Tillgänglighet

Mänskliga Rättighetsdagarna strävar efter att vara en tillgänglig konferens och arbetar kontinuerligt för att nå detta mål. Här har vi försökt att svara på de vanligaste frågorna.

Finns hörslinga i alla lokaler?
Vi strävar efter att det ska finnas hörslinga i samtliga seminarielokaler och vid scener. Om hörslingan inte fungerar kontakta volontärer på plats.

Är programmet tillgängligt för mig med behov av skrivtolkning och/eller tolkning till teckenspråk?
En stor del av seminarierna på MR-dagarna teckenspråks- och/eller skrivtolkas. Dessa kommer att finnas utmärkta i schemalistan i programtidningen och på vår webb. Kontakta oss om det finns andra seminarier som du vill ta del av som inte tolkas för närvarande så försöker vi lösa detta. Programmet tolkas genomgående till svenskt teckenspråk.

Är programmet tillgängligt för mig med behov av dövblind tolkning?
Vi har för närvarande inga seminarier som dövblindtolkas. Kontakta oss om du önskar dövblindtolkning till något seminarium. Vi försöker att tillgodose deltagarnas behov i så stor utsträckning som möjligt.

Kommer jag som är rullstolsburen kunna röra mig obehindrat i lokalerna?
Alla lokaler är anpassade för rullstolsburna.

Finns konferensmaterialet tillgängligt i andra format?
Programmet i punktskrift kan hämtas i informationsdisken. Vill du ta del av programmet i punktskrift tidigare eller är i behov av något annat material så kan du kontakta oss. Programmet finns även tillgängligt på vår hemsida.

Finns det möjlighet till ledsagare på plats?
Behöver du ledsagare kan du vända dig till tillgängliga volontärer i informationsdisken. Kontakta oss gärna om du redan nu vet att du vill ha ledsagare.

Får jag ta med min ledarhund?
Ledarhundar är tillåtna.

Finns det mat till mig med särskilda kostbehov?
Maten som serveras på MR-dagarna är genomgående vegetarisk. Hör gärna av dig till oss om du har mycket specifika kostbehov så kan vi undersöka om det går att göra en specialbeställning.

Sidan kommer att uppdateras med mer detaljerad information under hösten. 

Har du andra frågor eller funderingar?
Kontakta oss på info@mrdagarna.se