Tillgänglighet

MR-dagarna strävar efter att vara en tillgänglig konferens och arbetar kontinuerligt för att nå detta mål. Vi tar gärna emot synpunkter och förslag på hur vi kan förbättra MR-dagarna ur ett tillgänglighetsperspektiv, hör av dig till oss på kansliet via info@mrdagarna.se om du har förslag på hur vi kan förbättra vårt tillgänglighetsarbete.

Inför ditt besök på MR-dagarna i Linköping:

Parkering
Anpassade parkeringsplatser finns 20 meter från entrén. Där kan du lätt ta dig in och ut med rullstol.

Entrédörrar
Entrén har automatiska dörröppnare.

Hiss
Det finns två hissar i anläggningen. Den ena är vid entrén vid Vasavägen som tar dig upp till anläggningens entréplan. Den andra ligger ca 5 meter från receptionen vid entrén vid Konsistoriegatan och tar dig till konferenssalarna på våning 1.

Låna rullstol
Linköping Konsert & Kongress har en rullstol att låna. Kontakta Besöks- och Mötesservice för att boka rullstolen under ditt besök.

Hörslinga
I alla konferensrum och vid alla scener finns hörslinga. Stolar inom tejpad zon har bäst upptagning av slingan. Se översiktskarta utanför varje sal.

Dofter
Vi uppmanar alla besökare att undvika doftande parfym, rakvatten, deodorant eller liknande kan framkalla allergiska reaktioner.

Allergi
Pälsdjur är inte tillåtet i lokalen. Har du frågor kring kost, hör av dig till info@mrdagarna.se eller direkt till info@konsertkongress.se

Toaletter
RWC-toaletter med bredare dörrar finns på både entréplan och övre plan.

Ledarhund, servicehund och signalhund
Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen (övriga pälsdjur är inte tillåtet i lokalen)

Har du frågor?
Kontakta Besöks- och Mötesservice på Linköpings Konsert &Kongress via telefon 013- 190 00 00 eller MR-dagarnas kansli via 08-12 15 00 52