Fredstorget

Fredstorget
Runt om i världen pågår konflikter som fråntar miljontals människor deras rättigheter. Är du intresserad av att lära dig mer om aktuella konflikter i världen, vilka bakgrundsfaktorer som finns och dess effekter? Välkommen till Fredstorget på MR-dagarnas utställartorg och lär dig mer i en interaktiv miljö! Här visar organisationer upp konsekvenserna av det våld som sker i globala konflikt- och krigssituationer och hur ett fredsarbete kan byggas upp med mänskliga rättigheter som utgångspunkt. Fredstorget är ett nytt inslag som du hittar i nära anslutning till Globala scenen, på Mänskliga Rättighetsdagarnas utställartorg, vi ses där!

Globala scenen
Fredstorget ligger i anslutning till en av utställartorgets tre öppna scener – Globala scenen. Här arrangeras ett non-stop program av miniseminarium med fokus på mänskliga rättigheter ur ett globalt perspektiv. Mycket av scenprogrammet kommer även lyfta Fredstorgets fokus på konflikter fredsförebyggande insatser. Här nedan har vi samlat ett urval av programtips för dig som är intresserad av att får lära dig mer om globala konflikter och fredsförebyggande arbete!

Programtips!

Flickors rättigheter i konflikt – Agenda 2030 som förebyggande redskap
Torsdag 15 november 2018 11:30 – 12:00 Globala scenen

Aktiv fredskultur – lär dig konflikthantering
Torsdag 15 november 2018 11:00 – 11:30 Globala scenen

Blir världen fredligare eller mer våldsam?
Torsdag 15 november 2018 15:30 – 16:00 Globala scenen

Återinförd värnplikt – konsekvenser för dig som ung?
Torsdag 15 november 2018 14:30 – 15:00 Globala scenen

Visa civilkurage!
Fredag 16 november 2018 10:00 – 10:30 Globala scenen

Vilka lagar skyddar mot våld i väpnad konflikt?
Lördag 17 november 2018 11:00 – 11:30 Globala scenen