God jul och gott nytt år!

Foto: Fedja Jakupovic

Mänskliga Rättighetsdagarnas kansli kommer att vara obemannat under jul- och nyårshelgen. Det innebär att vi kommer att vara lite långsamma med att svara på mejl, hoppas på förståelse! Säkrast når du oss igen måndag den 9 januari 2017. Fram till dess kan du passa på att ta del av inspelade seminarier från årets konferens i Malmö. Alla föreläsningar, debatter och samtal som ägde rum i High Live 1 på Malmö Live spelades in och finns publicerade här!

God jul och gott nytt år!

 

 

 

Hur ser framtiden ut för mänskliga rättigheter?

Foto: Fedja Jakupovic

Vilka är de stora utmaningarna i världen i dag och hur ser framtiden ut för mänskliga rättigheter? Vad tar vi med oss från Malmö inför nästa år i Jönköping?

Nu kan du ta del av panelsamtalet under avslutningen på Malmö Live i november, se här! Medverkande i panelen är Anders Kompass, före detta chef för fältarbetet vid FN:s kontor för mänskliga rättigheter i Genève, Fredrik Hollertz, Svenska kyrkan Jönköping, Rolf Ring, Raoul Wallenberg Institute och representant för Mänskliga Rättighetsdagarnas huvudarrangörer samt Zana Doncic, RFSL Malmö och Kayo Shekoni, artist.

 

Vad ser vi för ljusglimtar i världen?


Hur ser situationen ut för mänskliga rättigheter i världen i dag? Hur är det att verka som människorättsaktivist? Det var några av frågorna som diskuterades under invigningen på Mänskliga Rättighetsdagarna i Malmö. Om du inte var på plats går det att se samtalet här på hemsidan i efterhand. I panelen medverkade Josette Bushell-Mingo, Riksteatern, Ola Björgell, Region Skåne, Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunalråd Malmö stad (S), Issa Touma, fotograf och gallerist Gävle/Aleppo och Anna Wigenmark, Föreningen Ordfront.

Foto: Fedja Jakupovic

Angående incident på seminarium den 19 november

Under och efter ett seminarium på Mänskliga Rättighetsdagarna den 19 november inträffade en incident som vi som arrangörer av konferensen och som medarrangörer för det aktuella seminariet anser både olyckligt och i högsta grad oacceptabelt.

Eftersom vi vill vara en arena för meningsutbyte, välkomnar vi självfallet diskussioner, ibland kan de vara stillsamma, ibland livliga. Årets konferens var ett fantastiskt arrangemang med närmare 200 programpunkter och det engagerade fler än 100 organisationer, omkring 5 000 personer besökte dagarna. Vid ett av alla dessa samtal urartade emellertid diskussionerna och övergick till övertramp som helt motverkade seminariets syfte; nämligen att visa hur minoritetsgrupper kan gå samman för att motverka rasism och strukturell diskriminering. I panelen medverkade bland andra unga människor som var och en för sig utsätts för flera olika typer av diskriminering och som ville delge åhörarna sin upplevelse. I publiken fanns bland andra en förtroendevald lokal politiker som inte delade panelens uppfattning och som, tydligt utifrån sin position som politiker, klargjorde detta på ett helt oacceptabelt sätt. Paneldeltagarna kände sig hotade och mycket kränkta av agerandet.

Vi har valt att delge vår kritik mot politikerns agerande till partiets ordförande i Malmö samt den lokala partiorganisation som politikern tillhör. Vi anser att frågan är betydligt större än själva arrangemanget och att det i grunden påverkar det politiska förtroendet negativt. Vi hoppas på en dialog mellan politiken och de ungdomar som blev svikna.

Som ansvariga för Mänskliga Rättighetsdagarna 2016 i Malmö vill vi uttrycka vår sorg och besvikelse över att vi inte har kunnat erbjuda alla våra medverkande talare och besökare en trygg och respektfull miljö på Mänskliga Rättighetsdagarna. Vi kommer att dra lärdom av händelsen för att göra allt vi kan för att undvika att liknande situationer uppstår igen.

Mänskliga Rättighetsdagarnas huvudarrangörer

Nytt besöksrekord!


Det blev nytt besöksrekord när Mänskliga Rättighetsdagarna arrangerades i Malmö i november! Drygt 5 000 besökare tog del av seminarier, workshops, utställartorg och kulturakter under tre dagar. Omkring hundra volontärer lotsade besökarna rätt under arrangemanget.

Foto: Fedja Jakupovic