Om MR dagarna

Om vaccinintyg och mänskliga rättigheter

Sedan information gick ut om att vaccinpass blir obligatoriskt för att kunna besöka Mänskliga Rättighetsdagarna har arrangörerna fått frågor om detta inte är en kränkning av mänskliga rättigheter.

Införandet av vaccinationsbevis är utan tvekan en begränsning i människors rörelsefrihet och även ett beslut som inskränker rätten till privatliv, dvs vår integritet. Arrangörerna bakom MR-dagarna välkomnar den diskussion som nu förs om beslutets förenlighet med grundlagen och, inte minst, mänskliga rättigheter så som de uttrycks i exv. Europakonventionen. Vi välkomnar också diskussionen om covid-lagens antagande och de brister som fanns i det förberedande lagstiftningsarbetet.

Syftet med införandet av vaccinationsbevis är emellertid i samklang med det ändamålskrav som finns för att tillåta inskränkningar av vissa fri- och rättigheter, som mötesfriheten, nämligen att förhindra smittspridning av allvarlig sjukdom.

Vi är dock inte rätt instans att bedöma om det är nödvändigt i det smittoläge vi befinner oss i just nu, eller om andra, mindre rättighetsinskränkande, metoder är möjliga att införa. Det kräver annan kompetens än den vi besitter.

Naturligtvis kommer vi att följa utvecklingen och ämnar även att ta upp diskussionen under MR-dagarna. Det är inte en enkel lösning vare sig etiskt eller tekniskt att avkräva våra besökare vaccinationsintyg. ​

Vi har dock, med bara några dagar kvar till arrangemang, inte möjlighet att hitta andra smittskyddslösningar för MR-dagarna (som är en kongress, inte en mässa) än att införa vaccinationsbevis. Att trotsa beslutet skulle sannolikt innebära att arrangemanget stoppas vilket i sin tur innebär att ett par hundra viktiga samtal om mänskliga rättigheter och demokrati helt uteblir.

Nu släpper vi ytterligare biljetter till Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg!

Vi släpper nu ytterligare ett begränsat antal biljetter till MR-dagarna i Göteborg – passa på att säkra din plats! Om du bokar senast 15 september får du dessutom rabatterat pris; vi erbjuder 10 procents rabatt på ordinarie priser, och hela 20 procents rabatt om du bokar en grupp på minst fem personer. Läs mer och boka HÄR! 

Observera att biljetter i kategorierna privatpersoner, studenter/arbetslösa/pensionärer samt skolklasser släpps senare under hösten (i mån av plats beroende på hur gällande restriktioner ser ut).

Planering av MR-dagarna med anledning av Covid-19

Med anledning av den alltjämt pågående pandemin så finns det vissa osäkerheter i hur formerna för genomförandet av MR-dagarna kommer att se ut. Folkhälsomyndighetens senaste prognos är att samhället i stort kan återgå till ett normalläge i september 2021 och även regeringen har aviserat att deltagarbegränsningar för allmänna sammankomster bör kunna tas bort i början av hösten. Det gör att vi vågar tro på att kunna ses i december. Samtidigt är vi ödmjuka inför att prognoser kan komma att ändras och att restriktioner kanske inte lättas så snabbt som vi hoppas.

Utifrån den information som getts från regeringen om öppningen av Sverige ser det i dagsläget ut som att MR-dagarna kan genomföras i stort sett som vanligt. Vi följer självklart utvecklingen och Folkhälsomyndighetens rekommendationer eller regeringsbeslut och restriktioner införda i lag. Om restriktioner kring publikt deltagande kvarstår/införs med anledning av Covid-19 kan arrangemanget komma att genomföras fysiskt men med mindre publik och flödesstyrning i kombination med fler digitala inslag, delas upp på fler platser, alternativt genomföras helt digitalt. Köpta biljetter gäller då för det arrangemang som är möjligt att genomföra.

Mänskliga Rättighetsdagarna söker extern utvärderare

Mänskliga Rättighetsdagarna är ett årligt arrangemang och efter varje forum utvärderar kansliet projektets resultat via enkäter, biljettstatistik och internt med projektets huvudarrangörer. Projektkansliet har identifierat en svårighet i att mäta mer kvalitativa resultat av arrangemanget och önskar därför uppdra en extern utvärderare att titta vidare på hur projektets utvärderingsmetoder skulle kunna förbättras och utvecklas för att bättre mäta kvalitativa resultat och måluppfyllelse.

Har du erfarenhet av att utvärdera civilsamhälles- och/eller informationsprojekt samt har stor kunskap om olika utvärderingsmetoder? Läs mer om uppdraget i Terms of Reference och kom in med ditt anbud senast 25 januari 2021. Vid frågor kontakta Malin Slätis på malin.slatis@mrdagarna.se eller 072-050 42 52.

MR-dagarna i Uppsala ställer om och blir helt digitala!

I början av september fattade MR-dagarna/Föreningen Ordfront i samråd med arrangörer och partners beslut om att, med anledning av Coronapandemin och gällande mötesrestriktioner, skjuta upp genomförandet av MR-dagarna i Uppsala från december 2020 till april 2021. Förhoppningen var då att smittspridningen skulle ha minskat och mötesrestriktionerna lättat så att MR-dagarna skulle kunnat genomföras, mer eller mindre, i vanlig utsträckning i april.

Nu ser vi tyvärr att smittspridningen går åt fel håll och hårdare restriktioner kring hur många som får samlas har införts. Under gällande förutsättningar ser vi idag inga möjligheter att planera för ett fysiskt arrangemang med besökare på plats i Uppsala i april. MR-dagarna och Föreningen Ordfront har därför, i samråd med huvudarrangörer och lokala värdar, fattat beslut om att MR-dagarna i Uppsala kommer genomföras som ett digitalt arrangemang.

Du kommer fortfarande att kunna ta del av forumets breda programutbud och nätverka med utställare och andra besökare. En del seminarier kommer att förinspelas, andra sändas live, men i samtliga fall finns möjlighet till interaktion med de medverkande via chatt. Du kommer också kunna chatta med runt 80 utställare och ta del av deras material i digital form. Formerna för vår digitala plattform är fortfarande under utveckling och vi kommer att återkomma så snart vi vet mer. Innan dess väntar vi också med att släppa biljetter så att du kan känna dig trygg med vad som ingår. Ni som redan har köpt en biljett eller bokat program eller utställning kommer få separat info om vad som gäller för er.

Vi är såklart ledsna för att vi inte kommer kunna genomföra det stora möte som vi hade hoppats och som vi brukar. Samtidigt ger digitaliseringen nya möjligheter att nå ut till en bredare publik med de viktiga frågor som lyfts under forumet. Hoppas att vi tillsammans kan fortsätta skapa en relevant och angelägen mötesplats för mänskliga rättigheter!

Nu nylanseras programmet till Mänskliga Rättighetsdagarna i Uppsala!  

Nu kan du ta del av ett uppdaterat program för Mänskliga Rättighetsdagarna som kommer att äga rum på Uppsala Konsert & Kongress 19-21 april 2021! Under temat Mänskliga rättigheter – en fråga om var du bor? kommer över 100 seminarier att arrangeras som på olika vis ställer frågan om på vilket sätt möjligheten att utöva sina mänskliga rättigheter hänger ihop med var en bor. Flera hundra högintressanta talare medverkar i programmet. En av dem är Leilani Farha, FN:s tidigare särskilda rapportör för adekvat bostad och grundaren av The Shift.


Mänskliga rättigheter är universella, och den plats du bor och lever ditt liv på ska inte vara avgörande för om dina grundläggande rättigheter uppfylls.  Ändå ser vi idag stora skillnader i hur människors rättigheter respekteras, skyddas och förverkligas beroende på var i världen, var i landet eller var i staden de bor. Vad beror det på och hur byggs samhällen där alla kan åtnjuta sina mänskliga rättigheter? .

En av konferensens mest prominenta gäster är Leilani Farha, FN:s tidigare särskilda rapportör för adekvat bostad och grundaren av The Shift, en internationell rörelse vars främsta princip är att bostäder ska vara en social rättighet snarare än en handelsvara. Farha är även huvudfiguren i den prisbelönade dokumentären PUSH av Fredrik Gertten. I dokumentären, som tydliggör varför bostäder måste betraktas som en social rättighet, besöker Farha bland annat Gottsunda i Uppsala.

Mer ur programmet:

  • Stökig förort och avfolkad landsbygd – hur påverkas vi av mediernas berättelser?
  • ”Stanna hemma!” – Vilket hem? Corona och bostadsbristen
  • Megastäder, mark och makt – varför är värdiga bostäder avgörande för världen?
  • När hemmet är barnets mest skadliga plats
  • Why we need a just transition – for a sustainable planet

Programmet kommer att uppdateras löpande och innehåller i dagsläget över 100 programpunkter.

Bland årets medverkande finns även Per Bolund, finansmarknads- och bostadsminister, Marie Linder, förbundsordförande i Hyresgästföreningen, Göran Enander, landshövding i Uppsala, Josette Bushell-Mingo, skådespelare och regissör, Ola Larsmo, författare och styrelseledamot PEN International, Elena Namli, professor i Teologisk etik vid Uppsala universitet, Olga Person, förbundsordförande Unizon, Aygül Kabaca, utbildningschef på mångkulturellt centrum, Elisabeth Dahlin, barnombudsman, Sarah Britz, chefredaktör Faktum, Hewan Temesghen, generalsekreterare Fairtrade Sverige, Samantha Smith, chef Just Transition Center och många fler!

Se hela programmet HÄR!

Trygga möten
Vi på Mänskliga Rättighetsdagarna hoppas fortfarande att kunna mötas under mer normala omständigheter våren 2021. Fram till dess arbetar vi tillsammans med Uppsala Konsert & Kongress för att skapa trygga miljöer och flöden för våra deltagare, där det är möjligt att mötas på lagom avstånd. Vi ser också över hur vi kan digitalisera fler delar av programmet så att det ska vara tillgängligt för de som inte har möjlighet att vara på plats. Vi följer löpande lägesutvecklingen och självklart även Folkhälsomyndighetens rekommendationer och restriktioner. Som ett led i detta har vi också valt att pausa biljettförsäljningen till forumet. Vi kommer att öppna upp bokningen igen i början av nästa år då vi har en tydligare bild av de exakta formerna för arrangemanget.