Tillgänglighet

Vi som arbetar med Mänskliga Rättighetsdagarna vill självklart att alla som önskar ska kunna delta i konferensens olika delar. Vi har goda kunskaper och erfarenheter av att arrangera fysiska konferenser som är tillgängliga. Men att anordna en stor digital konferens innebär en helt ny utmaning för oss.

Nedan finner du information kring tillgängligheten på konferensplattformens olika delar – vilka behov vi möter, eventuellt kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan försöka åtgärda dem.

Kontakt och felanmälan

Om du behöver innehåll från MR-dagarna som inte är tillgängligt för dig, kan du kontakta oss på följande sätt:

  • Skriv ett meddelande i chatten till höger på den här sidan
  • Skicka e-post till info@mrdagarna.se

Övergripande information

Mänskliga Rättighetsdagarna genomförs i konferensplattformen InvitePeople. Stora delar av InvitePeoples plattform lever upp till standarden WCAG AA, men den testas inte för varje konferens då funktionaliteten varierar med olika konferenser.

Mänskliga Rättighetsdagarna har vidtagit en rad åtgärder för att konferensplattformen och vårt innehåll ska fungera för alla besökare. Brister finns dock. Mer information om dessa brister tillkommer i slutet på vecka 9.

Det finns funktioner i konferensens digitala lobby, den förstasida du som besökare når när du loggar in, som inte fungerar för er besökare som använder skärmläsare. Istället finns då en övermeny på sidan med samma funktioner som i lobbybilden. Du når alltså samma innehåll och kan ta del av samma funktioner oavsett om du navigerar via den digitala lobbyn eller via sidans huvudmeny. Plattformen fungerar för dig som använder tangentbordsnavigering.

Utställningar

Varje utställare är ansvarig för materialet i sin monter. Utställarna har inför konferensen informerats om hur en skapar en tillgänglig monter. Det kan dock förekomma PDF: er som inte är tillgänglighetsanpassade eller videos som inte är textade. För dig som använder skärmläsare kan det innebära problem med läsordningen av dessa PDF: er och sakna alt-texter till bilder. I de fall det finns brister i materialet i montrarna, får du i första hand kontakta representanten i montern.

Seminarier

Du finner seminarier som använder tolk genom att kryssa i det tolkningsalternativ du behöver i ”Fler sökalternativ” ovanför seminarieprogrammet.

  • Tryck här för att komma direkt till de seminarier som teckenspråkstolkas.
  • Tryck här för att komma direkt till de seminarier som skrivtolkas.

Samtliga seminariepass i Mänskliga Rättighetsdagarnas huvudprogram som sänds live från Uppsala Konsert & Kongress kommer att teckenspråktolkas till svenskt teckenspråk. Dessa seminarier kommer inte att skrivtolkas live, utan kommer att undertextas efteråt och sedan ligga uppe på vår konferensplattform i tre månader efter konferensen. Du som är i behov av skrivtolkning har då möjlighet att ta del av dessa seminarier 1-2 veckor efter konferensens genomförande.

Övriga programarrangörer på MR-dagarna är själva ansvariga för bokning av tolk för deras seminarier. Vi har inför konferensen informerat om vikten av att använda sig av teckenspråks- och/eller skrivtolkning, men det är i slutändan upp till arrangörerna själva att besluta om. Under livesända seminarier som teckenspråktolkas kommer du som deltagare kunna nåla fast tolkens videobild under seminariet om tolken deltar via länk.

Alla seminariearrangörer uppmanas att syntolka eventuella bilder de visar i bildspel och i förväg ladda upp eventuella presentationer till seminariet.

Efterfrågar du skrivtolk?

Om du är i behov av skrivtolkning och det seminarium du önskar ta del av inte redan planerat för skrivtolkning så kan du kontakta info@mrdagarna.se. Vi kan erbjuda skrivtolk till ett begränsat antal seminarier live. Kontakta oss senast den 10 april.

Ett stort antal seminarier kommer att erbjudas med undertextning efter konferensens genomförande. Även här kommer vi att kunna erbjuda ett mindre urval programpunkter med undertextning utifrån önskemål från brukare. Maila info@mrdagarna.se för att meddela oss dina önskemål.

OBS! om önskemålen om skrivtolkning eller undertextning är stort kommer vi inte att kunna svara mot alla önskemål.

Mingel & Nätverkande

Vi kommer dessvärre inte kunna erbjuda tolk i våra mingelrum eller under andra nätverksaktiviteter. Detta är något vi på Mänskliga Rättigheter beklagar och kommer att jobba på inför eventuella framtida digitala arrangemang. Alla mingelrum och nätverksaktiviteter har både chatt och videofunktion så möjlighet att delta i mingel via chatt finns genomgående.

Språk

Flera pass i seminarieprogrammet kommer att hållas på engelska. För engelskspråkiga besökare går det även att ändra språk på våra sidor.