Nu nylanseras programmet till Mänskliga Rättighetsdagarna i Uppsala!  

Nu kan du ta del av ett uppdaterat program för Mänskliga Rättighetsdagarna som kommer att äga rum på Uppsala Konsert & Kongress 19-21 april 2021! Under temat Mänskliga rättigheter – en fråga om var du bor? kommer över 100 seminarier att arrangeras som på olika vis ställer frågan om på vilket sätt möjligheten att utöva sina mänskliga rättigheter hänger ihop med var en bor. Flera hundra högintressanta talare medverkar i programmet. En av dem är Leilani Farha, FN:s tidigare särskilda rapportör för adekvat bostad och grundaren av The Shift.


Mänskliga rättigheter är universella, och den plats du bor och lever ditt liv på ska inte vara avgörande för om dina grundläggande rättigheter uppfylls.  Ändå ser vi idag stora skillnader i hur människors rättigheter respekteras, skyddas och förverkligas beroende på var i världen, var i landet eller var i staden de bor. Vad beror det på och hur byggs samhällen där alla kan åtnjuta sina mänskliga rättigheter? .

En av konferensens mest prominenta gäster är Leilani Farha, FN:s tidigare särskilda rapportör för adekvat bostad och grundaren av The Shift, en internationell rörelse vars främsta princip är att bostäder ska vara en social rättighet snarare än en handelsvara. Farha är även huvudfiguren i den prisbelönade dokumentären PUSH av Fredrik Gertten. I dokumentären, som tydliggör varför bostäder måste betraktas som en social rättighet, besöker Farha bland annat Gottsunda i Uppsala.

Mer ur programmet:

  • Stökig förort och avfolkad landsbygd – hur påverkas vi av mediernas berättelser?
  • ”Stanna hemma!” – Vilket hem? Corona och bostadsbristen
  • Megastäder, mark och makt – varför är värdiga bostäder avgörande för världen?
  • När hemmet är barnets mest skadliga plats
  • Why we need a just transition – for a sustainable planet

Programmet kommer att uppdateras löpande och innehåller i dagsläget över 100 programpunkter.

Bland årets medverkande finns även Per Bolund, finansmarknads- och bostadsminister, Marie Linder, förbundsordförande i Hyresgästföreningen, Göran Enander, landshövding i Uppsala, Josette Bushell-Mingo, skådespelare och regissör, Ola Larsmo, författare och styrelseledamot PEN International, Elena Namli, professor i Teologisk etik vid Uppsala universitet, Olga Person, förbundsordförande Unizon, Aygül Kabaca, utbildningschef på mångkulturellt centrum, Elisabeth Dahlin, barnombudsman, Sarah Britz, chefredaktör Faktum, Hewan Temesghen, generalsekreterare Fairtrade Sverige, Samantha Smith, chef Just Transition Center och många fler!

Se hela programmet HÄR!

Trygga möten
Vi på Mänskliga Rättighetsdagarna hoppas fortfarande att kunna mötas under mer normala omständigheter våren 2021. Fram till dess arbetar vi tillsammans med Uppsala Konsert & Kongress för att skapa trygga miljöer och flöden för våra deltagare, där det är möjligt att mötas på lagom avstånd. Vi ser också över hur vi kan digitalisera fler delar av programmet så att det ska vara tillgängligt för de som inte har möjlighet att vara på plats. Vi följer löpande lägesutvecklingen och självklart även Folkhälsomyndighetens rekommendationer och restriktioner. Som ett led i detta har vi också valt att pausa biljettförsäljningen till forumet. Vi kommer att öppna upp bokningen igen i början av nästa år då vi har en tydligare bild av de exakta formerna för arrangemanget.

Mänskliga Rättighetsdagarna i Uppsala skjuts fram till 19-21 april 2021

Eftersom det fortfarande existerar en samhällssmitta och läget för stora möten som Mänskliga Rättighetsdagarna, trots vissa lättnader, är oförändrat har vi idag kommit överens med Uppsala Konsert och Kongress om att flytta fram Mänskliga Rättighetsdagarna i Uppsala till den 19-21 april 2021.

Vi är självklart mycket ledsna över att vi inte kan genomföra årets konferens som planerat men ändå glada över att vi har kunnat hitta en alternativ lösning. Vi hoppas att beslutet om datumflytten sker i så god tid att vi alla kan ses under trygga former nästa vår. Vi beklagar samtidigt de eventuella problem som datumbytet medför för dig som besökare, programarrangör eller utställare. Vårt mål är att genomföra konferensen så långt som möjligt som planerat men samtidigt ta hänsyn till smittspridningen och erbjuda en säkrare mötesplats.

– Nu blickar vi framåt och ser fram emot att träffa programarrangörer, utställare och besökare nästa vår. Framflytten av konferensen är en utmaning för vår organisation men vi hoppas att tillsammans med er kunna fortsätta att bygga denna unika mötesplats i många år framöver. En arena som Mänskliga Rättighetsdagarna behövs idag mer än på länge, säger Caroline Matsson, projektledare.

Ett nytt schema och annan aktuell information om program och utställningar kommer att publiceras på www.mrdagarna.se under hösten. Generellt gäller att program och utställningar planerade till december i år flyttar med till april 2021. Köpta biljetter gäller.

Programmets temainriktning Mänskliga rättigheter – en fråga om  var du bor? ligger kvar, men programmet kommer självklart också att diskutera hur Covid 19-pandemin har påverkat mänskliga rättigheter.

– Under Coronapandemin har betydelsen av universell respekt för mänskliga rättigheter tydligt synliggjorts och i spåren av pandemin kommer det att bli än viktigare att fortsätta sprida kunskap om mänskliga rättigheter och att utkrävandet av dessa inte ska bero på var i staden, landet eller världen du bor. Vi kommer även fortsättningsvis behöva samla kraft tillsammans, säger Caroline Matsson.

Vad gör Mänskliga Rättighetsdagarna för att säkerställa ett tryggt möte den 19-21 april 2021?
Även om vi alla hoppas kunna ses under ”normala” omständigheter snart igen, kommer sannolikt vissa anpassningar för stora möten att krävas en tid framöver. Vi ser därför redan nu tillsammans med konferensanläggningen UKK och andra samverkande över hur vi i april 2021 kan erbjuda ett så smittsäkert arrangemang som möjligt. Vi kommer givetvis att följa de myndighetsrekommendationer som finns vilket kan innebära att mötet i april ser något annorlunda ut än vad ni som besökare är vana vid.

Vi längtar efter att mötas på riktigt i Uppsala nästa år!

Nu släpps årets program

Nu släpps programmet till Mänskliga Rättighetsdagarna som äger rum 3–5 december på Uppsala Konsert & Kongress – och en stor del av årets program kommer att ta upp hur coronapandemin och de restriktioner som har införts för att stoppa dess framfart påverkar de mänskliga rättigheterna.

– Vi lever just nu i utmanande tider och vi ser dagligen exempel på hur mänskliga rättigheter påverkas av den pågående pandemin. I stängda samhällen ökar mäns våld mot kvinnor och så även den psykiska ohälsan; resurssvaga familjer drabbas hårt av skolstängningar. De ekonomiska effekterna slår hårt mot redan utsatta individer. Rörelsefrihet, mötesfrihet och rätten till privatliv inskränks genom olika krishanteringsinsatser som stater vidtar. Listan kan göras lång, säger Caroline Matsson, projektledare på Mänskliga Rättighetsdagarna, och fortsätter:

– I december när vi arrangerar forumet kommer vi att ha levt med covid-19 i nästan ett år och det är viktigt att kunna mötas och diskutera vilka effekter viruset har haft för de mänskliga rättigheterna både här hemma och runt om i världen.

Men programmet som lanseras under rubriken ”Mänskliga rättigheter – en fråga om var du bor?” kommer inte bara att handla om rådande pandemi. Runt 150 programpunkter, 500 medverkande och ett 80-tal utställarorganisationer kommer att finnas på plats under MR-dagarna för att belysa frågor som rör olika aspekter av boende som en mänsklig rättighet.

Det handlar bland annat om diskriminering på bostadsmarknaden, hemlöshet och psykisk ohälsa, livsvillkor och landrättigheter för urfolk, trångboddhet i socioekonomiskt utsatta områden, hur ens rättigheter inskränks om en lever under ockupation och mycket mer. Dessutom arrangeras ett samtal om social bostadspolitik och vilka politiska beslut som behövs för att rätten till bostad ska omfatta alla.

– Rätten till bostad innebär att alla har rätt till ett skäligt boende, oberoende av vem man är och var man råkar befinna sig ekonomiskt eller socialt. Runtom i världen ser vi hur en bra bostad blir alltmer förbehållet resursstarka individer, där bostaden snarare blir en handelsvara framför en rättighet. Under årets forum kommer vi att diskutera vilka strukturella åtgärder som behövs för att rätten till bostad ska kunna förverkligas, säger Caroline Matsson.

De rådande omständigheterna med coronaviruset gör att det är osäkert om Mänskliga Rättighetsdagarna 2020 kommer att kunna genomföras i vanlig omfattning. Arrangörerna följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och om restriktionerna för offentliga sammankomster fortsätter även efter sommaren kommer beslut att tas i början av hösten om att flytta forumet till våren 2021.

–Vår förhoppning är att kunna genomföra som planerat i december, men om situationen kräver det kommer vi att flytta fram hela arrangemanget några månader. Programmet och upplägget för dagarna kommer i så fall att vara detsamma och vi strävar efter att ha en så transparent kommunikation som möjligt kring detta och kommer löpande informera om läget. Vi vill att våra besökare och arrangörer ska känna sig trygga med att köpa biljetter och planera sin medverkan redan nu, säger Caroline Matsson.

Programmet för forumet finns att ta del av på webben och till och med 30/6 kan besökare boka biljetter med 30 procent rabatt.

Här hittar du årets program:
https://invitepeople.com/public/events/12645/seminars/

Här kan du läsa MR-dagarnas strategi för corona:
https://www.mrdagarna.nu/information-om-arets-forum-och-corona/

Information om årets forum och corona

Med anledning av Coronapandemin har kansliet fått frågor om hur vi tänker kring genomförandet av MR-dagarna i Uppsala. Vår utgångspunkt är i dagsläget att vi ska kunna genomföra MR-dagarna 2020 i december. 

Vi är dock medvetna om att det finns en risk för att smittoläget  består i december och för därför  dialog med arrangörer, bidragsgivare, lokala värdar och anläggning för att hitta en lösning. Självklart följer vi Folkhälsomyndighetens råd och regeringens beslut.

Om restriktionerna kring allmänna sammankomster ligger kvar till hösten kommer MR-dagarna därför att skjutas upp och genomföras under våren 2021 istället. Programtider, utställningar och köpta biljetter flyttar då med.

Under Coronapandemin har betydelsen av universell respekt för mänskliga rättigheter tydligt synliggjorts och i spåren av pandemin kommer det bli än viktigare att fortsätta sprida kunskap om mänskliga rättigheter och att utkrävandet av dessa inte ska bero på var i staden, landet eller världen du bor. Vi kommer även fortsättningsvis behöva samla kraft tillsammans.

– Vår förhoppning är att kunna genomföra som planerat i december, men om situationen kräver det kommer vi att flytta fram hela arrangemanget några månader. Programmet och upplägget för dagarna kommer i så fall att vara detsamma och vi strävar efter att ha en så transparent kommunikation som möjligt kring detta. Vi vill att våra besökare och arrangörer ska känna sig trygga med att köpa biljetter och planera sin medverkan redan nu, säger Caroline Matsson, projektledare för MR-dagarna.

Programmet kommer att släppas den 15 juni och till och med 30/6 kan besökare boka biljetter med 30 procent rabatt. Biljetter för studenter, arbetslösa, pensionärer, ungdomar och skolklasser släpps först 15 september.

Har ni några frågor eller funderingar så är ni varmt välkomna att kontakta oss på info@mrdagarna.se

MR-dagarnas arrangörsgrupp uttrycker sitt stöd till Ibn Rushd

Ibn Rushd  är sedan 2008 ett statsbidragsberättigat studieförbund och har suttit med i Mänskliga Rättighetsdagarnas huvudarrangörsgrupp sedan 2014. Ibn Rushd har under senaste året blivit starkt ifrågasatt och ett flertal politiska initiativ har tagits för att stoppa bidrag till studieförbundet. Vi i arrangörsgruppen menar att delar av kritiken är helt osaklig och av islamofob karaktär vilket oroar oss övriga organisationer i arrangörsgruppen och vi vill därför uttrycka vårt stöd till Ibn Rushd.

Hösten 2019 presenterades en granskning av studieförbundet Ibn Rushd, gjord av Erik Amnå på uppdrag av Folkbildningsrådet. Rapporten granskar Ibn Rushd utifrån de demokratikrav som ställs på folkbildningen. Amnå lyfter utmaningar och viktiga förbättringsområden i verksamheten samtidigt som han framhåller studieförbundets viktiga betydelse. En väsentlig slutsats som dras är att statsbidraget inte använts felaktigt. Ibn Rushd delar den kritik som lyfts i rapporten och har i mars 2020 antagit en åtgärdsplan för att komma till rätta med bristerna.

Det är viktigt att konstatera att Ibn Rushd fortsatt är ett statsbidragsberättigat studieförbund även efter den ingående granskningen. Trots detta har Amnås rapport använts av både opinionsbildare och politiker som källa för att påstå att Ibn Rushd skulle bedriva anti-demokratisk verksamhet. Vi kan inte tolka det på något annat sätt än att syftet är att skada studieförbundet och därmed även de som samarbetar med det. Även MR-dagarna som projekt och organisationerna i arrangörsgruppen har ifrågasatts på grund av samarbetet med Ibn Rushd.

Vi anser att Ibn Rushd är en stor tillgång i arrangörsgruppen då deras verksamhet når ut till framförallt muslimer i Sverige, en grupp som idag är marginaliserade i samhället och vars rättigheter ofta kränks. Det ställs höga krav på MR-dagarnas arrangörsorganisationer. De ska ha ett tydligt mänskliga rättighetsperspektiv i sin verksamhet och ska ta avstånd från alla typer av våld, extremism, sexism, rasism, homofobi och andra former av diskriminering. Det finns ingenting i vårt gemensamma samarbete med MR-dagarna som ger oss övriga huvudarrangörer anledning att ifrågasätta om Ibn Rushd som organisation efterlever detta.

MR-dagarnas arrangörsgrupp konstaterar att folkbildningsrådet är nöjda med åtgärdsplanen och hur Ibn Rushd vill gå på djupet med de frågor Amnå ställer. Vi har bjudits in att följa hur åtgärderna implementeras och ser fram emot att fortsätta vårt arbete tillsammans med Ibn Rushd.

MR-dagarnas arrangörsgrupp, bestående av Föreningen Ordfront, Amnesty Sverige, Bris, DemokratiAkademin, Diakonia, Fonden för mänskliga rättigheter, Friends, Ibn Rushd studieförbund, Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet, Sensus studieförbund och Svenska kyrkan,
genom Anna Wigenmark, GS Föreningen Ordfront, ekonomisk och juridisk värd för MR-dagarna.