Tillgänglighet

MR-dagarna strävar efter att vara en tillgänglig konferens och arbetar kontinuerligt för att nå detta mål. Vi tar gärna emot synpunkter och förslag på hur vi kan förbättra MR-dagarna ur ett tillgänglighetsperspektiv. Vi har nedan försökt att besvara de vanligaste frågorna, men kontakta oss gärna om du undrar något.

Finns hörselslinga i alla lokaler?
Vi strävar efter att hörslinga ska finnas i samtliga salar och vid alla scener. 

Är programmet tillgängligt för mig med behov av teckenspråkstolkning?
En del seminarier kommer att teckenspråkstolkas. Dessa seminarier markeras i det tryckta programmet (med symbolen två händer) och på webben (utskrivet). På webben kan du även sortera programmet på teckenspråkstolkning, gå då in under ”Fler sökalternativ” och klicka i rutan för teckenspråkstolkning.
Vid anmälan kan du även lämna uppgifter om du önskar teckenspråkstolkning till något specifikt seminarium. Vi försöker att tillgodose alla deltagares behov i så stor utsträckning som möjligt och kontaktar dig i god tid innan konferensen om vi av någon anledning inte kan tillgodose just dina behov.

Är programmet tillgängligt för mig med behov av dövblindtolkning?
Vi har för närvarande inga seminarier som dövblindtolkas. Vid anmälan kan du lämna uppgifter om du önskar dövblindtolkning till något specifikt seminarium. Vi försöker att tillgodose alla deltagares behov i så stor utsträckning som möjligt och kontaktar dig i god tid innan konferensen om vi av någon anledning inte kan tillgodose just dina behov.

Kommer jag som är rullstolsburen att kunna röra mig obehindrat i lokalen?
Alla lokaler är anpassade för rullstolsburna och på alla våningsplan finns tillgång till anpassade toaletter. Vi är dock medvetna om att det kan bli mycket folk i och mellan samtliga lokaler vilket kan försämra möjligheten att röra sig obehindrat.

Finns det möjlighet till ledsagare på plats?
Behöver du ledsagare kan du vända dig till tillgängliga volontärer i informationsdisken under MR-dagarna. Kontakta gärna oss om du redan nu vet att du vill ha ledsagare under MR-dagarna.

Finns konferensmaterialet tillgängligt i andra format? 

Programmet i punktskrift kan hämtas i informationsdisken under MR-dagarna. Vill du ta del av programmet i punktskrift tidigare eller är i behov av något annat material: kontakta oss!

Finns det mat och fika till mig med särskilda kostbehov? 
Hör gärna av dig till oss om du har mycket specifika kostbehov så kan vi undersöka om det går att göra en specialbeställning. Inga måltider ingår i biljettpriset.

Var kan jag få tag i en volontär om jag behöver hjälp med något?
Har du frågor finns volontärer i alla lokaler där MR-dagarna befinner sig. Vid registreringen, infodiskarna samt i salarna och konferensrummen, kan du alltid hitta volontärer som är villiga att hjälpa till.

Är MR-dagarna doftfria?
All tvål på  toaletterna är parfym- och doftfri och MR-dagarna uppmanar besökare att undvika användandet av parfym under konferensen.

Hur fungerar det med skyltning för oss med nedsatt syn?
MR-dagarna eftersträvar skyltning i höga kontraster i den mån det går.