Digitala Mänskliga Rättighetsdagarna dag 3!

Digitala Mänskliga Rättighetsdagarna, med livesändningar från Uppsala Konsert & Kongress är nu avslutat! Det har varit tre fullspäckade dagar med massor av spännande seminarier och föreläsningar. Vi hoppas att ni har fått ta del av intressanta och engagerande diskussioner, hunnit med att nätverka på utställartorget och besökt de digitala upplevelserna på Fredstorget. 

Den tredje dagen bjöd på talare så som Jenny Westerstrand, ordförande ROKS, som i seminariet  ”Vikten av trygga rum för att undkomma mäns och killars våld” lyfte den ständigt aktuella frågan om att ha ett tryggt boende är en mänsklig rättighet som kan ses som en självklarhet för många i Sverige idag, men sanningen är att inte alla kvinnor och tjejer har tillgång till den rättigheten.

Ahmed Abdirahman

I ett seminariet ”Demokrati för alla?” arrangerat av Delegationen mot segregation lyftes att finns en ojämlikhet i vilka som deltar i val, upplever sig delaktiga i samhället och hörs i samhällsdebatten. Ahmed Abdirahman, grundare av stiftelsen the Global Village och Järvaveckan, efterlyste breddad politisk representation.​

Vår demokrati utgörs av vår allas delaktighet. Den bygger på tilltro. Det spelar ingen roll om det handlar om förorten eller landsbygden. Att människor inte känner sig delaktiga är ett allvarligt hot mot demokratin.” – Ahmed Abdirahman

Leilani Farha och Lisa Pelling

Leilani Farha, grundare till den globala rörelsen The Shift och tidigare FN: s särskilda rapportör för adekvat bostad, medverkade även live från Uppsala Konsert & Kongress och berättade mer om The Shift och deras arbete med att säkra rätten till bostad.

– Rätten till bostad som en mänsklig rättighet betyder inte nödvändigtvis att alla ska få en bostad, utan snarare att alla ska ha rätt till att leva i fred, säkerhet och med värdighet, menade Farha.

 

Vi vill tacka alla 2600 besökare för tre fantastiska dagar, nu tar vi nya tag inför MR-dagarna i Göteborg 6-7 december 2021, vi ses där!

Digitala Mänskliga Rättighetsdagarna dag 2!

Nu börjar Mänskliga Rättighetsdagarnas andra dag lida mot sitt slut! Richard Wilkinson

Bland talarna idag fanns bland annat Richard Wilkinson, professor och författare, som höll en spännande föreläsning om sambandet mellan klass ojämlikhet och hälsa ”The Inner Level: How societies improve psychological well-being”. Wilkinson talade bland annat om att ökande materiella skillnader i samhället även ökar den sociala klyftan och påverkar relationer mellan människor negativt. Vikten av att ha goda relationer har alltid varit en avgörande faktor för människors välmående och överlevnad.

”People think inequality only matters if it creates poverty but we need to think of inequality in terms of its psychological effects” – Richard Wilkinson

Bild på MR-dagarnas livestudioI seminariet “Rural and Indigenous Women rights – improved by peace agreement?” som arrangerades av Fonden för Mänskliga Rättigheter, medverkade bland annat Josefina Skerk, ledamot i Sameskolstyrelsen och tidigare Vice Ordförande i Sametinget och Leilani Farha, grundare av The Shift och tidigare FN: s särskilda rapportör för adekvat bostad, diskuterades hur kvinnor ur ursprungsbefolkningar behöver vara del av politiska diskussioner och beslut.

Göteborgs Universitet arrangerade seminariet “Pandemics, disasters and human rights” diskuterade paneldeltagarna hur beredskapen har sett ut kring Coronapandemin och hur mänskliga rättigheter ofta hamnar i periferin när krisplaner tas fram. I vilken mån mänskliga rättigheter respekteras beror helt på vilken tillit civilsamhället känner till de i ledande positioner.

Imorgon kommer ni bland annat höra Hewan Temesghen, generalsekreterare Fairtrade Sverige, Ahmed Abdirahman, grundare av stiftelsen the Global Village och Järvaveckan, vi sänder även utdelningen av Per Anger-priset! Välkommen!

Digitala Mänskliga Rättighetsdagarna dag 1

Nu är första dagen på forumet avslutad!

Leilani Farha, S'bu Zikode och MR-dagarnas livestudio

Digitala Mänskliga Rättighetsdagarna invigdes idag av vittnesmål som lästes upp av The National Black Theatre of

 Sweden samt inslaget Home/less som framfördes av RFSL Newcomers. Josette Bushell-Mingo var studiovärd i livesändningen från Uppsala Konsert & Kongress och tog besökarna mellan samtal med bland annat Anders Kessling direktör för Delegationen mot Segregation, Leilani Farha grundare av The Shift och tidigare FN: s särskilda rapportör för adekvat bostad, Per Anger-pristagaren Sibusiso (S’bu) Innocent Zikode och många fler.

– Anders Kessling lyfte att vi inte får underskatta hur platsen vi bor på påverkar vår tillgång till mänskliga rättigheter och att segregation inte är en naturlag, men vi måste på allvar vilja bryta den. Han avslutade med att säga att vi inte får underskatta hur platsen människor bor på påverkar tillgången till mänskliga rättigheter.

Leilani Farha talade bland annat om temat för forumet ”Mänskliga rättigheter – en fråga om var du bor?” och om hur Coronapandemin har gjort det mer tydligt än någonsin att rätten till bostad är en mänsklig rättighet.

Unfortunately Covid-19 has exposed us to many things about human rights and housing. I think that it has exposed that home is essential to human well-being, to dignity, to safety, to security and to life itself…“- Leilani Farha

Bland måndagens seminarier fanns bland annat “Vilka blir de lokala konsekvenserna när biståndsprojekt avbryts?” där de medverkande var överens om att effekterna av uteblivet eller försenat biståndsprojekt får effekter på lokalsamhället i form av förlorade investeringar, försörjningsmöjligheter och trygghet. I seminariet “För en rättvis, stabil och inkluderande bostadspolitik – men hur?” lyfte Åse Richard, doktorand i kulturgeografi vid Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF) att alla behöver ett hem, alla behöver vila, alla behöver ett privatliv och alla behöver en hemkänsla: vetskapen i att “här hör jag hemma”.

Imorgon ses vi igen, då kommer du bland annat kunna lyssna på Richard Wilkinson, Ulrika Modéer och många fler, vi ses!

Idag drar digitala Mänskliga Rättighetsdagarna igång!

Urval av talare som kommer att medverka på MR-dagarna

Nu drar vi igång de digitala MR-dagarna med livesändningar från Uppsala Konsert & Kongress. Vi har ett fullspäckat seminarieprogram framför oss och bland talarna hittar du Leilani Farha, Richard Wilkinson, Ulrika Modéer och många fler. Nedan hittar du highlights ur programmet som du inte får missa, välkommen!

Leilani Farha inviger Mänskliga Rättighetsdagarna!
Invigningen av forumet kommer att ledas av skådespelaren och regissören Josette Bushell-Mingo, grundare The National Black Theatre of Sweden. Invigningstalar gör bland annat Leilani Farha som grundat The Shift och tidigare var FN: s särskilda rapportör för adekvat bostad. Farha kommer tala om temat för forumet ”Mänskliga rättigheter – en fråga om var du bor?” och om hur Coronapandemin har gjort det mer tydligt än någonsin varför rätten till bostad som mänsklig rättighet är viktigare än någonsin.- missa inte det!

Du kommer även kunna höra Leilani Farha berätta mer om den globala rörelsen The Shift och dess arbete att säkra rätten till bostad på onsdagseftermiddagen.

Richard Wilkinson föreläser om ojämlikhet och dess effekter på samhället
På tisdag arrangeras ett seminarium om hur ojämlikhet påverkar våra tankar, känslor och psyke, och hur kan vi motverka de effekterna, med forskaren Richard Wilkinson. Wilkinsons föreläsning kommer att utforska sambanden mellan klass, ojämlikhet och hälsa och hans forskning har uppmärksammat att det i samhällen med stora inkomstskillnader, förekommer mer sociala problem och ohälsa än i mer jämlika samhällen.

Ulrika Modéer medverkar i seminarium om samhället efter Covid-19
Vilka utmaningar kommer vi att stå inför efter Coronapandemin? Vad kommer de långsiktiga effekterna att bli? Det och mycket mer kommer att diskuteras i ett seminarium som arrangeras av Föreningen Ordfront. Medverkar gör bland annat Ulrika Modéer som arbetar som assisterande generalsekreterare och chef för FN:s utvecklingsprogram UNDP:s avdelning för externa relationer och påverkansarbete.

Sibusiso (S’bu) Innocent Zikode tar emot Per Anger-priset!
I ett av de avslutande programmen på onsdagen så delas Svenska regeringens internationella pris till människorättskämpar, Per Anger-priset, ut av Forum för Levande historia och kultur- och demokratiminister, Amanda Lind. Per Anger-priset delas årligen ut till någon som gjort stora humanitära och demokratifrämjande insatser och årets pristagare är Sibusiso (S’bu) Innocent Zikode. Zikode arbetar för de fattigas rättigheter i Sydafrika och genom rörelsen Abahlali baseMjondolo kämpar han för rätten till hem och mark för samhällets mest marginaliserade medborgare.

Bland årets medverkande finner du även Märta Stenevi, bostadsminister, Göran Enander, landshövding Uppsala, Marie Linder, förbundsordförande Hyresgästföreningen, Dilsa Demirbag-Sten, journalist och generalsekreterare för Berättarministeriet, Aygül Kabaca, utbildningschef mångkulturellt centrum, Samantha Smith, chef Just Transition Center, Magnus Jägerskog, generalsekreterare BRIS, Ahmed Abdirahman, grundare av The Global Village och Järvaveckan, Ola Larsmo, författare och styrelseledamot PEN International, Jenny Westerstrand, ordförande ROKS, Hewan Temesghen, generalsekreterare Fairtrade Sverige och många fler!

Här kan du se seminarieprogrammet i sin helhet.

Mänskliga rättigheter – en fråga om var du bor?

Nu kan du se MR-dagarnas trailer inför den digitala konferensen den 19-21 april! Trailern lyfter det aktuella temat för dagarna, “Mänskliga rättigheter – en fråga om var du bor?” och vocie over görs av Josette Bushell-Mingo, som även kommer att vara konferencier under dagarna.

Hur hänger möjligheten att utöva de mänskliga rättigheterna ihop med var vi bor? Mänskliga rättigheter är universella och platsen du bor på ska inte vara avgörande för om dina rättigheter uppfylls. Ändå ser vi idag stora skillnader i hur människors rättigheter respekteras, skyddas och förverkligas beroende på var i världen, landet eller staden vi bor.

På Mänskliga Rättighetsdagarna den 19-21 april kan du vara med och diskutera de utmaningar och möjligheter vi står inför. Tillsammans skapar vi ett samhälle där rättigheter inte är en fråga om var du bor.