Utställare

Genom att ha en utställning under Mänskliga Rättighetsdagarna (MR-dagarna) ges du och din organisation tillfälle att kommunicera ert budskap till tusentals personer engagerade i mänskliga rättigheter. På MR-dagarnas utställartorg på Stockholmsmässan kommer ett 80-tal civilsamhällesorganisationer, myndigheter och företag att visa upp sin verksamhet. Utställarplatserna är samlade i Hall C på Stockholmsmässan. Här kommer det att hållas ett fullspäckat miniseminarieprogram på tre olika scener som är utspridda på torget. Här kommer du som utställare att kunna möta politiker, tjänstepersoner, civilsamhällesrepresentanter, studenter och en intresserad allmänhet. Det är fri entré till utställningarna så utöver de besökare som förväntas lösa biljett kommer många fler att passera förbi. Vänta inte för länge med att boka, platserna blir uppbokade snabbt! Boka genom att fylla i formuläret längst ned på denna sida.

Modell 1

Utställarpaket

Modell 1
Storlek: 1×2 m
Kostnad: 7 500 kronor (momsfritt)

 

 

Modell 2

Modell 2
Storlek: 2×2 m
Kostnad: 12 000 kronor (momsfritt)

 

 

 

Modell 3

Modell 3
Storlek: 3×3 m
Kostnad: 18 000 kronor (momsfritt)

 

 

 

Samtliga monterpaket inkluderar:

 • 2 opersonliga biljetter till konferensprogrammet.
 • Trådlöst internet.
 • Synlighet i programtidning och på MR-dagarnas hemsida.
 • Träväggar (bakvägg och 0,5 m skiljevägg i modell 1, 1 m i modell 2 och 3 m i modell 3).
 • 1 elanslutning 10A.
 • 2 st spotlights på bakvägg.
 • Hyrmatta, valfri färg (se urval nedan eller Stockholmsmässans eventserviceskatalog).
 • Monternummer skylt.

Modell 2 och 3 inkluderar även:

Vi kan även skräddarsy ett monterpaket i den storlek och med den utrustning som passar dig!

Tillgänglighet
För att MR-dagarna ska kunna nå målet av att vara en tillgänglig konferens är det viktigt att ni som arrangörer och utställare tänker på inkludering och tillgänglighet vid val av möbler och material i montern. Se gärna våra tips kring tillgänglighet under fliken ”Tillgänglighet”.

Bokbord för mindre organisationer
Vill du och din organisation synas på Mänskliga Rättighetsdagarnas utställartorg men saknar medel att bekosta en monterplats med? Kontakta oss för att ansöka om kostnadsfritt bokbord under en dag.

 

Grundläggande principer för medverkan på Mänskliga Rättighetsdagarna
Mänskliga Rättighetsdagarna är ett arrangemang som sprider kunskap och kännedom om principen om alla människors lika värde och rättigheter med utgångspunkt från FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Det tar avstånd från allt våld och hot om våld och vill skapa en trygg arena för samtal och diskussioner.

Rasistiska, xenofobiska, sexistiska, homofoba eller i övrigt diskriminerande eller illegala budskap har inte en plats på MR-dagarna.

Arrangemanget är inte heller en plats för spridande av partipolitiska budskap eller för en stats ensidiga uppfattning om MR-situationer eller kränkningar. Därför tillåts inte politiska partier, ambassader eller organisationer som ensidigt företräder ett partis eller en stats intresse att arrangera program eller presentera utställningar. Vi välkomnar statliga och politiska företrädare i samtal arrangerade av oberoende organisationer, men förbehåller oss rätten att i dessa samtal utkräva ansvar och att diskussionen har ett rättighetsperspektiv.

Programarrangörer, utställare eller medverkande i programpunkter på MR-dagarna förväntas ställa sig bakom dessa grundläggande principer. MR-dagarnas kansli har rätt att tacka nej till arrangörer där det finns stark misstanke om att dessa principer inte följs eller kommer att följas.

Avbokning: Anmälan är bindande. Avbokning efter 1 juni debiteras med 50 procent av kostnaden enligt ovan. Avbokning efter 1 september debiteras med hela avgiften.
Bemanning: Utställarplatsen bemannas i enlighet med MR-dagarnas öppettider. Kostnader för resor, logi och övriga kostnader bekostas helt av er och inte av MR-dagarna.

Övrigt
Vid ytterligare frågor, vänligen kontakta: info@mrdagarna.se, 08-12 15 00 52

Boka utställarplats 2018

 • Fyll i fullständig fakturaadress inklusive postnummer, ort samt ev. fakturareferens och kostnadsställe.
  För mer information om matta och färgval, se Stockholmsmässans Eventservicekatalog. Du har möjlighet att välja mellan samtliga hyrmattor.
 • Fyll i övrig information, exv. om ni önskar placering jämte någon annan organisation, om ni har någon särskild aktivitet i montern eller liknande.
 • Detta formulär endast är en intresseansökan som MR-dagarna behandlar löpande. Ni kontaktas inom kort med slutgiltigt besked. Vid bekräftad plats på utställartorget gäller följande: Avbokning efter 1 juni debiteras med 50 procent av kostnaden enligt ovan. Avbokning efter 1 september debiteras med hela avgiften. Utställarplatsen bemannas i enlighet med MR-dagarnas öppettider och under alla tre dagar 15-17 november. In- och utflytt sker på angivna tider. Utflytt eller nedmontering av monter tidigare än 16:00 den 17 november medför en eventuellt sämre placering och lägre prioritet i bokningsprocessen av utställarplats kommande MR-dagar. Kostnader för resor, logi och övriga kostnader bekostas helt av er och inte av MR-dagarna. För att kunna medverka som utställare vid Mänskliga Rättighetsdagarna krävs att du lever upp till Mänskliga Rättighetsdagarnas grundläggande principer om medverkan, se ovan. I samband med bokning lagrar Mänskliga Rättighetsdagarna era uppgifter av administrativa skäl. Uppgifterna kommer att delas med Stockholmsmässan för att kunna genomföra ett så välfungerande evenemang som möjligt. Mer information kring hur Mänskliga Rättighetsdagarna hanterar personuppgifter finns att läsa i Föreningen Ordfronts (Huvudman för Mänskliga Rättighetsdagarna) Integritetspolicy: https://www.ordfront.se/foreningen-ordfronts-integritetspolicy/. Vid frågor hör av er till info@mrdagarna.se eller ring 08-12 15 00 52.