Tillgänglighet

MR-dagarna strävar efter att vara en tillgänglig konferens och arbetar kontinuerligt för att nå detta mål. Vi tar gärna emot synpunkter och förslag på hur vi kan förbättra MR-dagarna ur ett tillgänglighetsperspektiv. Vi har nedan försökt att besvara de vanligaste frågorna, men kontakta oss gärna om du undrar något.

Finns hörselslinga i alla lokaler?
Hörslinga finns i samtliga salar och vid alla scener. I vissa salar och scener behövs dock en halsslinga som kan hämtas ut vid informationen på entréplan. Fråga rumsvolontären vad som gäller i respektive sal eller ifall slingan inte fungerar.

Är programmet tillgängligt för mig med behov av teckenspråkstolkning?
En del seminarier kommer att teckenspråkstolkas. Dessa seminarier markeras i det tryckta programmet (med symbolen två händer) och på webben (utskrivet). På webben kan du även sortera programmet på teckenspråkstolkning, gå då in under ”Fler sökalternativ” och klicka i rutan för teckenspråkstolkning.
Vid anmälan kan du även lämna uppgifter om du önskar teckenspråkstolkning till något specifikt seminarium. Vi försöker att tillgodose alla deltagares behov i så stor utsträckning som möjligt och kontaktar dig i god tid innan konferensen om vi av någon anledning inte kan tillgodose just dina behov.

Är programmet tillgängligt för mig med behov av dövblindtolkning?
Vi har för närvarande inga seminarier som dövblindtolkas. Vid anmälan kan du lämna uppgifter om du önskar dövblindtolkning till något specifikt seminarium. Vi försöker att tillgodose alla deltagares behov i så stor utsträckning som möjligt och kontaktar dig i god tid innan konferensen om vi av någon anledning inte kan tillgodose just dina behov.

Kommer jag som är rullstolsburen att kunna röra mig obehindrat i lokalen?
Alla lokaler är anpassade för rullstolsburna och på alla våningsplan finns tillgång till anpassade toaletter. Vi är dock medvetna om att det kan bli mycket folk i och mellan samtliga lokaler vilket kan försämra möjligheten att röra sig obehindrat.

Finns det möjlighet till ledsagare på plats?
Behöver du ledsagare kan du vända dig till tillgängliga volontärer i informationsdisken under MR-dagarna. Kontakta gärna oss om du redan nu vet att du vill ha ledsagare under MR-dagarna.

Finns konferensmaterialet tillgängligt i andra format? 

Programmet i punktskrift kan hämtas i informationsdisken under MR-dagarna. Vill du ta del av programmet i punktskrift tidigare eller är i behov av något annat material: kontakta oss!

Finns det mat och fika till mig med särskilda kostbehov? 
Hör gärna av dig till oss om du har mycket specifika kostbehov så kan vi undersöka om det går att göra en specialbeställning. Inga måltider ingår i biljettpriset.

Var kan jag få tag i en volontär om jag behöver hjälp med något?
Har du frågor finns volontärer i alla lokaler där MR-dagarna befinner sig. Vid registreringen, infodiskarna samt i salarna och konferensrummen, kan du alltid hitta volontärer som är villiga att hjälpa till.

Är MR-dagarna doftfria?
All tvål på Elmias toaletter är parfym- och doftfri och MR-dagarna uppmanar besökare att undvika användandet av parfym under konferensen.

Hur fungerar det med skyltning för oss med nedsatt syn?
MR-dagarna eftersträvar skyltning i höga kontraster i den mån det går.

Elmia Kongress- och Konserthus
På entréplan ligger kongresshallar och konferensrum. Genom att ta trappor eller hiss kommer du ner till mellanplan. Från mellanplan tar du dig genom en glasgång till utställarhallen.

Entré
Parkering: Reserverade parkeringsplatser samt avfasade trottoarkanter finns vid entrén.
Dörröppnare: Finns i hela anläggningen.

Kongresshallen
WC: I kongresshallen finns toaletter vid Rydbergsalen och i konferenskorridorer.
Hiss: Finns vid Rydbergsalens ena hörn, där kan du ta dig ner till mellanplan.

Information: I foajén finns en registrerings-och informationsdisk.

Mellanplan
WC: På mellanplan finns toaletter vid trappan.
Hiss: Finns i hörnet av mellanplan, bredvid toalett och trappa.
Garderob: Finns på motsatt sida av toalett och hiss.

Utställarhallen
WC: I utställarhallen finns toaletter mellan restaurangerna och lilla scenen.
Rulltrappa: I slutet av glasgången från mellanplan till utställarplan finns en rulltrappa.
Hiss: Bredvid rulltrappan finns en hiss ner till utställarhallen.
Information: En infodisk finns mellan det stora bokbordet och globala scenen.
Sjukvårds- och vilorum: Finns vid restaurang Black & White.Vid utrymning
Om en utrymning av lokalerna blir nödvändig, till exempel vid brandlarm, sker endast utrop via högtalare. Tyvärr finns inga lampor som signalerar fara, men Räddningstjänst och konferensanläggningens personal ronderar i lokalerna.