Bred samling behövs

Replik till ”Extremt är det nya normala” av Erik Helmerson (DN 3/9, 2015)

I Erik Helmersons artikel ”Extremt är det nya normala” (DN 3/9) framförs kritik mot Mänskliga Rättighetsdagarna och årets arrangemang. Vi tar kritiken på allvar, men tyvärr ger texten en missvisande bild av vad konferensen är.

Mänskliga Rättighetsdagarna är en mötesplats för forskare, studenter, tjänstemän, politiker, aktivister och ideellt engagerade som arbetar med eller vill lära mer om mänskliga rättigheter. Syftet med arrangemanget är att öka kunskapen om mänskliga rättigheter och att lyfta dem högre upp på den politiska dagordningen.

Konferensen har funnits sedan år 2000 och är ett samarbetsprojekt mellan elva huvudarrangörer och varje år arrangerar omkring 100 olika arrangörer program och utställningar. Konferensen drivs helt utan vinstintresse, huvuddelen finansieras av deltagaravgifter och program- och utställarintäkter, vi får även lokalt och statligt stöd.

När vi i år genomför en konferens med temat ”Tillsammans mot rasism” har det varit viktigt att tänka igenom vilka ämnen och perspektiv som är angelägna att få med i årets program. Hur känns det att ständigt bli misstänkliggjord på grund av sin hudfärg? Hur är det att bli utsatt för trakasserier för att man bär slöja? Många som lever i Sverige har inga erfarenheter av det, men en hel del har det. Vi tycker att det är viktigt att samtala med och inte enbart om de som utsätts för rasism och strukturell diskriminering.

Årets program innehåller en bred samling med omkring 180 seminarier där många olika röster får komma till tals. De handlar om allt från Sveriges antiziganistiska historia till minnet av Kristallnatten och utsatta EU-medborgares vårdsituation.

Att verka för allas lika värde och rättigheter är inte enkelt och har aldrig varit det. De organisationer som arbetar mot rasism eller med frågor som rör rättigheter är inte alltid eniga. Vår uppfattning är ändå att vi behöver fortsätta mötas, diskutera och samla kunskap även om vissa ämnen och frågeställningar kan vara obekväma.

Mänskliga Rättighetsdagarna är sedan 15 år en arena både för lågmält resonerande och för diskussion kring svåra frågor i samtiden. Erik Helmerson tycker att det sistnämnda är extremt. Vi tror att det behövs.

När det gäller kritiken av vårt val av konferencier så har Nabila Abdul Fattah tagit avstånd från sina tidigare uttalanden, se mer information här. Människor kan göra misstag, men de ska kunna bli förlåtna om de visar att de ångrar sig. Erik Helmerson har även synpunkter på olika organisationer som har program på Mänskliga Rättighetsdagarna, för svar hänvisar vi till respektive organisation.

Huvudarrangörerna för Mänskliga Rättighetsdagarna

Comments

 1. http://Annika%20Braun says

  Ang MRs replik på Elmersons debattartikel.

  Helmersons kritik är befogad. Han tar upp olika aspekter som sammantaget pekar på en tendens. Det är ett olustigt glidande som gör att det känns olustigt.

  Det mest graverande på seminariet anser jag är att hurvida CHs karikatyrer var rasistiska eller inte. Jag anser inte det. Men däremot anser jag att rasim förekommer och att det är ett problem.

  Fråga:
  Vad har frågan om CHs teckningar var rasistiska eller inte för betydelse?

Speak Your Mind

*