Utställare

Genom att ha en utställning under Mänskliga Rättighetsdagarna (MR-dagarna) ges du och din organisation tillfälle att kommunicera ert budskap till tusentals personer engagerade i mänskliga rättigheter. På MR-dagarnas utställartorg på Stockholmsmässan kommer ett 80-tal civilsamhällesorganisationer, myndigheter och företag att visa upp sin verksamhet. Utställarplatserna är samlade i Hall C på Stockholmsmässan. Här kommer det att hållas ett fullspäckat miniseminarieprogram på tre olika scener som är utspridda på torget. Här kommer du som utställare att kunna möta politiker, tjänstepersoner, civilsamhällesrepresentanter, studenter och en intresserad allmänhet. Det är fri entré till utställningarna så utöver de besökare som förväntas lösa biljett kommer många fler att passera förbi er. Se till att just monter sticker ut i mängden och nå ut med ert budskap genom interaktiva inslag som tävlingar, frågesporter, VR-teknik till exempel!

Till dig som ställer ut på Mänskliga Rättighetsdagarna har vi samlat allt du behöver veta här:
Praktisk information till er som ställer ut på MR-dagarna

Bemanning och biljetter
Två opersonliga biljetter finns i er monter vid inflytt. De ger inträde till allt program i hörsalar. Det finns ingen övre eller under gräns för antal personer som bemannar montern, men montern ska alltid vara bemannad under utställartorgets öppettider. Utställartorg och miniseminarium tillhör de kostnadsfria delarna av MR-dagarna. För att ta del av det behöver alla, inklusive monterpersonal, registrera sig via: https://invitepeople.com/events/10996/. Det går även att göra på plats. Monterpersonal som redan har biljett till det kostnadsbelagda programmet behöver inte registrera sig igen.

Program i salarna är lagt:
Torsdag 15 november:                  09.00 -17.30 + mingel med program på Stora scen från 17:30
Fredag 16 november:                    09.00 -17.30
Lördag 17 november:                    10.00 – 17.00

Utställningen är öppen:
Torsdag 15 november:       9.00 – 17:30 + mingel med program på Stora scen från 17:30
Fredag 16 november:         9.00 – 17.30
Lördag 17 november:         11.00 – 16.00

Interaktiva rum
I år är första gången MR-dagarna skapar extra mötersplatser på utställartorget för att med enkla medel visualisera vart våld sker. Rummen som byggs upp är; Den egna kroppen, Nätet, Arbetsplatsen, Skolan, Det offentliga rummet, Konfliktzon & på flykt och Hemmet. Dessa rum är det ytor som kommer att finnas utspridda bland montrar och bokbord. Tanken är att besökare och arrangörer ska kunna mötas i interaktiva miljöer där de går att till exempel testa på VR, spel, rollspel, workshops och samtal ta sig an årets tema ”Rätten till ett liv fritt från våld” genom aktivitet. All teknisk utrustning står ni som arrangörer för då inget sådant finns i grundutrustningen för rummen.

Ni som utställare kan använda rummen som ett ytterligare tillägg till er monter, helt kostnadsfritt. Varje rum har ett schema med tider där ni kan boka in er om 30 eller 60 min. Samarbeta gärna med andra organisationer! En scenograf kommer att hjälpa till med själva utformningen av rummen men vill ni hjälpa till att dekorera, har kreativa förslag och smarta lösningar får ni gärna höra av er till oss på kansliet. Boka upp en halvtimme eller en timme i ett eller flera rum via: info@mrdagarna.se

Fredstorget
På Fredstorget kommer organisationer som fokuserar på globala konflikter och fredslösningar att samlas på en yta kring Globala scenen. Tanken med att samla organisationer med detta fokus på Fredstorget är att ge besökarna kunskap och skapa en känslomässig inblick i hur vardagen i ett konfliktdrabbat område kan te sig och på så vis skapa engagemang i frågan. Här kommer det att finnas möjlighet att se en vardag i ett flyktingläger genom VR och att få en ökad förståelse om aktuella konflikter och fredsinsatser genom digitala databaser samt lyssna till de miniseminarier som  hålls non-stop på Globala scenen. Rummet Konfliktzon & På flykt är därmed invävt i aktiviteterna som hör till Fredstorget.

 

Modell 1 – Mini Wood 2 kvm

Utställarpaket

Modell 1 – Se produktblad – vad som ingår i paketet och ev. tilläggsbeställning
Storlek: 1×2 m
Kostnad: 7 500 kronor (momsfritt)

 

 

Modell 2 – Mini Wood 4 kvm

Modell 2 – Se produktblad – vad som ingår i paketet och möbelbokning
Storlek: 2×2 m
Kostnad: 12 000 kronor (momsfritt)

 

 

 

Modell 3 – Mini Wood 9 kvm

Modell 3  – Se produktblad – vad som ingår i paketet och möbelbokning
Storlek: 3×3 m
Kostnad: 18 000 kronor (momsfritt)

 

 

 

Samtliga monterpaket inkluderar:

 • 2 opersonliga biljetter till konferensprogrammet i hörsalar. Finns i monter vid inflytt.
 • Trådlöst internet.
 • Synlighet i programtidning och på MR-dagarnas hemsida.
 • Träväggar (bakvägg och 0,5 m skiljevägg i modell 1, 1 m i modell 2 och 3 m i modell 3).
 • 1 elanslutning 10A.
 • 2 st spotlights på bakvägg.
 • Hyrmatta, valfri färg (se urval på sida 47 i Stockholmsmässans Eventserviceskatalog).
 • Monternummerskylt.

Modell 2 och 3 inkluderar även:

 • Valfria möbler från fritt möbelval. Se separata produktblad ovan.
  eller separat produktblad för val av möbler för varje montermodell.
 • Monterstädning.
 • Modell tre inkluderar 3 st spotlights på bakvägg.

Tillgänglighet
För att MR-dagarna ska kunna nå målet av att vara en tillgänglig konferens är det viktigt att ni som arrangörer och utställare tänker på inkludering och tillgänglighet vid val av möbler och material i montern. Se gärna våra tips kring tillgänglighet under fliken ”Tillgänglighet”.

 

 

Bokbord för mindre organisationer
Vill du och din organisation synas på Mänskliga Rättighetsdagarnas utställartorg men saknar medel att bekosta en monterplats med? Kontakta oss för att ansöka om kostnadsfritt bokbord under en dag.

Grundläggande principer för medverkan på Mänskliga Rättighetsdagarna
Mänskliga Rättighetsdagarna är ett arrangemang som sprider kunskap och kännedom om principen om alla människors lika värde och rättigheter med utgångspunkt från FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Det tar avstånd från allt våld och hot om våld och vill skapa en trygg arena för samtal och diskussioner.

Rasistiska, xenofobiska, sexistiska, homofoba eller i övrigt diskriminerande eller illegala budskap har inte en plats på MR-dagarna.

Arrangemanget är inte heller en plats för spridande av partipolitiska budskap eller för en stats ensidiga uppfattning om MR-situationer eller kränkningar. Därför tillåts inte politiska partier, ambassader eller organisationer som ensidigt företräder ett partis eller en stats intresse att arrangera program eller presentera utställningar. Vi välkomnar statliga och politiska företrädare i samtal arrangerade av oberoende organisationer, men förbehåller oss rätten att i dessa samtal utkräva ansvar och att diskussionen har ett rättighetsperspektiv.

Programarrangörer, utställare eller medverkande i programpunkter på MR-dagarna förväntas ställa sig bakom dessa grundläggande principer. MR-dagarnas kansli har rätt att tacka nej till arrangörer där det finns stark misstanke om att dessa principer inte följs eller kommer att följas.

Avbokning: Anmälan är bindande. Avbokning efter 1 juni debiteras med 50 procent av kostnaden enligt ovan. Avbokning efter 1 september debiteras med hela avgiften.
Bemanning: Utställarplatsen bemannas i enlighet med MR-dagarnas öppettider. Kostnader för resor, logi och övriga kostnader bekostas helt av er och inte av MR-dagarna.

Övrigt
Vid ytterligare frågor, vänligen kontakta: info@mrdagarna.se, 08-12 15 00 52