Boka monter

Boka utställarplats 2020

  • Fyll i fullständig fakturaadress inklusive postnummer, ort samt ev. fakturareferens och kostnadsställe.
  • Fyll i övrig information, exv. om ni önskar placering jämte någon annan organisation, om ni planerar någon särskild aktivitet i montern som påverkar val av placering, eller någon annan information som ni anser att vi bör ta del av.
  • Observera att detta formulär endast är en intresseanmälan, er bokning är inte genomförd innan ni har fått bekräftelse från MR-dagarnas kansli. Anmälningarna behandlas löpande. Vid bekräftad plats på utställartorget gäller följande: Faktura skickas i samband med bokningsbekräftelse. Avbokning efter 1 juni debiteras med 50 procent av kostnaden enligt ovan. Avbokning efter 1 september debiteras med hela avgiften. Utställarplatsen bemannas i enlighet med MR-dagarnas öppettider och under alla tre dagar 3-5 december. In- och utflytt sker på angivna tider. Utflytt eller nedmontering av monter tidigare än 16:00 den 5 december medför en eventuellt sämre placering och lägre prioritet i bokningsprocessen av utställarplats kommande MR-dagar. Kostnader för resor, logi och övriga kostnader bekostas helt av er och inte av MR-dagarna. För att kunna medverka som utställare vid Mänskliga Rättighetsdagarna krävs att du lever upp till MR-dagarnas grundläggande principer om medverkan, se: https://www.mrdagarna.nu/arrangeraprogram/information-utstallarna/. I samband med bokning lagrar MR-dagarna era uppgifter av administrativa skäl. Uppgifterna kommer att delas med Uppsala Konsert & Kongress och Mindustry för att kunna genomföra ett så välfungerande evenemang som möjligt. Mer information kring hur MR-dagarna hanterar personuppgifter finns att läsa i Föreningen Ordfronts (Ekonomisk och juridisk värd för Mänskliga Rättighetsdagarna) Integritetspolicy: https://www.ordfront.se/foreningen-ordfronts-integritetspolicy/. Vid frågor hör av er till info@mrdagarna.se eller ring 08-12 15 00 52.