Priser

Biljettpriser:
Obs! Biljetten är personlig!
Myndigheter & företag, 2 dagar: 2 450 kr
Myndigheter & företag, 1 dag: 1 750 kr
Ideella organisationer, privatpersoner, lärare, 2 dagar: 950 kr
Ideella organisationer, privatpersoner, lärare, 1 dag: 750 kr
Studenter, arbetslösa, pensionärer samt ungdomar upp till 20 år 2 dagar: 290 kr
Studenter, arbetslösa, pensionärer samt ungdomar upp till 20 år 1 dag: 190 kr

Skolklass (bokas gruppvis, minimum 10 elever), 2 dagar: 200 kr/elev
Skolklass (bokas gruppvis, minimum 10 elever), 1 dag: 150 kr/elev
Skolklasser och medföljande lärare bokas via https://invitepeople.com/events/10802/partners/skolklass 

Fri entré:

  • Miniseminarier och utställningar torsdag 15 november och fredag 16 november
    Miniseminarierna äger rum på utställartorget och kräver ingen biljett. På utställartorget kan du möta ett 80-tal organisationer som arbetar med mänskliga rättigheter i praktiken.
  • Fri entré till allt program under lördagen 17 november
  • Observera att du för att kunna ta del av det kostandsfria delarna av programmet (miniseminarier, utställartorg och lördagens program) behöver registrera dig. Du kan registrera dig i förtid eller på plats under evenemanget. Registering till de kostnadsfria programmet behövs av säkerhetsskäl och för att MR-dagarna ska kunna nå dig med viktig information i samband med arrangemang. Registrera dig till kostnadsfritt program.

Varför kostar det att gå på Mänskliga Rättighetsdagarna?
Mänskliga Rättighetsdagarna drivs helt utan vinstintresse, men det kostar pengar att arrangera en konferens. Förutom att bjuda in särskilda medverkande ska lokaler hyras och informationsmaterial tryckas upp och distribueras. Vi vill förstås också att så många seminarier som möjligt tolkas till teckenspråk och strävar efter att det ska finnas hörselhjälpmedel på plats i lokalerna. Arrangemanget har ingen stor enskild bidragsgivare utan är därför delvis beroende av biljettintäkter för att kunna gå runt. Eftersom vi är måna om att så många som möjligt ska kunna besöka Mänskliga Rättighetsdagarna har vi helt fri entré till miniseminarier och utställningar. Vi delar även ut ett antal fribiljetter till vissa grupper.