Priser

Priser:
Obs! Biljetten är personlig!
Myndigheter & företag, 2 dagar: 2 450 kr
Myndigheter & företag, 1 dag: 1 750 kr
Ideella organisationer, privatpersoner, lärare, 2 dagar:  950 kr
Ideella organisationer, privatpersoner, lärare, 1 dag: 750 kr
Studenter, arbetslösa, pensionärer samt ungdomar upp till 20 år 2 dagar: 290 kr
Studenter, arbetslösa, pensionärer samt ungdomar upp till 20 år 1 dag: 190 kr

Skolklass (bokas gruppvis, minimum 10 elever), 2 dagar: 200 kr/elev
Skolklass (bokas gruppvis, minimum 10 elever), 1 dag: 150 kr/elev

För att boka biljetter till skolklasser ladda ner och fyll i excelarket och skicka till info@mrdagarna.se.

Lördagen 11 november:
Allt program under lördagen 11 november är kostnadsfritt att besöka om du förhandsregistrerat dig via hemsidan senast fredag 10 november, annars en avgift på 50 kronor i entréavgift. 

Fri entré:

  • Miniseminarier och utställningar torsdag 10 november och fredag 11 november. Miniseminarierna äger rum på utställartorget och kräver ingen biljett. På utställartorget kan du möta ett 70-tal organisationer som arbetar med mänskliga rättigheter i praktiken. Fri entré till allt program under lördagen vid förhandsregistrering. Annars 50 kr i entréavgift.

Varför kostar det att gå på Mänskliga Rättighetsdagarna?
Mänskliga Rättighetsdagarna drivs helt utan vinstintresse, men det kostar pengar att arrangera en konferens. Förutom att bjuda in särskilda medverkande ska lokaler hyras och informationsmaterial tryckas upp och distribueras. Vi vill förstås också att så många seminarier som möjligt tolkas till teckenspråk och strävar efter att det ska finnas hörselhjälpmedel på plats i lokalerna. Arrangemanget har ingen stor enskild bidragsgivare utan är därför delvis beroende av biljettintäkter för att kunna gå runt.
Eftersom vi är måna om att så många som möjligt ska kunna besöka Mänskliga Rättighetsdagarna har vi helt fri entré till miniseminarier och utställningar. Vi delar även ut ett antal fribiljetter till vissa grupper.