Nu öppnar vi ansökan för programförslag! – Temat är Rätten till ett liv i trygghet och säkerhet!

17-18 november äger Mänskliga Rättighetsdagarna 2022 rum på Conventum i Örebro. Nu lanserar vi temat för dagarna, Rätten till ett liv i trygghet och säkerhetVill din organisation arrangera program på Nordens största forum för mänskliga rättigheter? – Idag öppnar vi även upp ansökan för programförslag!

Trygghet och säkerhet är en av väljarnas viktigaste frågor inför valet 2022. Begreppen används ofta i samma andetag och beskriver inte sällan ett behov av att skydda någon eller något mot ett yttre hot, ofta i form av brottslighet eller ordningsstörningar. Men ur ett MR-perspektiv är det viktigt  att vidga begreppen och istället tala om personlig säkerhet och social trygghet för alla människor.  Många faktorer påverkar upplevelsen av trygghet; vårt boende, tillgången till arbete, vår ekonomi, vår tillit till samhället, vår familjesituation, vår upplevelse av att behandlas likvärdigt med andra (icke-diskriminering), oro för problem i närmiljön, större globala hot som klimatkris, konflikter och mycket mer. Med en sådan bred syn på vad som skapar trygghet är det uppenbart att åtgärderna för att uppnå ett liv i trygghet för alla är många och komplexa.

Mänskliga Rättighetsdagarna vill tillföra ett tydligt människorättsperspektiv i samtalet om trygghet och säkerhet och öka förståelsen för hur vi kan främja ett liv i trygghet och säkerhet för alla.

Läs mer om temat här!

Har er organisation kunskap om och erfarenhet av att jobba med mänskliga rättigheter? – Skicka in ert programförslag senast 1 april!

Mänskliga Rättighetsdagarna vill tillföra ett tydligt människorättsperspektiv i samtalet om trygghet och säkerhet och öka förståelsen för hur vi kan främja ett liv i trygghet och säkerhet för alla. Nu bjuder vi in din organisation eller myndighet att vara med och bygga ett program som höjer kunskapsnivån och breddar debatten.

Mänskliga Rättighetsdagarna besöks årligen av 3 000-5 000 deltagare och programmet genomförs med omkring 150 seminarier, workshops, föreläsningar och kulturinslag. Under två fullspäckade dagar möts forskare, studenter, tjänstepersoner, aktivister, politiker, företagare och ideellt engagerade för att inhämta ny kunskap och inspiration kring mänskliga rättigheter. Ta chansen att nå ut med frågorna som din verksamhet brinner för genom att arrangera ett seminarium!

Låt dig inspireras och engageras i mänskliga rättigheter på digitala Fredstorget!

Välkommen till det digitala Fredstorget, en plattform där du kan inspireras och engageras i globala rättighetsfrågor – helt kostnadsfritt!

På det digitala Fredstorget kan du ta del av information från organisationer som arbetar med mänskliga rättigheter, fred och säkerhet. Du kan även se över 20 stycken inspelade seminarier från MR-dagarnas Globala Scen, göra quiz eller hoppa in i digitala upplevelser med visualiserad data i sann Rosling-anda. På plattformen hittar ni även jobb- och engagemangscoaching, för den som är nyfiken på att engagera sig för och jobba med globala frågor.

Såhär gör du
Gå till vår anmälningssida och registrera dig med namn och e-post. Du får sedan ett mail med en länk som tar dig till det digitala Fredstorget. Du kan skapa ett konto till dig och sedan visa innehållet för din klass, men det bästa är om varje elev registrerar en egen e-post för att få en egen profil och kunna navigera själva på sidan.

Seminarier i urval
Afghanistan – vad händer med freden & kvinnors organisering?
Vem var Raoul Wallenberg?
Sexuella rättigheter – motstånd och framgångar

Besök digitala utställningar med bland andra
Amnesty International
Diakonia
Kvinnor för fred och frihet
Latinamerikagrupperna

En del av Mänskliga Rättighetsdagarna
Det digitala Fredstorget är en del av Mänskliga Rättighetsdagarna som är Nordens största forum för mänskliga rättigheter. Syftet med arrangemanget är att öka kunskapen om mänskliga rättigheter och att lyfta dem högre upp på den politiska dagordningen.

Välkommen till stormöte inför MR-dagarna i Örebro!

Den 17-18 november 2022 arrangerar vi Mänskliga Rättighetsdagarna på Conventum i Örebro. Nu bjuder vi in din organisation till ett dialogmöte om årets arrangemang, där vi diskuterar årets tema och hur programprocessen går till. Vi vill träffa dig som representerar en civilsamhällesorganisation i Örebro med omnejd för att lyssna in önskemål och idéer om hur vi kan göra Mänskliga Rättighetsdagarna 2022 så bra som möjligt. Det övergripande temat för Mänskliga Rättighetsdagarna i Örebro är Rätten till ett liv i trygghet och säkerhet

Vi hoppas att du som har kunskap och erfarenhet av att arbeta med frågor kring mänskliga rättigheter – i idrottsföreningen, kvinnojouren, studieförbundet, aktivistgruppen eller var du än befinner dig – vill dela med dig av dina erfarenheter och kunskaper så att vi kan bygga ett gediget och relevant program.

Vi ses den 24 februari på Zoom, antingen 14:00-15:00 eller 17:30-18:30!
 
Anmäl dig senast 22 februari genom att maila info@mrdagarna.se. Meddela namn, vilken organisation/nätverk/rörelse du företräder samt vilken av tiderna som du vill delta. Meddela också om du har några tillgänglighetsbehov.

Nu kan du se inspelade seminarier på vår Youtubekanal!

Om du missade MR-dagarna i Göteborg eller kanske bara vill se det där superintressanta seminariet igen så kan du nu se inspelade seminarier från Kongresshallen och Globala Scenen på vår Youtubekanal. Där hittar du även seminarier från tidigare års upplagor av MR-dagarna.

Besök vår YouTube här!

Ny lag – skydd för visselblåsare

 

 

Den 17 december får Sverige en ny lag, som ska skydda de som anmäler missförhållanden och överträdelser mot de mänskliga rättigheterna. Myndigheter och företag är skyldiga att inrätta visselblåsarfunktioner. Men räcker lagen? Hur ska människor våga påtala missförhållanden om de vet att de riskerar att råka ut för repressalier?Anders kompass och jonas attenius

”Lagen är välkommen, med lagen är inte tillräcklig, säger Hayaat Ibrahim, som i oktober 2021 blev generalsekreterare för Institutet mot mutor. Hon är jurist, specialiserad mot antikorruption, internutredningar samt företagande och mänskliga rättigheter.

”Den som påtalar missförhållanden riskerar att bli väldigt ensam och utsatt. Den stora utmaningen är att bryta tystnadskulturen och skapa trygga arbetsplatser”, säger hon.

Jonas Attenius

Jonas Attenius

”Tystnadskultur är ett stort problem. Det är ett underbetyg för vår demokrati. Inom FN finns det en rädsla för att problem och missförhållanden ska påverka opinionen och att det kan skada organisationen”, säger Anders Kompass, som har personlig erfarenhet av att påtala missförhållanden och bli utfryst av cheferna.

2014 arbetade han chef inom FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter och avslöjade sexuella övergrepp utförda av franska fredsbevarande FN-soldater i Centralafrikanska republiken. Han stängdes av från sitt arbete och blev anklagad av FN-systemet, men fick till slut upprättelse.

”Efter 45 års yrkesliv blev jag kallad visselblåsare, men jag gjorde ju bara mitt jobb. Jag arbetade med mänskliga rättigheter och kunde inte blunda för att FN-soldater utnyttjade små pojkar i Centralafrika”, säger Anders Kompass.

”Trots att jag fick upprättelse tappade jag arbetsglädjen. Det var ett fruktansvä

Anders Kompass

rt pris att betala. Det behövs verkligen motivation för att orka arbeta med mänskliga rättigheter”. Idag är Anders Kompass ordförande för biståndsorganisationen Individuell Människohjälp (IM).

Jonas Attenius, socialdemokratiskt oppositionsråd i Göteborgs kommun, berättar att kommunen hade stora problem med mutor och oegentligheter som uppdagades för tio år sedan. Då inrättades en visselblåsarfunktion, som är ett bra verktyg för att – som han säger – ”få upp skiten på bordet”.

”Nu kommer vi att gå vidare för att kunna fånga upp problem som finns i våra olika enheter. Det finns så många chefslager, som filtrerar informationen, så det som når oss som politiker blir en för glättad bild av verkligheten. Vi måste få veta hur det fungerar. Annars kan vi inte göra något åt det. Här är alla partier överens, vi måste bryta tystnadskulturen”, säger Jonas Attenius.

Framöver ska medarbetare kunna rapportera missförhållanden och brister till en extern enhet, som presenterar ofiltrerade fakta till politikerna.

#MRdagarna #MRdagarnagbg