Utställare

Syntolkning: utsikt över utställartorget 2017. Foto: Evelina Rönnbäck

Genom att ha en utställning under Mänskliga Rättighetsdagarna (MR-dagarna) ges du och din organisation tillfälle att kommunicera ert budskap till tusentals personer engagerade i mänskliga rättigheter. På MR-dagarnas utställartorg på Stockholmsmässan kommer ett 80-tal civilsamhällesorganisationer, myndigheter och företag att visa upp sin verksamhet. Utställarplatserna är samlade i Hall C, i anslutning till serveringar och miniseminariescener. Här kommer du som utställare att kunna möta politiker, tjänstepersoner, civilsamhällesrepresentanter, studenter och en intresserad allmänhet. Det är fri entré till utställningarna så utöver de besökare som förväntas lösa biljett kommer många fler att passera förbi.

Information om utställarpaket och priser kommer läggas upp inom kort.

Grundläggande principer för medverkan på Mänskliga Rättighetsdagarna
Mänskliga Rättighetsdagarna är ett arrangemang som sprider kunskap och kännedom om principen om alla människors lika värde och rättigheter med utgångspunkt från FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Det tar avstånd från allt våld och hot om våld och vill skapa en trygg arena för samtal och diskussioner.

Rasistiska, xenofobiska, sexistiska, homofoba eller i övrigt diskriminerande eller illegala budskap har inte en plats på MR-dagarna.

Arrangemanget är inte heller en plats för spridande av partipolitiska budskap eller för en stats ensidiga uppfattning om MR-situationer eller kränkningar. Därför tillåts inte politiska partier, ambassader eller organisationer som ensidigt företräder ett partis eller en stats intresse att arrangera program eller presentera utställningar. Vi välkomnar statliga och politiska företrädare i samtal arrangerade av oberoende organisationer, men förbehåller oss rätten att i dessa samtal utkräva ansvar och att diskussionen har ett rättighetsperspektiv.

Programarrangörer, utställare eller medverkande i programpunkter på MR-dagarna förväntas ställa sig bakom dessa grundläggande principer. MR-dagarnas kansli har rätt att tacka nej till arrangörer där det finns stark misstanke om att dessa principer inte följs eller kommer att följas.

Avbokning:
Anmälan är bindande. Avbokning efter 1 juni debiteras med 50 procent av kostnaden enligt ovan. Avbokning efter 1 september debiteras med hela avgiften.
Bemanning: Utställarplatsen bemannas i enlighet med MR-dagarnas öppettider. Kostnader för resor, logi och övriga kostnader bekostas helt av er och inte av MR-dagarna.

Övrigt
Vid ytterligare frågor, vänligen kontakta: info@mrdagarna.se, 08-12 15 00 52