Utställartorg

C-16

Utställartorg på Mänskliga Rättighetsdagarna

På Mänskliga Rättighetsdagarnas utställartorg visar ett 70-tal frivilligorganisationer, myndigheter och företag upp sina verksamheter. Här kan du som besökare möta politiker, tjänstemän och organisationsfolk som arbetar med frågor kring mänskliga rättigheter. Utställartorget är kostnadsfritt att besöka och kräver ingen biljett.

Besök Aktivismtorget och Fredstorget!
Utöver de ordinarie utställningarna 2016 hade vi två extra torg med bokbord och spännande aktiviteter. Det ena torget hade fokus på aktivism och det andra på fred- och säkerhetsfrågor. På aktivismtorget kunde du möta ideella organisationer och föreningar som arbetar med rättighetsfrågor både lokalt och globalt, här fanns bland annat: Basinkomstgruppen, Flykten från Sverige, Föreningen Konst & Kultur för mänskliga rättigheter i Skåne, Förenade Progressivt Hantverk, Iranska Kulturföreningen Södra Sverige, Malmös Unga Muslimer, MINE (Mentorship, Inspiration, Networking, Education) och Spiritus Mundi. På fredstorget kunde du träffa: Abrahams Barn, Afghan Women Empowerment Program (AWEP), Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet (IKFF), Kvinnor för fred Skåne, Läkare utan gränser, Peaceworks, Röda korsets ungdomsförbund, Svalorna Latinamerika, Svenska Burmakommittén och Svenska FN-förbundet.

Det här är alla som ställde ut på Malmö Live 2016:
Monternr – Organisation:
29 ActionAid
16 Aktivismtorg och MR-rådgivning
19 Amnesty International
5  Arvsfonden
32 Attendo IOF
21 Centralasiengrupperna
46 DemokratiAkademin
51 Diakonia
36 Diskrimineringsombudsmannen
68 Elektrikerförbundet
33 Erikshjälpen
24 Flickaplattformen
47 Fonden för mänskliga rättigheter
45 Föreningen Ordfront
66 Green Forum
54 Göteborgs universitet
25 Hungerprojektet
49 Ibn Rushd studieförbund
18 Individuell Människohjälp (IM)
62 Jönköpings kommun
17 Kvinna till Kvinna
31 Lika Unika
61 Linköpings kommun
3   Lunds universitet
43 Länsstyrelsen i Stockholm
42 Länsstyrelsen Skåne
23 Make Equal
55 Malmö högskola
37 Malmö mot Diskriminering
40 Malmö stad
10 Migrationsverket
38 Mångkulturellt centrum (MKC)
11  Myndigheten för delaktighet
30 MyRight
13 Mångfaldsföretagarna
26 Noaks Ark Syd

67 Noomi, Hela Människan i Malmö
57 Raoul Wallenberg Academy
53 Raoul Wallenberg Institutet
69 Real Stars
9   Regeringskansliet
41 Region Skåne
64 Riksförbundet Hjärnkoll, NSPH projektet Din rätt
60 Riksorganisationen GAPF – Glöm Aldrig Pela och Fadime
14  Rättighetsfokus

35 Schyst resande
48 Sensus studieförbund
22 Share Music Sweden
63 SST – Nämnden för Statligt Stöd till Trossamfund
4   Studieförbundet Bilda
28 Svalorna Indien Bangladesh
65 Svenska Esperantoförbundet
8   Svenska institutet
50 Svenska kyrkan
44 Sveriges Kommuner och Landsting
52 Sveriges Kvinnolobby
1   Teologiska högskolan Stockholm
58 Teskedsorden
6   Tobaksfakta – Oberoende tankesmedja
7   Transföreningen FPES
39 Unesco LUCS, Lokalt Unescocenter för samverkan
12 Unga Funkisar
56 Ungdom mot rasism
20 Union to Union
2   Uppsala universitet
59 UR
70 Utställningstorg med fokus på fred
15 Vision
27 White Ribbon Alliance (WRA)