Utställartorget 2017

På Mänskliga Rättighetsdagarnas utställartorg visar ett 80-tal frivilligorganisationer, myndigheter och företag upp sina verksamheter. Här kan du som besökare möta politiker, tjänstepersoner och organisationsfolk som arbetar med frågor kring mänskliga rättigheter. Utställartorget är kostnadsfritt att besöka och kräver ingen biljett.

Utöver montrar och bokbord finns det också fotografi, konst och interaktiva utställningar.
Läs mer genom att klicka här!

Förstora kartan genom att klicka på den.

Utställare på Mänskliga Rättighetsdagarna 2017:

Acces to nature, Jönköpings kommun
ActionAid
Amnesty International
Arvsfonden
Barnombudet i Uppsala län
Barnombudsmannen (tillsammans med Myndigheten för delaktighet och Diskrimineringsombudsmannen)
Barnrättskonsultern
Biosfärområde Östra Vätterbranterna
Bris
Brottsofferjourerna Jönköping, Småland West och Höglandskommunerna
CISV
Civil Rights Defenders
DemokratiAkademin
Diakonia
Diskrimineringsombudsmannen (tillsammans med Myndigheten för delaktighet och Barnombudsmannen)
Erikshjälpen
ETC
Fonden för mänskliga rättigheter
Forum – Idéburna organisationer med social inriktning
Freethem Jönköping/Freethem
Friends
Funktionsrätt Sverige
Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län
Föreningen Ordfront
Föreningen Soluppgången
Föreningen Spectra
Göteborgs stad (tillsammans med Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen Västra Götaland)
Göteborgs universitet
Ibn Rushd Studieförbund
IM Individuell Människohjälp
Interagera Mera
Islamic Relief
Jönköpings bibliotek
Jönköpings kommun
Jönköping University
Kristna Fredsrörelsen
Kulturgruppen för resandefolket
Lika Unika
Linköpings kommun
Loza Foundation Insamlingsstiftelse
Lunds Universitet
Länsstyrelsen Jönköpings län
Länsstyrelsen Stockholm (tillsammans med Sametinget)
Länsstyrelsen Västra Götaland (tillsammans med Göteborgs stad och Västra Götalandsregionen)
Make Equal
Migrationsverket
Myndigheten för delaktighet (tillsammans med Barnombudsmannen och Diskrimineringsombudsmannen)
Myndigheten för stöd till trossamfund
MyRight
Nationella sekretariatet för genusforskning
Noaks Ark Syd
Qandil
Raoul Wallenberg Institutet
RealStars
Regeringskansliet
Region Jönköpings län
RFSU Jönköping
Rädda Barnen Jönköping
Rättighetsfokus
Röda Korsets Ungdomsförbund
Sametinget (tillsammans med Länsstyrelsen Stockholm)
Sensus
Statens institutionsstyrelse
Stiftelsen Fistulasjukhuset
Studieförbundet Bilda
Studieförbundet Vuxenskolan i Jönköpings län
Svalorna Indien Bangladesh
Svenska Afghanistankommittéen
Svenska ESF-rådet
Svenska Esperantoförbundet
Svenska kyrkan
Sveriges Kommuner och Landsting
Svenska Missionsrådet
Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa
Sydasien
Teologiska högskolan Stockholm
Teskedsorden
Transföreningen FPES
Union to Union
Uppsala Universitet
Vardagens civilkurage
Vision
Vårsols Familjecenter
Vänortsföreningen Jönköping-Bangladesh räkning
Västra Götalandsregionen (tillsammans med Göteborgs stad och Länsstyrelsen Västra Götaland)