”Efter metoo kan ingen säga att detta inte är viktigt”

Fyra snabba frågor till Anna Rosenmüller Nordlander, processförare på DO, som medverkar i DO:s seminarium ”Efter #metoo – fyra sätt att motverka trakasserier på jobbet”.

Varför tar ni upp arbetet mot sexuella trakasserier och trakasserier på jobbet inom ramen för årets tema ”Rätten till ett liv fritt från våld”?
– Frihet från våld är en mänsklig rättighet. Ingen ska behöva känna sig rädd för att bli utsatt för våld eller trakasserier på sin arbetsplats. Sexuella trakasserier innebär en kränkning av någons värdighet, oavsett om det rör sig om ovälkommet tafsande, ovälkomna kommentarer eller grövre former som gränsar till våldsbrott.
Vad kommer du att tala om på seminariet?
– Jag kommer särskilt att tala om våra rättsfall som rör sexuella trakasserier. De har skapat ny och viktig rättspraxis på flera olika sätt.
Vilket ansvar har arbetsgivare i arbetet mot trakasserier och sexuella trakasserier på arbetsplatsen?
– Arbetsgivare har en skyldighet att motverka och förebygga trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier. I det arbetet ingår bland annat att ha riktlinjer och rutiner som talar om vad som gäller och som gör att arbetsgivaren kan agera tydligt och konsekvent om någon blir utsatt.
Varför ska jag gå på seminariet?
– Du kommer att få nya kunskaper och infallsvinklar när det gäller både det förebyggande arbetet – hur trakasserier och sexuella trakasserier kan förebyggas – och det aktuella rättsläget. Efter #metoo kan ingen säga att detta inte är viktigt, och det vilar ett stort ansvar på arbetsgivarna att uppfylla sina förpliktelser.

DO på MR-dagarna:
DO deltar på MR-dagarna med det övergripande budskapet ”Ett liv fritt från trakasserier i skola och arbete”. Under forumet arrangerar de även följande seminarier:
#Metoo och skolan – hur kan skolmiljön bli fri från trakasserier?
Vad gör jag om det händer – på arbetsplatsen?
Vad gör jag om det händer – i skolan?

Passa även på att träffa DO:s medarbetare för mer samtal efter seminarierna vid monter nummer C:40 på uställartorget.

Speak Your Mind

*