Tillgänglighet

För att MR-dagarna ska kunna nå målet av att vara en tillgänglig konferens är det viktigt att ni som arrangörer och utställare har nedanstående tips i åtanke. Att följa dessa råd är gynnsamt för er medverkan då ni når ut till fler besökare.

Håll programtiderna.

Mikrofoner: Tala alltid i mikrofon för att göra det möjligt att trådlöst överföra ljud till en hörapparat. Upprepa dessutom alltid publikfrågor i mikrofon av samma anledning.

PowerPoint: Att beskriva bilder och att läsa upp vad som visas i PowerPoint-presentationer är en förutsättning  för att alla ska ha lika möjlighet att ta del av föredragen.

Teckenspråkstolkning: Varje arrangör ansvarar för och står för kostnaden för eventuell teckenspråkstolkning. Kansliet kan hjälpa till att boka tolkning. Kontakta oss i god tid om ni vill ha hjälp med detta.

Ramp: Anmäl till kansliet om det finns någon av de medverkande som är i behov av en ramp till scenen.

Dofter: Doftande parfym, rakvatten, deodorant eller liknande kan framkalla allergiska reaktioner och måste undvikas.

I montern: Möblera så att personer som använder rullstol kan komma fram till ert bord. Om möjligt ha material på olika språk samt i punktskrift.

Läs gärna mer om tillgängliga konferenser i Myndigeten för Delaktighets ”Checklista för tillgängliga möten och konferenser”.

Kontakt MR-dagarnas kansli:
08-12150052 eller info@mrdagarna.se