Tillgänglighet

Mer information om tillgänglighet på Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg kommer under hösten.

Tillgänglighetsinformation digitala MR-dagarna i Uppsala

Nedan finner du information kring tillgängligheten på konferensplattformens olika delar – vilka behov vi möter, eventuellt kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan försöka åtgärda dem.

Kontakt och felanmälan

Om du behöver innehåll från MR-dagarna som inte är tillgängligt för dig, eller om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, kan du kontakta oss på följande sätt:

Övergripande information

Mänskliga Rättighetsdagarna har vidtagit en rad åtgärder för att konferensplattformen och vårt innehåll ska fungera för alla besökare. Vi har inför konferensen genomfört ett användartest av tillgängligheten på plattformen. Flera av de brister som uppmärksammades har kunnat åtgärdas men vi är medvetna om att delar av plattformen inte är helt tillgängliga. Längre ner på den här sidan under rubriken Innehåll som inte är tillgängligt kan du läsa om våra brister.

Utställare och programarrangörer på Mänskliga Rättighetsdagarna ansvarar själva för tillgängligheten av materialet i deras montrar respektive seminariepass. Vi på Mänskliga Rättighetsdagarna har inför konferensen informerat om hur en tillgänglighetsanpassar materialet som laddas upp i montrar och om vikten av använda sig av teckenspråks- och/eller skrivtolkning. Detta är dock i slutändan upp till arrangörer själva att besluta om. Alla seminariearrangörer uppmanas även att syntolka eventuella bilder de visar i bildspel och i förväg ladda upp eventuella presentationer till seminariet.

Innehåll som inte är tillgängligt

Mänskliga Rättighetsdagarna genomförs i konferensplattformen InvitePeople. Stora delar av InvitePeoples plattform lever upp till standarden WCAG AA, men den testas inte för varje konferens då funktionaliteten varierar med olika konferenser. Under vårt användartest påträffades flera brister hos InvitePeople för användare med skärmläsare som de tyvärr inte har kunnat åtgärda.

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt. Bristerna som beskrivs är de som vi har kunnat testa och bedöma själva. Det kan finnas andra brister.

Problem vid användning utan synförmåga

 • Det finns funktioner i konferensens digitala lobby, den förstasida du som besökare når när du loggar in, som inte fungerar för er besökare som använder skärmläsare. Istället finns då en övermeny på sidan med samma funktioner som i lobbybilden. Du når alltså samma innehåll och kan ta del av samma funktioner oavsett om du navigerar via den digitala lobbyn eller via sidans huvudmeny.
 • Det har påträffats problem med tillgång till chatten för användare med skärmläsare. Bland annat saknar emojis alt-texter. Detta har dessvärre inte hunnit åtgärdas av InvitePeople.
 • Det kan förekomma PDF-dokument i montrar som inte är korrekt gjorda (taggade) för att fungera med skärmläsare.
 • Det kan förekomma videofilmer och bilder på plattformen som saknar syntolkning.
 • Det kan förekomma bilder som saknar eller har felaktiga textalternativ.
 • Det finns funktioner och aktiviteter på undersidan Fredstorget och Globala scenen som dessvärre inte fungerar med skärmläsare.
 • Det kan förekomma otydliga länktexter.

Problem vid användning med nedsatt synförmåga och/eller färgseende

 • Texter kan ha små radmellanrum, vilket kan försvåra läsning.
 • Det kan förekomma bristande kontrast på bakgrund och text i vissa montrar.

Problem vid användning utan eller vid nedsatt hörsel

 • Det kan förekomma videofilmer som inte är textade.
 • Det finns seminarier som varken teckenspråktolkas eller skrivtolkas. Det går dock att sålla bort dessa genom att kryssa i det tolkningsalternativ som du behöver i ”Fler sökalternativ” ovanför seminarieprogrammet.

Tryck här för att komma direkt till de seminarier som teckenspråkstolkas.

Tryck här för att komma direkt till de seminarier som skrivtolkas.

 • Vi kommer dessvärre inte kunna erbjuda tolk i våra mingelrum eller under andra nätverksaktiviteter. Alla mingelrum och nätverksaktiviteter har både chatt och videofunktion så möjlighet att delta i mingel via chatt finns genomgående för de användare med nedsatt hörselförmåga.

Problem vid användning med nedsatt finmotorik eller styrka

 • Det förekommer länkar och klickytor som ligger nära varandra och kan vara svåra att använda för vissa användare.
 • På vissa ställen är det svårt att se vilket element som har tangentbordsfokus/visuellt fokus.