Digitala Mänskliga Rättighetsdagarna dag 3!

Digitala Mänskliga Rättighetsdagarna, med livesändningar från Uppsala Konsert & Kongress är nu avslutat! Det har varit tre fullspäckade dagar med massor av spännande seminarier och föreläsningar. Vi hoppas att ni har fått ta del av intressanta och engagerande diskussioner, hunnit med att nätverka på utställartorget och besökt de digitala upplevelserna på Fredstorget. 

Den tredje dagen bjöd på talare så som Jenny Westerstrand, ordförande ROKS, som i seminariet  ”Vikten av trygga rum för att undkomma mäns och killars våld” lyfte den ständigt aktuella frågan om att ha ett tryggt boende är en mänsklig rättighet som kan ses som en självklarhet för många i Sverige idag, men sanningen är att inte alla kvinnor och tjejer har tillgång till den rättigheten.

Ahmed Abdirahman

I ett seminariet ”Demokrati för alla?” arrangerat av Delegationen mot segregation lyftes att finns en ojämlikhet i vilka som deltar i val, upplever sig delaktiga i samhället och hörs i samhällsdebatten. Ahmed Abdirahman, grundare av stiftelsen the Global Village och Järvaveckan, efterlyste breddad politisk representation.​

Vår demokrati utgörs av vår allas delaktighet. Den bygger på tilltro. Det spelar ingen roll om det handlar om förorten eller landsbygden. Att människor inte känner sig delaktiga är ett allvarligt hot mot demokratin.” – Ahmed Abdirahman

Leilani Farha och Lisa Pelling

Leilani Farha, grundare till den globala rörelsen The Shift och tidigare FN: s särskilda rapportör för adekvat bostad, medverkade även live från Uppsala Konsert & Kongress och berättade mer om The Shift och deras arbete med att säkra rätten till bostad.

– Rätten till bostad som en mänsklig rättighet betyder inte nödvändigtvis att alla ska få en bostad, utan snarare att alla ska ha rätt till att leva i fred, säkerhet och med värdighet, menade Farha.

 

Vi vill tacka alla 2600 besökare för tre fantastiska dagar, nu tar vi nya tag inför MR-dagarna i Göteborg 6-7 december 2021, vi ses där!

Speak Your Mind

*