Amnesty Sverige är ny huvudarrangör

Amnesty

Mänskliga Rättighetsdagarna välkomnar Amnesty Sverige som ny medlem i arrangörsgruppen. Anna Johansson, avdelningschef för opinion och påverkan, ser fram emot att vara med i planeringen av årets forum.

Varför har ni valt att gå med i MR-dagarnas arrangörsgrupp?
Amnesty Sverige vill bidra till att öka kunskapen om mänskliga rättigheter i Sverige. Vi tror också att det är viktigt att involvera många människor i ett levande samtal om vad mänskliga rättigheter innebär och vad som händer när människors rättigheter inte tillgodoses. Därför har vi välkomnat möjligheten att få vara med och arrangera och påverka utformningen av Mänskliga Rättighetsdagarna.

Vilka perspektiv hoppas ni att Amnesty kan bidra med i gruppen?
Amnesty Sverige har bred kompetens och erfarenhet inom rättighetsfrågor och bidrar också med ett stort internationellt nätverk, eftersom vi finns representerade i över 70 länder. Dessutom finns vi på en rad platser i Sverige och kan därmed bidra med lokalt engagemang för mänskliga rättigheter på de platser där Mänskliga Rättighetsdagarna genomförs.

Årets tema är ”Mänskliga Rättigheter – en fråga om var du bor?”. På vilket sätt knyter det an till Amnestys arbete?
Rätten till bostad är en fråga som Amnesty har arbetat länge med, inte minst internationellt. Sedan några år tillbaka arbetar Amnesty Sverige med frågan om utsatta EU-medborgares rättigheter, där vi uppmärksammar gruppens rätt till boende och tak över huvudet i Sverige.

Vilka är era förhoppningar på årets MR-dagar?
Vi ser verkligen fram emot årets MR-dagar i Uppsala! Vi skulle gärna se att årets MR-dagar kan bidra till ett rättighetsbaserat samtal som involverar både beslutsfattare och en intresserad allmänhet.  Vi skulle också gärna se en utökad möjlighet för människor vars rättigheter kränks eller åsidosätts att vara med och skildra utmaningar och bidra med lösningar. Dessutom vill vi gärna bidra till att skapa förutsättningar för samverkan med organisationer som engagerar sig för mänskliga rättigheter i Sverige och internationellt.

Om mänskliga rättighetsdagarnas arrangörsgrupp:
MR-dagarna är ett civilsamhällesdrivet forum med elva organisationer i sin arrangörsgrupp, där Föreningen Ordfront är ekonomisk och juridisk huvudman. Arrangörsgruppen tar övergripande inriktningsbeslut för forumet och beslutar bland annat om tema, program, talare att bjuda in och värdstad. De organisationer som ingår i arrangörsgruppen är: Föreningen Ordfront, Bris, DemokratiAkademin, Diakonia, Fonden för mänskliga rättigheter, Friends, Ibn Rushd studieförbund, Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet, Sensus studieförbund, Svenska kyrkan och Amnesty Sverige.

Dags att skicka in programförslag

Mänskliga Rättighetsdagarna 2020 äger rum på Uppsala Konsert & Kongress 3-5 december, under temat ”Mänskliga rättigheter – en fråga om var du bor?” Nu öppnar ansökan för att skicka in programförslag till forumet.

Temat för året har tagits fram av organisationerna i MR-dagarnas arrangörsgrupp i dialog med lokala partners och civilsamhälle. Under rubriken “Mänskliga rättigheter – en fråga om var du bor?” ryms både diskussioner om rätten till bostad och om hur platsen vi bor och lever våra liv på påverkar våra möjligheter att få våra mänskliga rättigheter respekterade.

– Vi hoppas att vi får in många förslag så att vi kan skapa ett program som ger en bred förståelse av temat och vilka utmaningar som finns när det gäller rätten till bostad. Vi ser gärna också mer framåtsyftande visioner och konkreta förslag på hur vi skapar ett samhälle där rättigheter inte är en fråga om var du bor, säger Caroline Matsson, projektledare.

Under forumet som äger rum 3-5 december kommer mänskliga rättigheter och boende att diskuteras utifrån ett brett perspektiv. Frågor som kommer att diskuteras är bland annat: Hur efterlevs rätten till bostad idag? Vilka utmaningar finns lokalt i Uppsala, i Sverige i stort och hur ser det ut i resten av världen? Vilka skyldigheter har staten, det internationella samfundet och företag att se till att rätten till bostad efterlevs?

Vill er organisation arrangera program under MR-dagarna? Skicka in era programförslag senast 1 april. Hela programmet för forumet presenteras i juni.

Läs mer om årets tema
Skicka in programförslag

Vi söker nya huvudarrangörer!

Vill er organisation vara med och arrangera och påverka utformningen av nordens största mötesplats och samverkansprojekt för mänskliga rättigheter? Nu söker vi två nya huvudarrangörer inför 2020.

Som medlem i Mänskliga Rättighetsdagarnas huvudarrangörsgrupp bidrar ni till utvecklingen av forumet och får möjlighet att delta i beslut kring innehåll och strategiska frågor för MR-dagarna, däribland tema, talare, värdstäder och riktlinjer för programarrangörer och utställare. Ni får även möjlighet att knyta värdefulla kontakter med organisationer och aktörer som arbetar för och med mänskliga rättigheter.

Låter det intressant? Se infoblad för mer information om kriterier, ansökan och kontaktuppgifter.

Tack för i år!

Foto: Evelina Rönnbäck

Nu är årets forum avslutat – och vi på kansliet vill passa på att tacka alla er som deltog som besökare, volontärer, utställare och arrangörer i år! 

Tillsammans var vi  runt 3 300 personer på plats under dagarna i Linköping, som var fulla av spännande samtal, möten och förhoppningsvis nya lärdomar. Stort tack till er och hoppas att ni är lika nöjda som vi är!

Medan vi utvärderar årets forum passar vi också på att så smått börja ladda inför nästa år – då äger Mänskliga Rättighetsdagarna rum 3-5 december på Konsert & Kongress i Uppsala. Biljetterna släpps först i april nästa år, men passa redan nu på att skriva in datumet i kalendern!

Missade du något av våra seminarier eller är det kanske något som du tyckte var extra bra och vill se igen?
Vi streamade samtliga programpunkter från Crusellhallen och kommer snart att lägga upp varje enskilt seminarium på vår Youtube-kanal. Men fram tills dess kan du se sändningarna i sin helhet här.

Spionpenna – bevis i jakten efter Zaidas mördare

Nödsamtalet hem till familjen den 12 mars 2017 är det sista livstecknet från den svenska FN-experten Zaida Catalán. Några minuter senare mördas hon under ett FN-uppdrag i Kongo-Kinshasa. Nu har journalisten Staffan Lindberg skrivit en bok om Zaida Catalán. På MR-dagarna berättar han hur han tidigt fängslades av hennes historia, det var så många saker med mordet som inte stämde. ”Hon hade ett mod som var enastående. Jag ville sätta ljus på henne gärning”.

Zaida Catalán arbetade som expert för en FN-kommitté direkt under FN:s säkerhetsråd med uppdrag att bland annat övervaka sanktionerna mot landet och utreda misstänkta massakrer i Kasairegionen, där det varit en väpnad konflikt mellan den lokala Kamuina Nsapu-milisen och regeringsstyrkor.

Hon och hennes amerikanska kollega Michael Sharp försvann i mars 2017 och hittades mördad efter två veckor. Journalisten Staffan Lindberg bevakade fallet som utrikesreporter på Aftonbladet och sedan rest till Kongo-Kinshasa flera gånger för att söka efter sanningen.

Utredningen kring mordet har kantats av många märkliga turer och Staffan Lindberg har grävt vidare, varit i kontakt med henne familj och läst tusentals dokument som Zaida Catalán hade i sin dator.

– Jag kunde inte släppa det. Det var så mycket som inte stämde. Dessutom insåg jag vilken enastående person hon var, denna jurist som var helt besjälad av mänskliga rättigheter och att verkligen förändra situationen i Kongo-Kinshasa. Hon hade en unik förmåga att nå fram till andra människor, säger Staffan Lindberg.

Zaidas privata tillhörigheter skickades efter hennes död till mamman i Sverige. Staffan Lindberg har fått tillgång till Zaidas privata dagbok och den utredning som hon jobbade med via hennes familj. I en av hennes väskor låg en hemlig inspelningspenna. I pennan hittade Staffan Lindberg elva hittills okända ljudfiler.

– Det är förbluffande att polisen inte hittade den, säger Staffan Lindberg.

Både FN:s utredare och svensk polis har missat i sina utredningar att Zaida Catalán använde sig av en hemlig inspelningspenna för att samla in bevis mot en politiker, vars privata milis hade våldtagit 40 småflickor.

Staffan Lindbergs bok Mordet på Zaida Catalán ger en tydlig motivbild till varför den 36-åriga svenska FN-experten mördades. Det är en berättelse om en ung jurist, lovande politiker och människorättskämpe och ett politiskt spel på högsta nivå.

Syntolkning: Författaren Staffan Lindberg med boken Mordet på Zaida Catalán