Utställartorget

På Mänskliga Rättighetsdagarnas utställartorg visar ett 80-tal frivilligorganisationer, myndigheter och företag upp sina verksamheter. Här kan du som besökare möta politiker, tjänstepersoner och organisationsfolk som arbetar med frågor kring mänskliga rättigheter. Utställartorget är kostnadsfritt att besöka och kräver ingen biljett.

Utställare som var med på Mänskliga Rättighetsdagarna 2017:

Acces to nature, Jönköpings kommun
ActionAid
Amnesty International
Arvsfonden
Barnombudet i Uppsala län
Barnombudsmannen tillsammans med Myndigheten för delaktighet och Diskrimineringsombudsmannen
Barnrättskonsultern
Biosfärområde Östra Vätterbranterna
Bris
Brottsofferjourerna Jönköping, Småland West och Höglandskommunerna
CISV
Civil Rights Defenders
DemokratiAkademin
Diakonia
Erikshjälpen
ETC
Fonden för mänskliga rättigheter
Forum – Idéburna organisationer med social inriktning
Freethem Jönköping/Freethem
Friends
Funktionsrätt Sverige
Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län
Föreningen Ordfront
Föreningen Soluppgången
Föreningen Spectra
Göteborgs stad tillsammans med Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen Västra Götaland
Göteborgs universitet
Ibn Rushd Studieförbund
IM Individuell Människohjälp
Interagera Mera
Islamic Relief
Jönköpings bibliotek
Jönköpings kommun
Jönköping University
Jönköpings stift
Kristna Fredsrörelsen
Kulturgruppen för resandefolket
Lika Unika
Linköpings kommun
Loza Foundation Insamlingsstiftelse
Lunds Universitet
Länsstyrelsen Jönköpings län
Länsstyrelsen Stockholm tillsammans med Sametinget
Make Equal
Migrationsverket
Myndigheten för stöd till trossamfund
MyRight
Nationella sekretariatet för genusforskning
Noaks Ark Syd
Qandil
Raoul Wallenberg Institutet
RealStars
Regeringskansliet
Region Jönköpings län
RFSU Jönköping
Rädda Barnen Jönköping
Rättighetsfokus
Röda Korsets Ungdomsförbund
Sensus
Statens institutionsstyrelse
Stiftelsen Fistulasjukhuset
Studieförbundet Bilda
Studieförbundet Vuxenskolan i Jönköpings län
Svalorna Indien Bangladesh
Svenska Afghanistankommittéen
Svenska ESF-rådet
Svenska Esperantoförbundet
Svenska kyrkan
Sveriges Kommuner och Landsting
Svenska Missionsrådet
Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa
Sydasien
Teologiska högskolan Stockholm
Teskedsorden
Transföreningen FPES
Union to Union
Uppsala Universitet
Vardagens civilkurage
Vision
Vårsols Familjecenter
Vänortsföreningen Jönköping-Bangladesh räkning