Fredag: Klimatflyktingar, MR-kommun och internationell solidaritet

Nu öppnar dörrarna för ännu en fullspäckad dag med fokus på mänskliga rättigheter. Här är ett axplock från programmet:

Hur påverkar maten vi producerar  klimat och hälsa? Fredagen inleds med samtalet ”Food, Climate Change and Our Future – om hur vi kan säkerställa rätten till hållbar och hälsosam mat.
– Möjligheten för människor att uppnå en god hälsa är starkt kopplad till vår mat – inte bara vad vi äter utan också hur maten produceras och fördelas, säger Micael Wennbom, projektkoordinator på Mänskliga Rättighetsdagarna.

Piteå kommun i Norrbotten utmärker sig. Det är en av landets första kommuner som kallar sig MR-kommun, en samhällsgemenskap med mångfald och mänskliga rättigheter som grundpelare. De har arbetat medvetet med en handlingsplan för att bygga en stabil plattform. Lyssna på hur de skapar ”Ett Piteå för alla” klockan 10.30.

När länder som Ryssland och Qatar satsar på VM skjuter byggarbetsplatser upp som svampar ur marken. Svenska Elektrikerförbundet har, tillsammans med den internationella Bygg- och träfederationen, genomfört arbetsmiljöinspektioner. Jonas Eriksson berättar mer om det klockan 13.00.

Klimatflyktingar – det kommer vi att höra mer om de kommande åren. I takt med den globala uppvärmningen, de stigande havsvattennivåerna och torkan tvingas allt fler människor på flykt. Klockan 14.30 diskuterar forskare klimatförändringarnas påverkan på de mänskliga rättigheterna inklusive hälsa och olika internationella initiativ för att hantera klimatflykten i seminariet ”Climate Change, Displacement and the Effects on Human Rights.

Dagen avslutas bland annat med seminarium om rasism inom hälso- och sjukvården där forskarna Hanna Bradby, Beth Ahlberg och Stephani Hatch deltar i samtalet ”Racism in healthcare” 

Speak Your Mind

*