Exhibition Square

besokare

At the exhibition square you can meet and interact with more than 70 organizations, companies and government agencies, all working with human rights. At their exhibition booths you can learn more about their work. Visiting the exhibition square is free of charge and does not require a ticket for the Forum.

List of exhibitioners from the 2017 Forum:

Acces to nature, Jönköpings kommun

ActionAid

Amnesty International

Arvsfonden

Barnombudet i Uppsala län

Barnombudsmannen in cooperation with Myndigheten för delaktighet and Diskrimineringsombudsmannen)

Barnrättskonsultern

Bris

Brottsofferjourerna Jönköping, Småland West och Höglandskommunerna

CISV

Civil Rights Defenders

DemokratiAkademin

Diakonia

Erikshjälpen

ETC

Fonden för mänskliga rättigheter

Forum – Idéburna organisationer med social inriktning

Funktionsrätt Sverige

Freethem Jönköping/Freethem

Friends

Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län

Föreningen Ordfront

Föreningen Soluppgången

Föreningen Spectra

Göteborgs stad in cooperation with Västra Götalandsregionen and Länsstyrelsen Västra Götaland)

Göteborgs universitet

Ibn Rushd Studieförbund

IM Individuell Människohjälp

Interagera Mera

Islamic Relief

Jönköpings bibliotek

Jönköpings kommun

Jönköping University

Jönköpings stift

Kristna Fredsrörelsen

Kulturgruppen för resandefolket

Lika Unika

Linköpings kommun

Lunds Universitet

Länsstyrelsen Jönköpings län

Länsstyrelsen Stockholm in cooperation with Sametinget

Make Equal

Migrationsverket

Myndigheten för stöd till trossamfund

MyRight

Nationella sekretariatet för genusforskning

Noaks Ark Syd

Qandil

Raoul Wallenberg Institutet

RealStars

Regeringskansliet

Region Jönköpings län

RFSU Jönköping

Rädda Barnen Jönköping

Rättighetsfokus

Röda Korsets Ungdomsförbund

Sensus

Statens institutionsstyrelse

Stiftelsen Fistulasjukhuset

Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Vuxenskolan i Jönköpings län

Svalorna Indien Bangladesh

Svenska Afghanistankommittéen

Svenska Esperantoförbundet

Svenska kyrkan

Sveriges Kommuner och Landsting

Sydasien

Teologiska högskolan Stockholm

Teskedsordern

Transföreningen FPES

Union to Union

Uppsala Universitet

Vardagens civilkurage

Vision

Vårsols Familjecenter

Vänortsföreningen Jönköping-Bangladesh räkning