Mänskliga rättigheter och kampen mot terrorismen – vart är vi på väg?

Torsdag 15.30-16.00, Ugglan Det sägs att fundamentala rättsstatsprinciper har övergivits genom kampen mot terrorismen. Har synen på de mänskliga rättigheterna verkligen förändrats? Och vilket pris kan vi acceptera? Medverkande: Thomas Olsson, advokat och ordförande för ICJ-S Ove Bring, professor i … Continue reading

Global mödrahälsa, rättigheter och ansvar

Torsdag 15.30-16.00, Ekoteket Varje år dör ca 300 000 flickor och kvinnor i världen av graviditetsrelaterade komplikationer. Global mödrahälsa är en fråga om mänskliga rättigheter, men också om prioriteringar och gemensamt ansvar. Medverkande: Professor emerita Britt-Marie Landgren, Karolinska institutet samt … Continue reading

Women’s Power to Stop War – Sveriges roll för Kvinnor, fred och säkerhet (resolution 1325)

Torsdag 15.00-15.30, Ugglan Women’s Power to Stop War! Vad kan Sverige göra för att stärka kvinnor i väpnade konflikter? Vad är vårt ansvar enligt FN:s agenda om Kvinnor, fred och säkerhet samt Resolution 1325? Medverkande: Josefine Karlsson, generalsekreterare Internationella Kvinnoförbundet för … Continue reading

CSR dialogen – ställs rätt krav idag?

Torsdag 15.00-15.30, Ekoteket Företag tar ansvar men räcker det till? Vilka krav ställs och vilka borde ställas för en ökad hållbarhet? Medverkande: Elisabeth Åberg, utredare på Unionen Arrangör: LO-TCO Biståndsnämnd och Unionen

Mänskliga rättigheter i Latinamerika

Torsdag 14.30-15.00, Ugglan Tidigare i år släppte Utrikesdepartementet sina rapporter gällande Mänskliga rättigheter i Latinamerika. Demokrati och rättsstatsprinciper gör framsteg men kontinenten lider fortfarande av våld och fattigdom. Kvinnor och barn är främst utsatta. Varför behövs dessa rapporter och vilken … Continue reading

Rätt att föda – var och hur man vill

Torsdag 14.30-15.00, Ekoteket Det är en mänsklig rättighet att själv få avgöra omständigheterna kring sitt barns födsel. Det beslutade Europadomstolen i domen ”Ternovszky v. Hungary” härom året. Det innebär bland annat rätt till barnmorskeassistans i hemmet för den som vill … Continue reading

Migrantarbetares rättigheter i Sverige

Torsdag 14.00-14.30, Ugglan Sverige har inte ratificerat FN:s konvention om migrantarbetares rättigheter. Alla rättigheterna finns redan i svensk lagstiftning ges som ett skäl för detta. Men hur ser det ut i verkligheten? Arrangör: Amnesty International

Rohingya – Världens mest förföljda folk

Torsdag 14.00-14.30, Ekoteket Rohingya i Burma är enligt FN världens mest förföljda folk. Kom och lyssna om den etniska rensning som sker i Arakanstaten samtidigt som världen tittar bort. Medverkande: Maria Ferm (MP), riksdagsledamot, Dr. Ahmed Siddiqi, Moderator: Yasri Khan, Svenska Muslimer för Fred och … Continue reading

Culture and theater for resistance in Afghanistan and Sweden

Torsdag 13.30-14.00, Ugglan How can culture be used to fight oppression and promote human rights and equality? Internationally renowned playwright Monirah Hashemi’s uses theater to promote human rights in Afghanistan. Through theater she is able to discuss issues such as women’s rights … Continue reading

Social/cultural handicap in women’s development in Ethiopia

Torsdag 13.30-14.00, Ekoteket Which social & cultural aspects influence a grassroot organization working with women’s economic empowerment? What impact do capacity building & other interventions have on human rights in Ethiopia? Participants: Ms Neguest Mekonnen, landschef för Hungerprojektet i Etiopien, … Continue reading