Utställare

Mänskliga Rättighetsdagarna i Örebro

Mer information om utställningar och monterpaket kommer att publiceras här under våren. Hör av dig till info@mrdagarna.se om du har några frågor innan dess!

ST: Bild på utställartorg, montrar med bord och besökare som står mellan montrarna.

Bild på MR-dagarnas utställartorg 2019

Vanliga frågor:

Vilka och hur många besöker utställartorget?
De senaste åren har MR-dagarna haft mellan 3500-5000 besökare per år. MR-dagarna besöks av många olika målgrupper såsom politiker, tjänstepersoner, civilsamhällesrepresentanter, lärare, studenter, skolklasser och en intresserad allmänhet. MR-dagarna 2022 kan komma ha ett lägre besökarantal och/eller andra anpassningar av besöksflöden för att säkerställa ett tryggt deltagande för både besökare och utställare.

Vilka får vara utställare på MR-dagarna?
Samtliga utställare måste ställa sig bakom de grundläggande principerna för medverkan:

Grundläggande principer för medverkan på Mänskliga Rättighetsdagarna
Mänskliga Rättighetsdagarna är ett projekt vars målsättning är att sprida kunskap och kännedom om principen om alla människors lika värde och rättigheter med utgångspunkt från FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. En viktig målsättning är att skapa en trygg arena för samtal och diskussioner, även svåra sådana.

Rasistiska, xenofobiska, sexistiska, homofoba eller i övrigt diskriminerande eller illegala budskap har inte en plats på MR-dagarna. Våld eller hot om våld får inte förekomma.

Arrangemanget är inte heller en plats för spridande av partipolitiska budskap eller för en stats ensidiga uppfattning om MR-situationer eller kränkningar. Därför tillåts inte politiska partier, ambassader eller organisationer som ensidigt företräder ett partis eller en stats intresse att arrangera program eller presentera utställningar. Vi välkomnar statliga och politiska företrädare i samtal arrangerade av oberoende organisationer, men förbehåller oss rätten att i dessa samtal utkräva ansvar och att diskussionen har ett rättighetsperspektiv.

Programarrangörer, utställare eller medverkande i programpunkter på MR-dagarna förväntas ställa sig bakom dessa grundläggande principer. MR-dagarna har rätt att tacka nej till arrangörer där det finns stark misstanke om att dessa principer inte följs eller kommer att följas.

Här kan du se en film från utställningarna på MR-dagarna 2017: