Årets temafilm: Rätten till ett liv i trygghet och säkerhet

De mänskliga rättigheterna slår fast att alla människor har rätt att leva ett värdigt liv i frihet, trygghet och säkerhet. Men vad innebär trygghet och säkerhet för dig?

Mänskliga Rättighetsdagarna vill valåret 2022 bidra till ett samtal om säkerhet och trygghet som innefattar social trygghet och personlig säkerhet och som har fler dimensioner än det vi tar del av dagligen i media.

I årets temafilm har vi frågat olika personer vad det innebär för dem att känna sig trygg och säker.

Årets temabild!

Vilka klossar hade du velat lägga till?

I Sverige har trygghet och säkerhet seglat upp som en av väljarnas viktigaste frågor inför valet 2022. Begreppen används ofta för att beskriva ett behov av att skydda någon eller något mot ett yttre hot, ofta i form av brottslighet eller ordningsstörningar.

Men många olika faktorer påverkar upplevelsen av trygghet, och för att skapa ett samhälle som erbjuder trygghet för alla så måste många olika bitar finnas på plats. I år har vi valt att illustrera detta med ett torn byggt av klossar som representerar några av de olika faktorer som tillsammans behövs för att skapa ett samhälle där alla kan känna sig trygga och säkra.

Vilka klossar hade du velat lägga till?

Nu släpps biljetterna till Mänskliga Rättighetsdagarna i Örebro!

Mänskliga Rättighetsdagarna 2022 äger rum på Conventum i Örebro 17-18 november. Nu kan du boka din biljett till rabatterat pris – säkra din plats innan sommaren!
Temat för konferensen är ”Rätten till ett liv i trygghet och säkerhet” och det kommer att bli två dagar späckade med spännande seminarier, utställningar, möjligheter att nätverka och mycket mer! Säkra din plats på MR-dagarna innan sommaren och ta del av vår boka-tidigt-rabatt. Till och med 30 juni erbjuder vi 20% rabatt på ordinarie priser till biljettkategorierna myndigheter/företag och ideella organisationer/lärare. Om du bokar biljetter för en grupp om minst tio personer så får du hela 30% rabatt!


Biljettpriser med boka-tidigt-rabatt

Myndigheter & företag
2 dagar: 2 200kr (1 925kr vid gruppbokning om tio personer eller fler).
1 dag: 1 440kr (1 260kr vid gruppbokning om tio personer eller fler).

Ideella organisationer & lärare
2 dagar: 760kr (665kr vid gruppbokning om tio personer eller fler).
1 dag: 600kr (525kr vid gruppbokning om tio personer eller fler).

Boka-tidigt-rabatten gäller till och med den 30 juni 2022. Se bokningssidan för fullständiga villkor.


Biljetter till ordinarie pris

Privatpersoner
2 dagar: 700 kr
1 dag: 500 kr

Studenter, arbetslösa, pensionärer, ungdomar upp till 20 år
2 dagar: 290 kr
1 dag: 190 kr

Läs mer och boka din biljett här!

Vill ni stå värd för Nordens största forum för mänskliga rättigheter?

Mänskliga Rättighetsdagarna är ett årligt återkommande arrangemang och arrangeras på olika orter varje år. Genom åren har en rad olika städer stått värd, från Luleå i norr till Malmö i söder. 2022 arrangeras MR-dagarna i Örebro och 2023 i Helsingborg. Nu söker vi värdstad för 2024 och 2025!

Tidigare värdstäder har beskrivit hur projektet fungerar som en hävstång för det egna människorättsarbetet och medför ny kunskap, nya kontakter och inspiration i det fortsatta arbetet. Låter det intressant? Läs mer kring kriterier och villkor för värdar och skicka in en intresseanmälan senast 30 maj 2022 (ej bindande eller obligatorisk). En formell ansökan skall skickas in till info@mrdagarna.se senast, men gärna före, 15 oktober 2022.

Ansökan ska innehålla både information om engagemang och ekonomi.

Afrikagrupperna ny medlem i MR-dagarnas arrangörsgrupp!

BILD PÅ LOUISE LINDFORS, GENERALSEKRETERARE PÅ AFRIKAGRUPPERNA

Louise Lindfors, generalsekreterare på Afrikagrupperna. Foto: Linda Svensson

Mänskliga Rättighetsdagarna välkomnar Afrikagrupperna som ny medlem i arrangörsgruppen. Louise Lindfors, generalsekreterare på Afrikagrupperna, ser fram emot att bidra med perspektiv på mänskliga rättigheter som utgår från deras samarbete med civilsamhället i södra Afrika.

Varför har ni valt att gå med i Mänskliga Rättighetsdagarnas arrangörsgrupp?
Idag hotas de mänskliga rättigheterna på så många nivåer, av klimatförändringarna, av populism och anti-demokratiska krafter och av den ökande ojämlikheten globalt. Vi tycker att Mänskliga Rättighetsdagarna är en viktig plattform för att mobilisera, samla kraft, dela kunskap och nå ut till olika människor och organisationer!

Vilka perspektiv hoppas ni att Afrikagrupperna kan bidra med i gruppen?
Vi vill dela med oss av ett perspektiv på mänskliga rättigheter som utgår från vårt samarbete med civilsamhället i södra Afrika med en kompetens och analys inom demokrati, hållbarhet, rättvisa och feminism. Genom vår kunskap i dessa frågor och vårt breda nätverk hoppas vi bidra till inspiration, kreativitet och samarbetsglädje i arrangörsgruppen.

Årets tema är ”Rätten till ett liv i trygghet och säkerhet”. På vilket sätt knyter det an till Afrikagruppernas arbete?
Solidaritet och feminism är två av utgångspunkterna för Afrikagruppernas arbete och stora delar av vårt utvecklingssamarbete syftar till att skapa just trygghet och säkerhet. Att dessa begrepp dessutom ofta används i debatten för att ställa nationella och internationella behov emot varandra gör att det är särskilt angeläget att verkligen prata om hur allt hänger ihop!

Under frihetskampen sa vi ”ingen är fri förrän alla är fria” – idag med klimatkatastrof och ojämlikhet som leder till migration och konflikt kan vi säga att ”ingen är trygg och säker förrän alla är trygga och säkra!” Vi arbetar för demokrati, matsuveränitet, rätten till naturresurser, småskaligt ekologiskt jordbruk samt sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, för det som stärker det lokala självförsörjandet kommer även ge global balans och säkerhet.

Vilka är era förhoppningar på Mänskliga Rättighetsdagarna i Örebro 17-18 november?
Att träffa människor med engagemang och kunskap! Efter år av restriktioner är längtan efter att träffas i verkligenheten väldigt stor. Vi hoppas kunna bidra med intressanta seminarier och gäster och att bli fler i kampen för rättvisa i världen. I tider av oro, konflikter och hot är det en viktig motkraft att prata, lyssna, lära och inspireras av människors goda exempel på samarbete och förståelse för varandra!

Om mänskliga rättighetsdagarnas arrangörsgrupp
Mänskliga Rättighetsdagarna är ett civilsamhällesdrivet forum med tio organisationer i sin arrangörsgrupp, där Föreningen Ordfront är ekonomisk och juridisk huvudman. Arrangörsgruppen tar övergripande inriktningsbeslut för forumet och beslutar bland annat om tema, program, talare att bjuda in och värdstad.

De organisationer som ingår i arrangörsgruppen är, Föreningen Ordfront, Afrikagrupperna, Amnesty, DemokratiAkademin, Diakonia, Fonden för mänskliga rättigheter, Ibn Rushd studieförbund, Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet, Sensus studieförbund och Svenska kyrkan.