Tillgänglighet

För att MR-dagarna ska kunna nå målet av att vara en tillgänglig konferens är det viktigt att ni som arrangörer och utställare har nedanstående tips i åtanke. Att följa dessa råd är gynnsamt för er medverkan då ni når ut till fler besökare.

Håll programtiderna.

Mikrofoner: Tala alltid i mikrofon för att göra det möjligt att trådlöst överföra ljud till en hörapparat. Upprepa dessutom alltid publikfrågor i mikrofon av samma anledning.

PowerPoint: Att beskriva bilder och att läsa upp vad som visas i PowerPoint-presentationer är en förutsättning  för att alla ska ha lika möjlighet att ta del av föredragen. Jobba med kontraster. Svart text på vit bakgrund syns till exempel bättre än röd text på vit bakgrund.

Teckenspråkstolkning: Varje arrangör ansvarar för och står för kostnaden för eventuell teckenspråkstolkning. Kansliet kan hjälpa till att boka tolkning. Kontakta oss i god tid om ni vill ha hjälp med detta.

Ramp: Anmäl till kansliet om det finns någon av de medverkande som är i behov av en ramp till scenen.

Dofter: Doftande parfym, rakvatten, deodorant eller liknande kan framkalla allergiska reaktioner och måste undvikas.

I montern: Möblera så att alla kan komma fram till ert bord. Låga bord gör att ert material är tillgängligt för alla. Möblera endast inom monterytan för att undvika att gångstråken mellan montrarna blir otillgängliga. Om möjligt ha material på olika språk samt i punktskrift.

Läs gärna mer om tillgängliga konferenser i Myndigheten för Delaktighets ”Checklista för tillgängliga möten och konferenser”.

Kontakt MR-dagarnas kansli:
08-12150052 eller info@mrdagarna.se