Dags att skicka in programförslag!

I år äger Mänskliga Rättighetsdagarna rum den 15-17 november på Stockholmsmässan i Stockholm.

Temat 2018 är Rätten till ett liv fritt från våld. Vill du och din organisation arrangera seminarium eller miniseminarium på Nordens största forum för mänskliga rättigheter? Kanske en workshop eller ett kulturinslag? Nu har vi öppnat upp för att skicka in programförslag till årets konferens. Under fliken för programarrangörer finns all information om hur du och din organisation går tillväga för att skicka in ert programförslag. Sista dag att skicka in programförslag är 1 april.

Har ni redan påbörjat ert arbete inför MR-dagarna 2018? Dela gärna med er på #mrdagarna2018 och #ettlivfrittfrånvåld

I den här filmen får vi höra hur några programarrangörer under Mänskliga Rättighetsdagarna 2017 tänkte kring sin medverkan. Medverkande: Marco Helles, utbildare i mänskliga rättigheter, Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister, Andrea Bondesson, Funktionsrätt Sverige, Åsa Storck, Huskvarna bibliotek.

Informationsblad till dig som vill bli programarrangör 2018.

Speak Your Mind

*