäkra er och
våra besökare om att evenemanget lever upp till rådande regleringar och rekommendationer för
folkmassor. Du kan komma på väntelista för utställning.
• Representanter för MR-dagarna eller Svenska Mässan kan komma att styra besökarflöden under
pågående evenemang för att undvika trängsel.
• På grund av Covid-19 kan antalet personer som kan bemanna er monter komma att begränsas.
• Med anledning av den alltjämt pågående pandemin så finns det vissa osäkerheter i hur formerna
för genomförandet av MR-dagarna kommer att se ut. Regeringen har tidigare aviserat att
deltagarbegränsningar för allmänna sammankomster bör kunna tas bort under hösten.
Det gör att vi vågar tro på att kunna ses i december. Samtidigt är vi ödmjuka inför att prognoser kan
komma att ändras och att restriktioner kanske inte lättas så snabbt som vi hoppas.
• Utifrån den information som getts från regeringen om öppningen av Sverige ser det i dagsläget ut som
att MR-dagarna, inklusive utställartorg, kan genomföras i stort sett som vanligt. Vi följer självklart utvecklingen och Folkhälsomyndighetens rekommendationer eller regeringsbeslut och restriktioner införda i lag. Om restriktioner kring publikt deltagande kvarstår/införs med anledning av Covid-19 kan arrangemanget komma att genomföras fysiskt men med mindre publik och flödesstyrning i kombination med fler digitala inslag, delas upp på fler platser, alternativt genomföras helt digitalt. Bokad utställarplats gäller då för det arrangemang som är möjligt att genomföra givet restriktioner. Om arrangemanget ställs in av skäl som är utom MR-dagarnas/Föreningen Ordfronts kontroll, och som gör att alternativ inte kan erbjudas, sker ingen återbetalning.

Vilka får vara utställare på MR-dagarna?
Samtliga utställare måste ställa sig bakom de grundläggande principerna för medverkan:

Grundläggande principer för medverkan på Mänskliga Rättighetsdagarna
Mänskliga Rättighetsdagarna är ett projekt vars målsättning är att sprida kunskap och kännedom om principen om alla människors lika värde och rättigheter med utgångspunkt från FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. En viktig målsättning är att skapa en trygg arena för samtal och diskussioner, även svåra sådana.

Rasistiska, xenofobiska, sexistiska, homofoba eller i övrigt diskriminerande eller illegala budskap har inte en plats på MR-dagarna. Våld eller hot om våld får inte förekomma.

Arrangemanget är inte heller en plats för spridande av partipolitiska budskap eller för en stats ensidiga uppfattning om MR-situationer eller kränkningar. Därför tillåts inte politiska partier, ambassader eller organisationer som ensidigt företräder ett partis eller en stats intresse att arrangera program eller presentera utställningar. Vi välkomnar statliga och politiska företrädare i samtal arrangerade av oberoende organisationer, men förbehåller oss rätten att i dessa samtal utkräva ansvar och att diskussionen har ett rättighetsperspektiv.

Programarrangörer, utställare eller medverkande i programpunkter på MR-dagarna förväntas ställa sig bakom dessa grundläggande principer. MR-dagarna har rätt att tacka nej till arrangörer där det finns stark misstanke om att dessa principer inte följs eller kommer att följas.

Här kan du se en film från utställningarna på MR-dagarna 2017: