Digitala Mänskliga Rättighetsdagarna dag 2!

Nu börjar Mänskliga Rättighetsdagarnas andra dag lida mot sitt slut! Richard Wilkinson

Bland talarna idag fanns bland annat Richard Wilkinson, professor och författare, som höll en spännande föreläsning om sambandet mellan klass ojämlikhet och hälsa ”The Inner Level: How societies improve psychological well-being”. Wilkinson talade bland annat om att ökande materiella skillnader i samhället även ökar den sociala klyftan och påverkar relationer mellan människor negativt. Vikten av att ha goda relationer har alltid varit en avgörande faktor för människors välmående och överlevnad.

”People think inequality only matters if it creates poverty but we need to think of inequality in terms of its psychological effects” – Richard Wilkinson

Bild på MR-dagarnas livestudioI seminariet “Rural and Indigenous Women rights – improved by peace agreement?” som arrangerades av Fonden för Mänskliga Rättigheter, medverkade bland annat Josefina Skerk, ledamot i Sameskolstyrelsen och tidigare Vice Ordförande i Sametinget och Leilani Farha, grundare av The Shift och tidigare FN: s särskilda rapportör för adekvat bostad, diskuterades hur kvinnor ur ursprungsbefolkningar behöver vara del av politiska diskussioner och beslut.

Göteborgs Universitet arrangerade seminariet “Pandemics, disasters and human rights” diskuterade paneldeltagarna hur beredskapen har sett ut kring Coronapandemin och hur mänskliga rättigheter ofta hamnar i periferin när krisplaner tas fram. I vilken mån mänskliga rättigheter respekteras beror helt på vilken tillit civilsamhället känner till de i ledande positioner.

Imorgon kommer ni bland annat höra Hewan Temesghen, generalsekreterare Fairtrade Sverige, Ahmed Abdirahman, grundare av stiftelsen the Global Village och Järvaveckan, vi sänder även utdelningen av Per Anger-priset! Välkommen!

Speak Your Mind

*