Utställare

Nu är det dags att boka monter till årets upplaga av Mänskliga Rättighetsdagarna i Linköping. MR-dagarna är Nordens största forum för mänskliga rättigheter som arrangeras årligen i olika städer i Sverige. Forumet lockar årligen runt 5000 deltagare. Kom ihåg att utställartorget alltid har fri entré, alla forumets dagar! Bokningsformuläret hittar du längst ned på sidan.

Utställarpaket

Modell 1 – Fullt!
Storlek: 2×1 m
Kostnad: 6 500 kronor (momsfritt)

Modell 2 – Fullt!
Storlek: 2×2 m
Kostnad: 12 000 kronor (momsfritt)

Modell 3 – Fullt!
Storlek: 3×2 m
Kostnad: 15 000 kronor (momsfritt)

Vad som ingår modell 1 

 • Träväggar. Höjd 2,5 meter, 2 meter bakvägg och 0,5 meter skiljevägg till montergranne alt. 2 stycken till vardera granne beroende på placering.
 • 1 elanslutning 230 V Max 1000 W
 • 2 stycken spotlights på bakvägg
 • Hyrmatta (se beställningslista från Linköping Konsert & Kongress).
 • Bord 70×70 (höjd 74cm)
 • 1 stol
 • Trådlöst internet
 • Monternummerskylt
 • Synlighet i programtidning och på MR-dagarnas marknadsföringskanaler
 • 2 opersonliga biljetter till seminarieprogrammet

Vad som ingår modell 2

 • Träväggar. Höjd 2,5 meter, 2 meter bakvägg och 1 meter skiljevägg till montergranne alt. 2 stycken till vardera granne beroende på placering.
 • 1 elanslutning 230 V Max 1000 W
 • 2 stycken spotlights på bakvägg.
 • Hyrmatta (se beställningslista från Linköping Konsert & Kongress).
 • Bord 120×70
 • 2 stolar
 • Trådlöst internet
 • Monternummerskylt
 • Synlighet i programtidning och på MR-dagarnas marknadsföringskanaler
 • 2 opersonliga biljetter till seminarieprogrammet

Vad som ingår modell 3

 • Träväggar. Höjd 2,5 meter, 3 meter bakvägg och 1 meter skiljevägg till montergranne alt. 2 stycken till vardera granne beroende på placering.
 • 1 elanslutning 230 V Max 1000 W
 • 2 stycken spotlights på bakvägg
 • Hyrmatta (se beställningslista från Linköping Konsert & Kongress)
 • Bord 120×70
 • 2 stolar
 • Trådlöst internet
 • Monternummerskylt
 • Synlighet i programtidning och på MR-dagarnas marknadsföringskanaler
 • 2 opersonliga biljetter till seminarieprogrammet

Bokbord för mindre organisationer
Tillhör du en mindre organisation med små eller inga resurser att betala för en monter? Hör av er till oss på info@mrdagarna.se om ni är intresserade av att ha ett bokbord kostnadsfritt under en dag mellan 14-16 november. Skriv vilken dag ni helst önskar stå. Vi tar in bokning av bokbord löpande och placerar er enligt önskemål så gott som det är möjligt. När platserna fullbelagda öppnas en kölista där ni blir tilldelade en plats vid avbokning.

Bokning och frågor
Antalet utställarplatser är begränsade, så boka din utställarplats så fort som möjligt! Boka genom att fylla i formuläret nedan. Efter detta kommer ett separat beställningsblad skickas ut som ni fyller i och skickar till Linköping Konsert & Kongress via exhibition@konsertkongress.se. Läs igenom utställarinformationen som ni får noggrant. Hör av er om ni har några frågor till info@mrdagarna.se.

Öppettider utställartorg
Mänskliga Rättighetsdagarna äger rum den 14-16 november 2019.
Preliminära öppettider för utställartorget är:
Torsdag 14 november: 9:00-17:30
Fredag 15 november: 9:00-17:30
Lördag 16 november: 10:00-16:00

Inflytt: Onsdag 13 november kl. 15:00-18:00 samt torsdag 14 november kl.07:00-09:00
Utflytt: Lördag 16 november kl. 16:00-19:00

Bemanning, biljetter, entré
Till utställartorget är det fri entré vilket gör att ni som ställer ut inte behöver lösa biljett för att komma in på området eller till er utställarplats. Det finns ingen övre gräns för hur många ni  får vara i montern. Två stycken opersonliga biljetter tilldelas varje utställande organisation. De här biljetterna ger entré till seminarier på 60 och 90 min under alla tre dagar.

Grundläggande principer för medverkan på Mänskliga Rättighetsdagarna
Mänskliga Rättighetsdagarna är ett arrangemang som sprider kunskap och kännedom om principen om alla människors lika värde och rättigheter med utgångspunkt från FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Det tar avstånd från allt våld och hot om våld och vill skapa en trygg arena för samtal och diskussioner.

Rasistiska, xenofobiska, sexistiska, homofoba eller i övrigt diskriminerande eller illegala budskap har inte en plats på MR-dagarna.

Arrangemanget är inte heller en plats för spridande av partipolitiska budskap eller för en stats ensidiga uppfattning om MR-situationer eller kränkningar. Därför tillåts inte politiska partier, ambassader eller organisationer som ensidigt företräder ett partis eller en stats intresse att arrangera program eller presentera utställningar. Vi välkomnar statliga och politiska företrädare i samtal arrangerade av oberoende organisationer, men förbehåller oss rätten att i dessa samtal utkräva ansvar och att diskussionen har ett rättighetsperspektiv.

Programarrangörer, utställare eller medverkande i programpunkter på MR-dagarna förväntas ställa sig bakom dessa grundläggande principer. MR-dagarnas kansli har i samråd med programråd och huvudarrangörer rätt att tacka nej till arrangörer där det finns stark misstanke om att dessa principer inte följs eller kommer att följas.

Riktlinjer för medverkan

 • Alla utställande organisationer ska ställa sig bakom de grundläggande principerna för att få ställa ut på MR-dagarna.
 • Anmälan är bindande. Avbokning efter 1 juni debiteras med 50 procent av kostnaden enligt ovan. Avbokning efter 1 september debiteras med hela avgiften.
 • Kostnader för resor, logi och övriga kostnader bekostas helt av er och inte av MR-dagarna.
 • Se till att uppgifter till kontaktperson från utställande organisation hålls uppdaterade. Meddela MR-dagarna om kontaktperson ändras. Varje organisation ansvarar då även för att information förs över till den nya kontaktperson om denne ändras.
 • Utställarplatsen bemannas i enlighet med MR-dagarnas öppettider under alla dagar som MR-dagarna pågår. Alltså alla tre dagar mellan 14, 15 och 16 november 2019. Tidigare utflytt är 16 november 16:00 räknas som ett sent återbud.
 • Respektera in- och utflyttningstider.
 • Flyers och informationsmaterial får endast delas ut och placeras på den egna monterytan och inte på resterande ytor på mässan. Organisationer som inte har monter eller utställarplats får därmed inte dela ut material utan att ha en utställarplats på MR-dagarna.

Boka utställarplats 2019

 • Fyll i fullständig fakturaadress inklusive postnummer, ort samt ev. fakturareferens och kostnadsställe.
 • Fyll i övrig information, exv. om ni önskar placering jämte någon annan organisation, om ni har någon särskild aktivitet i montern eller liknande.
 • Detta formulär endast är en intresseansökan som MR-dagarna behandlar löpande. Ni kontaktas därefter med slutgiltigt besked. Vid bekräftad plats på utställartorget gäller följande: Faktura skickas i samband med bokningsbekräftelse. Avbokning efter 15 juni debiteras med 50 procent av kostnaden enligt ovan. Avbokning efter 1 september debiteras med hela avgiften. Utställarplatsen bemannas i enlighet med MR-dagarnas öppettider och under alla tre dagar 14-16 november. In- och utflytt sker på angivna tider. Utflytt eller nedmontering av monter tidigare än 16:00 den 16 november medför en eventuellt sämre placering och lägre prioritet i bokningsprocessen av utställarplats kommande MR-dagar. Kostnader för resor, logi och övriga kostnader bekostas helt av er och inte av MR-dagarna. För att kunna medverka som utställare vid Mänskliga Rättighetsdagarna krävs att du lever upp till MR-dagarnas grundläggande principer om medverkan, se: https://www.mrdagarna.nu/arrangeraprogram/information-utstallarna/. I samband med bokning lagrar MR-dagarna era uppgifter av administrativa skäl. Uppgifterna kommer att delas med Linköping Konsert & Kongress för att kunna genomföra ett så välfungerande evenemang som möjligt. Mer information kring hur MR-dagarna hanterar personuppgifter finns att läsa i Föreningen Ordfronts (Ekonomisk och juridisk värd för Mänskliga Rättighetsdagarna) Integritetspolicy: https://www.ordfront.se/foreningen-ordfronts-integritetspolicy/. Vid frågor hör av er till info@mrdagarna.se eller ring 08-12 15 00 52.