Ny lag – skydd för visselblåsare

 

 

Den 17 december får Sverige en ny lag, som ska skydda de som anmäler missförhållanden och överträdelser mot de mänskliga rättigheterna. Myndigheter och företag är skyldiga att inrätta visselblåsarfunktioner. Men räcker lagen? Hur ska människor våga påtala missförhållanden om de vet att de riskerar att råka ut för repressalier?Anders kompass och jonas attenius

”Lagen är välkommen, med lagen är inte tillräcklig, säger Hayaat Ibrahim, som i oktober 2021 blev generalsekreterare för Institutet mot mutor. Hon är jurist, specialiserad mot antikorruption, internutredningar samt företagande och mänskliga rättigheter.

”Den som påtalar missförhållanden riskerar att bli väldigt ensam och utsatt. Den stora utmaningen är att bryta tystnadskulturen och skapa trygga arbetsplatser”, säger hon.

Jonas Attenius

Jonas Attenius

”Tystnadskultur är ett stort problem. Det är ett underbetyg för vår demokrati. Inom FN finns det en rädsla för att problem och missförhållanden ska påverka opinionen och att det kan skada organisationen”, säger Anders Kompass, som har personlig erfarenhet av att påtala missförhållanden och bli utfryst av cheferna.

2014 arbetade han chef inom FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter och avslöjade sexuella övergrepp utförda av franska fredsbevarande FN-soldater i Centralafrikanska republiken. Han stängdes av från sitt arbete och blev anklagad av FN-systemet, men fick till slut upprättelse.

”Efter 45 års yrkesliv blev jag kallad visselblåsare, men jag gjorde ju bara mitt jobb. Jag arbetade med mänskliga rättigheter och kunde inte blunda för att FN-soldater utnyttjade små pojkar i Centralafrika”, säger Anders Kompass.

”Trots att jag fick upprättelse tappade jag arbetsglädjen. Det var ett fruktansvä

Anders Kompass

rt pris att betala. Det behövs verkligen motivation för att orka arbeta med mänskliga rättigheter”. Idag är Anders Kompass ordförande för biståndsorganisationen Individuell Människohjälp (IM).

Jonas Attenius, socialdemokratiskt oppositionsråd i Göteborgs kommun, berättar att kommunen hade stora problem med mutor och oegentligheter som uppdagades för tio år sedan. Då inrättades en visselblåsarfunktion, som är ett bra verktyg för att – som han säger – ”få upp skiten på bordet”.

”Nu kommer vi att gå vidare för att kunna fånga upp problem som finns i våra olika enheter. Det finns så många chefslager, som filtrerar informationen, så det som når oss som politiker blir en för glättad bild av verkligheten. Vi måste få veta hur det fungerar. Annars kan vi inte göra något åt det. Här är alla partier överens, vi måste bryta tystnadskulturen”, säger Jonas Attenius.

Framöver ska medarbetare kunna rapportera missförhållanden och brister till en extern enhet, som presenterar ofiltrerade fakta till politikerna.

#MRdagarna #MRdagarnagbg

Ny länk till livesändning från Kongresshallen

Är du inte på plats i Göteborg för att följa programmet så har du möjlighet att streama programmet från Kongresshallen på Svenska Mässan det direkt från soffan  på den här länken.

För dig som har följt vår livesändning under gårdagen så är det värt att notera att det är en ny länk på grund av ett tekniskt fel.

På måndag drar Mänskliga Rättighetsdagarna igång i Göteborg!


På måndag drar
 Nordens största forum för mänskliga rättigheter igång på Svenska Mässan. Mänskliga Rättighetsdagarna arrangeras för tredje gången i Göteborg och pågår mellan 6-7 december.

– Vi ser fram emot att komma tillbaka till Göteborg och att vi nu dessutom kommer att kunna mötas på plats gör att det känns extra kul, vi ser fram emot att kunna erbjuda en inspirerande och kunskapshöjande mötesplats, säger Malin Slätis, projektledare.

Mänskliga Rättighetsdagarna har arrangerats sedan år 2000 och syfter med forumet är att öka kunskapen om mänskliga rättighetet och att lyfta dem högre upp på den politiska dagordningen. I år är Göteborgs stad, Länsstyrelsen Västra Götalands län, Västra Götalandsregionen och Göteborgs Universitet lokala värdar till arrangemanget.

Under temat ”Demokrati + mänskliga rättigheter = sant!” arrangeras runt 130 programpunkter, över 80 organisationer kommer att finnas på plats på utställartorget och en rad spännande talare kommer att medverka.

– Temat för Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg är högaktuellt. Vi ser en negativ utveckling för demokratin i flera delar av värden idag. Mänskliga rättigheter inskränks och det demokratiska utrymmet för civilsamhället krymper på flera håll. Därför känns det väldigt angeläget att lyfta dessa frågor under Mänskliga Rättighetsdagarna och vi är stolta att kunna presentera ett riktigt intressant program, säger Malin Slätis, projektledare för MR-dagarna.

Bland årets talareMelody Farshin, komiker och författare med hjärta för rättvisefrågor, Emma Frans, vetenskapsskribent och doktor i medicinsk epidemiologi, Anders Kompass, Ordförande IM, före detta diplomat och FN-tjänsteman, Hayaat Ibrahim, Generalsekreterare, Institutet mot mutor, Daniel Poohl, vd och ansvarig utgivare för tidningen Expo,Nicolas Lunabba, Verksamhetsansvarig HelaMalmö, Hanna Wallensteen, psykolog, Olga Persson, förbundsordförande Unizon, Carin Jämtin, generaldirektör Sida, Aida Badeli, språkrör Grön Ungdom, Teysir Subhi, partiledare Feministiskt Intiativ, Barbro Westerholm, riksdagsledamot Liberalerna, Nazha El Khalidi, journalist Equipe Media, Paul Hunt, chief commissioner New Zealand Human Rights Commission, Cecilia Ruthström-Ruin, ambassadör för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer, Nisha Besara, ordförande för War Child Sverige och många fler!

Om vaccinintyg och mänskliga rättigheter

Sedan information gick ut om att vaccinpass blir obligatoriskt för att kunna besöka Mänskliga Rättighetsdagarna har arrangörerna fått frågor om detta inte är en kränkning av mänskliga rättigheter.

Införandet av vaccinationsbevis är utan tvekan en begränsning i människors rörelsefrihet och även ett beslut som inskränker rätten till privatliv, dvs vår integritet. Arrangörerna bakom MR-dagarna välkomnar den diskussion som nu förs om beslutets förenlighet med grundlagen och, inte minst, mänskliga rättigheter så som de uttrycks i exv. Europakonventionen. Vi välkomnar också diskussionen om covid-lagens antagande och de brister som fanns i det förberedande lagstiftningsarbetet.

Syftet med införandet av vaccinationsbevis är emellertid i samklang med det ändamålskrav som finns för att tillåta inskränkningar av vissa fri- och rättigheter, som mötesfriheten, nämligen att förhindra smittspridning av allvarlig sjukdom.

Vi är dock inte rätt instans att bedöma om det är nödvändigt i det smittoläge vi befinner oss i just nu, eller om andra, mindre rättighetsinskränkande, metoder är möjliga att införa. Det kräver annan kompetens än den vi besitter.

Naturligtvis kommer vi att följa utvecklingen och ämnar även att ta upp diskussionen under MR-dagarna. Det är inte en enkel lösning vare sig etiskt eller tekniskt att avkräva våra besökare vaccinationsintyg. ​

Vi har dock, med bara några dagar kvar till arrangemang, inte möjlighet att hitta andra smittskyddslösningar för MR-dagarna (som är en kongress, inte en mässa) än att införa vaccinationsbevis. Att trotsa beslutet skulle sannolikt innebära att arrangemanget stoppas vilket i sin tur innebär att ett par hundra viktiga samtal om mänskliga rättigheter och demokrati helt uteblir.

Vaccinationspass blir obligatoriskt på Mänskliga Rättighetsdagarna

Den 17 november aviserade Folkhälsomyndigheten att krav på vaccinationspass kommer att införas från och med 1 december vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus som samlar fler än 100 personer. Detta innebär att vaccinationspass kommer att krävas för alla personer som är 18 år och äldre som besöker Mänskliga Rättighetsdagarna.

Nedan kan du läsa svar på vanliga frågor, du hittar dem även under praktisk information.

Vad räknas som vaccinationsbevis och var kan jag ladda ner det?
Du behöver ha tagit två vaccinationsdoser och du måste ha tagit din andra spruta senast 14 dagar innan arrangemang. Observera att endast vaccinpass gäller, negativt pcr-test eller antigentest kan ej användas. Se eHälsomyndigheten för mer information om vaccinationsbeviset. Du kan hämta ditt vaccinationsbevis på www.covidbevis.se. Det är enbart europeiska vaccinationsbevis som gäller.

Vilka andra smittskyddsåtgärder har ni vidtagit?

  • Färre gemensamma pauser i programschemat för att undvika trängsel vid seminariesalarna.
  • Golvmarkeringar och skyltning som påminner om att hålla avstånd samt personal som hjälper till att påminna för den som glömmer.
  • Utplacering av handsprit på flera platser samt utökade städrutiner.
  • Svenska mässan är en Covid-19 certifierad anläggning

Vi ber också dig som besökare att stanna hemma om du känner dig sjuk, hålla god handhygien och hålla avstånd till andra deltagare och personal.

Kan ni inte använda er av andra smittskyddsåtgärder på plats istället för vaccinationsbevis?
Om arrangemanget inte skulle använda vaccinationsbevis skulle vi behöva följa andra restriktioner (vad som gäller har ännu inte kommunicerats ut). Det skulle med största sannolikhet innebära att vi skulle behöva begränsa deltagarantalet kraftigt, släppa in färre personer i varje seminariesal och se till att tillräckliga avstånd hålls mellan deltagare, åtgärder som är omöjliga för oss att genomföra med så kort varsel.

Om jag har köpt biljett men inte är vaccinerad kan jag få tillbaka pengarna för biljetten?
Vi erbjuder tyvärr inte återbetalning av biljetter, se bokningsvillkor.

Vad kan jag ta del av utan vaccinpass?
Hela programmet från Kongressalen kommer att livesändas via MR-dagarnas facebook, samt läggas upp i vår Youtube-kanal efter arrangemanget. Allt program på Globala scenen kommer också att filmas och finnas tillgängligt efteråt. Det finns också möjlighet att besöka vårt digitala utställartorg där du kan få kontakt med och ta del av material från ett 70-tal utställare. Allt digitalt program och utställningar är kostnadsfritt att besöka.