Priser

Biljettförsäljningen till Mänskliga Rättighetsdagarna startar i april 2019.
Priserna för forumet uppdateras under våren.