Tillgänglighet

MR-dagarna strävar efter att vara en tillgänglig konferens och arbetar kontinuerligt för att nå detta mål. Vi tar gärna emot synpunkter och förslag på hur vi kan förbättra MR-dagarna ur ett tillgänglighetsperspektiv, hör av dig till oss på kansliet via info@mrdagarna.se  om du har förslag på hur vi kan förbättra vårt tillgänglighetsarbete.