Tillgänglighet

För att MR-dagarna ska kunna nå målet av att vara en tillgänglig konferens är det viktigt att ni som arrangörer och utställare har nedanstående tips i åtanke. Att följa dessa råd är gynnsamt för er medverkan då ni når ut till fler besökare.

Guide för tillgängliga förinspelade seminarier

Guide för tillgängliga livesända seminarier

Guide för en tillgänglig digital monter

Kontakta oss om du vill ha guiderna skickade i andra format.

Kontakt MR-dagarnas kansli:
08-12150052 eller info@mrdagarna.se