Tillgänglighet

MR-dagarna strävar efter att vara en tillgänglig konferens och arbetar kontinuerligt för att nå detta mål. Vi tar gärna emot synpunkter och förslag på hur vi kan förbättra MR-dagarna ur ett tillgänglighetsperspektiv. Vi har nedan försökt att besvara de vanligaste frågorna, men kontakta oss gärna om du undrar något.

Finns hörselslinga i alla lokaler?
Vi strävar efter att det ska finnas hörslinga i samtliga salar och scener. I vissa salar finns slinga endast i delar av lokalen. Fråga en rumsvolontär för att få veta vilka delar av rummet som täcks av slingan eller ifall den inte fungerar.

Är programmet tillgängligt för mig med behov av teckenspråkstolkning?
En del seminarier kommer att teckenspråkstolkas. Dessa seminarier markeras i det tryckta programmet (med symbolen två händer) och på webben (utskrivet). Vid anmälan kan du även lämna uppgifter om du önskar teckenspråkstolkning till något specifikt seminarium. Vi försöker att tillgodose alla deltagares behov i så stor utsträckning som möjligt och kontaktar dig i god tid innan konferensen om vi av någon anledning inte kan tillgodose just dina behov.

Är programmet tillgängligt för mig med behov av dövblindtolkning?
Vi har för närvarande inga seminarier som dövblindtolkas. Vid anmälan kan du lämna uppgifter om du önskar dövblindtolkning till något specifikt seminarium. Vi försöker att tillgodose alla deltagares behov i så stor utsträckning som möjligt och kontaktar dig i god tid innan konferensen om vi av någon anledning inte kan tillgodose just dina behov.

Kommer jag som är rullstolsburen att kunna röra mig obehindrat i lokalen?
Alla lokaler är anpassade för rullstolsburna. Vi är dock medvetna om att det kan bli mycket folk i och mellan samtliga lokaler vilket kan försämra möjligheten att röra sig obehindrat.

Finns det möjlighet till ledsagare på plats?
Behöver du ledsagare kan du vända dig till tillgängliga volontärer i informationsdisken under MR-dagarna. Kontakta gärna oss om du redan nu vet att du vill ha ledsagare under MR-dagarna.

Finns konferensmaterialet tillgängligt i andra format? Finns det fika till mig med särskilda kostbehov? 

Programmet i punktskrift kan hämtas i informationsdisken under MR-dagarna. Vill du ta del av programmet i punktskrift tidigare eller är i behov av något annat material: kontakta oss!

Finns det fika till mig med särskilda kostbehov? 
Hör gärna av dig till oss om du har mycket specifika kostbehov då vi kan undersöka om det går att göra en specialbeställning.