Tillgänglighet

För att MR-dagarna ska kunna nå målet av att vara en tillgänglig konferens är det viktigt att ni som arrangörer och utställare har nedanstående tips i åtanke. Att följa dessa råd är gynnsamt för er medverkan då ni når ut till fler besökare.

 

Tillgänglighet utställare
För att MR-dagarna ska vara tillgängligt för alla ber vi er tänka på några saker i utformningen av er utställning, samt informera er personal om att:

  • Möblera så att rullstolsburna besökare kan komma fram till och i er utställning. Låga bord är att föredra.
  • Lägg inte andra typer av mattor i montern än de som kan hyras eller köpas från Svenska mässan
  • Undvika lösa föremål och sladdar på golvet – markera och tejpa om det är nödvändigt att dra sladdar eller placera föremål där besökare ska röra sig.
  • Undvika starkt doftande parfym, rakvatten, deodorant eller liknande som kan framkalla allergiska reaktioner.
  • Ej bjuda på nötter eller annat som kan vara allergiframkallande.
  • Gärna ha en del material på engelska eller andra språk, samt om ni har möjlighet att ha material på punktskrift.
  • Guide för en tillgänglig digital monter – här kan du läsa mer om hur du bygger en tillgänglig digital monter.

 

Tillgänglighet för programarrangörer

Guide för tillgängliga förinspelade seminarier

Guide för tillgängliga livesända seminarier

 

Kontakta oss om du vill ha guiderna skickade i andra format.

Kontakt MR-dagarnas kansli:
08-12150052 eller info@mrdagarna.se