Filmade seminarier

Här kommer du att kunna ta del av de seminarier som filmades under MR-dagarna i Göteborg.