MR-dörren

– En liten dörr som öppnar upp för stora konversationer

Runt om i Uppsala hittar du just nu små dörrar som leder dig in på stora konversationer om skillnaden i hur dina mänskliga rättigheter respekteras skyddas och förverkligas beroende på var i världen, landet eller staden du bor. Flera olika organisationer har satt upp dörrar som lyfter en fråga som de brinner för, du hittar deras dörrar och texter här nedanför.
Tryck här för att komma till en karta över dörrarna

Dörr 1: Mänskliga Rättighetsdagarna

Mänskliga rättigheter är universella, och den plats du bor och lever ditt liv på ska inte vara avgörande för om dina grundläggande rättigheter uppfylls.  Ändå ser vi idag stora skillnader i hur människors rättigheter respekteras, skyddas och förverkligas beroende på var i världen, var i landet eller var i staden de bor.

Rätten till bostad innebär mer än enbart ett tak över huvudet. Det är en grundläggande mänsklig rättighet, fastställd i såväl internationella konventioner som i svensk grundlag. Men hur efterlevs rätten till bostad idag? Vilka utmaningar finns lokalt i Uppsala, i Sverige i stort och hur ser det ut i resten av världen?

På Mänskliga Rättighetsdagarna den 19-21 april kan du vara med och diskutera de utmaningar och möjligheter vi  står inför. Tillsammans skapar vi ett samhälle där rättigheter inte är en fråga om var du bor. Boka din biljett & lär mer om våra seminarier HÄR!

Dörr 2: Antidiskrimineringsbyrån Uppsala (ADU)

miniatyrdörr med texten "skola" på en husfasad

En likvärdig skola för alla? Med rätt att slippa diskriminering och trakasserier? Eller beror det på vilken skola du går i eller i vilket område du bor i? Om vår lilla dörr ledde till en skola skulle många elever inte kunna ta sig in i den eller nå brevlådan för att anmäla diskriminering och trakasserier de utsätts för. Diskriminering i skolan är en av de vanligaste anmälningarna vi på Antidiskrimineringbyrån Uppsala får in. Det rör ofta diskriminering utifrån pedagogisk tillgänglighet för elever med funktionsnedsättningar, men också andra typer av diskriminering som till exempel trakasserier. Kom gärna på vårt seminarium på MR-dagarna Diskriminering i skolan – en fråga om var du bor?” för att höra mer!

Antidiskrimineringsbyrån Uppsala, ADU, är en av 18 lokala antidiskrimineringsverksamheter i Sverige som arbetar med att ge kostnadsfri rådgivning och stöd till personer som upplevt eller har frågor om diskriminering. Du når oss på  www.antidiskrimineringuppsala.se eller 018-661960.

Dörr 3: Sensus

Sensus finns över hela landet och vi samarbetar med bland annat körer, band och kulturföreningar. Möjligheten att ta del av och utöva kultur är en mänsklig rättighet, men förutsättningarna ser olika ut beroende på var i landet vi bor.

Vad behövs för att skapa mer jämlika förutsättningar för ett aktivt kulturliv i hela landet? Det är frågor som kommer att diskuteras på Sensus seminarium “Ett annat centrum – rätten till kultur i ett avlångt land” på MR-dagarna den 20 april kl 9.

Välkommen!

Dörr 4: Föreningen Ordfront

Covid-19 effekter – en fråga om var du bor: I takt med att covid-19 dragit över världen, har även förståelsen av vem som drabbas ökat. Viruset kan angripa alla men vem som nås av information, som har möjlighet att undvika smittan, som får den bästa vården och som får tillgång till vaccin är faktorer som påverkar vem som blir sjuk. Vem du är och var du bor har betydelse. Staten måste se till att alla i ett land kan utöva sina rättigheter. Parallellt finns en internationell skyldighet att bidra till att alla i världen också kan utöva sina rättigheter.

Redan under våren 2020 bildades COVAX, ett globalt initiativ som skulle försäkra rättvis distribuering av Covid-vaccin. Den rika delen av världen räknar med att dess befolkning ska vara helt vaccinerade under 2021. De 84 fattigaste länderna kommer däremot få samma grad av immunisering sent 2023, 2024 eller inte alls. Covid-19 är ett virus som kan fastna på vem som helst, men om, hur svårt och länge du drabbas, beror på var i världen du bor.

Missa inte heller att Föreningen Ordfront deltar med seminariet “The World post Covid-19 – A poorer place” på MR-dagarna 20 april, 09.00!

Dörr 5: SyskonSKAP

Jag är ung, men jag blir nostalgisk varje gång jag tittar ut från mitt fönster.
Jag bor högt upp. Skulle kalla det ett slott, nära himmelen, i samma höjd som trädtopparna och de högsta tallarna. Jag bor i ett stort betonghus, det är rätt tråkigt på utsidan men när du stiger in genom porten, upp för hissen och knackar på de olika dörrarna möts du av det helt motsatta från betonghusets utsida.
Färg. Liv. Kärlek. Historier.
Doften av alla de olika kryddorna från världens alla hörn gifter sig i trappuppgången. Alla mammorna som vakar över sina och alla andras barn från sina fönster. Barnen på gården som leker och skrattar varje dag som de aldrig skrattat förut. På gräsmattan samlas drömmarna om champions leauge. Vännerna på bänken intill. Solnedgången bakom gottsunda centrum, hinna snabbt till baklawa shoppen innan stängning, hälsa på mina vänners familjer, ta en tur genom området inom en timme, frukt och nötter från ammos kiosk med gamla olw chips som passerat datumet till. Varje gång jag passerar mitt fönster kommer det fullt upp med minnen, berättelser om alla människor från jordens alla hörn som samlats häromkring som flytt krig och sorg men fyller området med otroligt liv, kärlek stolthet, kraft och magi.
Media kanske rapporterar om mycket skit, men det är mitt paradis.
Välkommen hit, välkommen hem, välkommen till Gottsunda! ❤

Dörr 6: Fonden för Mänskliga Rättigheter

Här bor inte miljontals människor.

Enligt Socialstyrelsen befinner sig mer än 33,000 personer runt om i Sverige i hemlöshet och enligt FN befinner sig mer än 150,000,000 personer i hemlöshet världen över. Bakom dessa siffror finns det ett stort mörkertal och enskilda individer. Bara här i Uppsala befinner sig över 1,000 personer i hemlöshet.

Denna situation sätter fingret på de stora utmaningarna som finns gällande implementeringen av rätten till bostad – en grundläggande mänsklig rättighet.

Mot bakgrund av detta vill MR-Fondens dörr belysa det faktum att bostadsbrist och hemlöshet inte är något oundvikligt, utan en konsekvens av en strukturell ekonomisk politik, som kan ändras med politisk vilja.

Besök MR-fonden i deras digitala monter den 19-21 april och prata mer om de mänskliga rättigheterna, inklusive rätten till bostad – du hittar den HÄR!

Dörr 7: Funktionsrätt Uppsala Län

Funktionsrätt Sverige är 46 funktionsrättsorganisationer som slutit sig samman för att agera med samlad kraft. Vår vision är ”ett samhälle för alla” och vi tar vår utgångspunkt i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, Funktionsrättskonventionen. Vi arbetar med ett länsövergripande perspektiv och har 50 medlemsorganisationer.  Funktionsrätt Sverige belyser levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsätEn öppen miniatyrdörr sitter uppe på en stenvägg, bredvid sitter en brevlåda med post i, långt nedanför syns en stege och en bild på en trappatning i Sverige och agerar aktivt för att åstadkomma samhällsförändringar som inkluderar alla människor.

  • Att samhället utformas universellt handlar om mänskliga rättigheter.
  • Att inte alla kan delta i samhället på lika villkor på grund av otillgänglighet är inte acceptabelt.
  • Det är inte en individfråga. Det är en rättighetsfråga.

Besök Funktionsrätt  på funktionsratt.se , eller i deras digitala monter på MR-dagarna!

Tisdagen den 20 april kl 10.30-11.30 arrangerar Funktionsrätt seminariet Respekt för funktionsrätt – i hela landet?, där vi tar avstamp i civilsamhällets granskning av hur Sverige lever upp till FN:s funktionsrättskonvention. Granskningen visar bland annat att din bostadsort kan vara avgörande för om du får dina rättigheter tillgodosedda.

Missa inte heller projektet Rätt från börjans seminarium ”Hur kan vi bygga hållbara bostäder utifrån allas behov?”, som arrangeras i samverkan med FN-fölrbundets projekt Lika Unika Akademi, onsdagen den 21 april kl 10.30-11.30. I det här seminariet diskuteras möjligheterna till en samskapande process för ett mer inkluderande bostadsbyggande.

Dörr 8: Länsstyrelsen Uppsala län
Länsstyrelsen Uppsala län för mänskliga rättigheter!

Länsstyrelsen är regeringens representant i länet och ska verka för att nationella mål får genomslag i länet. Vi arbetar systematiskt med mänskliga rättigheter i den egna verksamheten och ger stöd till andra aktörer som arbetar med mänskliga rättigheter.

Miniatyrdörr i gult och rött men en blå brevlåda

Dörren är målad i Länsstyrelsen Uppsala läns färger och brevlådan i den blå färg som ofta förknippas med Förenta nationerna. På brevlådan återfinns nummer 25. Varför just nummer 25? Jo, därför att det är just i artikel 25 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna som det slås fast att ”Var och en har rätt till en levnadsstandard tillräcklig för den egna och familjens hälsa och välbefinnande, inklusive mat, kläder, bostad…”.

De mänskliga rättigheterna har därefter vidareutvecklats och förts in i konventioner som är bindande för de länder som anslutit sig till dem. I den internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, som Sverige undertecknade 1967, nämns rätten till bostad i artikel 11, första stycket: Konventionsstaterna erkänner rätten för var och en till en tillfredsställande levnadsstandard … däribland tillräckligt med mat och kläder, och en lämplig bostad … Konventionsstaterna skall vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att denna rätt förverkligas…

Hur arbetar vi och vad ser vi i länet kopplat till rätten till en lämplig bostad? Onsdagen den 21 april kl. 09.00-10.00 har du möjlighet att delta på Länsstyrelsen Uppsala läns seminarium Vräkta barnfamiljer och strukturell hemlöshet – vad gör vi? Länsstyrelsen Uppsala län medverkar även i Uppsala kommuns seminarium Diskriminering av romer på bostadsmarknaden onsdagen den 21 april kl. 10.30-11.30.

Vill du veta mer? Besök vår hemsida eller digitala monter på MR-dagarna. Välkommen!

Dörr 9 & 10: Uppsala Universitet

Den röda dörren
Röd miniatyrdörr med brevlådaSedan 2014 har Uppsala universitet haft regeringens förtroende att utbilda statligt anställda i mänskliga rättigheter.

Bakgrunden till uppdraget är den kritik som Sverige har fått från FN gällande de mänskliga rättigheternas efterlevnad. Syftet är kompetenshöjande – att tjänstepersoner vid statliga myndigheter ska få ökad kunskap om och förståelse för deras roll som ansvarsbärare i människorättsfrågor – och att skyddet för de mänskliga rättigheterna i Sverige i förlängningen stärks.

Vi erbjuder både en webbaserad introduktionskurs, som är utvecklad tillsammans med SKR, en grundkurs, samt verksamhetsanpassade utbildningar. För er som är anställda vid statliga myndigheter är samtliga av dessa utbildningar kostnadsfria.

Den blå dörren
Uppsala universitets masterprogram i mänskliga rättigheter vänder sig till dig somBlå miniatyrdörr med brevlåda vill arbeta med mänskliga rättigheter inom till exempel olika internationella organ, statsförvaltning, utbildning eller massmedia. Under utbildningen studerar och analyserar du mänskliga rättigheter ur folkrättsliga, filosofiska, statsvetenskapliga och religionsvetenskapliga perspektiv.

Masterprogrammet ger dig förmåga att självständigt, sakligt och kritiskt arbeta med frågor om hur mänskliga rättigheter kan tolkas, utvecklas och implementeras i samhället. Du studerar innebörden av rättighetsbegrepp samt internationella, nationella och regionala mekanismer för rättsligt skydd av de mänskliga rättigheterna. Vidare ger programmet dig kompetens att tillämpa relevanta teoribildningar och metoder inom området samt att formulera och besvara egna forskningsrelevanta frågor.

Programmet innehåller kurser som:

  • Mänskliga rättigheter och demokrati
  • Mänskliga rättigheter i Sverige och Europa
  • Religion, mänskliga rättigheter och global rättvisa
  • Väpnade konflikter och mänskliga rättigheter

Gå på en stadsvandring i miniatyr!
Här hittar du en karta över de dörrar som sitter uppe i Uppsala (med reservation för att väder och vind kan ha gjort sitt). Håll ögonen öppna längs marken!

Dela gärna med dig av dina tankar på temat ”Mänskliga Rättigheter – en fråga om var du bor?”, ta en bild på en dörr och använd #mrdörren #mrdagarnauppsala